Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách.
Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích, tedy nejen na filozofických, ale i na dalších fakultách, a to napříč Českou republikou.

V reakci na tento neudržitelný stav, jenž je ojedinělý jak ve srovnání s jinými typy univerzitních pracovišť, tak i v komparaci s regionálním školstvím, oslovujeme představitele státu s apelem na zohlednění tohoto segmentu a vyzýváme všechny, kdo řeší obdobný problém, aby se přidali formou petičního podpisu.
Adresáty otevřeného dopisu jsou přednostně předseda vlády, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené zastoupení vysokých škol a vědeckých institucí.

Dovolte nám, zástupcům humanitních a sociálněvědních oborů pěstovaných na zdejších vysokých školách, vyjádřit vážné znepokojení a zároveň požádat o vaši pozornost.

Byť je v mnoha strategických dokumentech Evropské unie i České republiky argumentováno, že současný svět stojí před mnoha kritickými výzvami, které lze řešit prostřednictvím znalostní báze sociálních věd či ve vazbě na humanitní vzdělávání, nynější situace v terciárním sektoru svědčí spíše o opaku. Shodou mnoha faktorů došlo v uplynulých letech k výraznému propadu financování segmentu a k hraniční existenční situaci značné části vysokoškolských pedagogů a badatelů. Finanční podmínky, v nichž pracují, neodpovídají úrovni jejich vzdělání, někdejšímu statusu povolání, ani proklamované prestiži univerzit. Jsou rovněž v příkrém rozporu s národní tradicí, která vždy čerpala z étosu předních osobností našich oborů.

V tuto chvíli tarifní mzdy často nedosahují ani republikového průměru a dostaly se pod úroveň odměňování u mnoha nekvalifikovaných pracovních pozic.

Vysoce potřebné aplikované disciplíny musí být dováženy znalostí lidské společnosti, její historie i povahy člověka, a teprve takto komplexní vědomí vytváří předpoklad pro úspěšný budoucí vývoj a konkurenční schopnosti v globálním světě.

Sociálněvědní a humanitní vzdělávání prošlo mnoha modernizačními a inovačními procesy, každoročně však sledujeme stále výraznější disproporci vůči možnostem jiných oborů. Výsledkem jsou pochopitelně negativní dopady na studenty a vzdělanost v České republice.

Jsme přesvědčeni, že problém je skryt ve formulaci vládních priorit, v interpretaci evropských strategií, v předešlých tendencích hodnocení vědeckého výkonu i v osobních a zájmových preferencích konkrétních politických garnitur, v podléhání utilitárnímu populismu a mechanistickému výkladu společnosti.

Žádáme proto o zohledňování nezbytných potřeb humanitních a sociálněvědních oborů ve všech úrovních a fázích rozhodovacích procesů tak, aby byl napraven aktuální stav, jenž je fakticky neudržitelný, což ohrožuje nutné řešení sociálního rozměru rizik, kterým nyní čelíme.     

Vyzýváme dále spřízněné instituce i jednotlivce k podpoře tohoto apelu, protože problém vnímáme jako obecný, nikoliv týkající se konkrétního oboru či jedné vysoké školy.

Jsme plně připraveni podílet se na identifikaci problémů a jejich příčin, stejně jako na formulaci pozitivních změn a jejich zavádění.  

 

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. – děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. - předseda Akademického senátu FF UP

František Kratochvíl, MA, Ph.D. - předseda Základní organizace vysokoškolského odborového svazu FF UP

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )