SOS OPPIDUM ZÁVIST - nebetonujte keltskou památku

PETICE SOS OPPIDUM ZÁVIST

Požadujeme přehodnocení plánované stavby „Akropole Závist – Zpřítomnění“, která počítá s vybetonováním části národní kulturní památky Závist, na níž se v současnosti již staví rozhledna. V další fázi projektu má dojít k vyznačení půdorysů keltských staveb – ale pomocí železobetonových desek, které by měly být obarvené silnou vrstvou epoxidového lepidla. Okolo této soustavy betonových desek o hraně 56 metrů by měl být celý vrcholek kopce – celkem 6720 m2 – vysypán štěrkem.

 

Dle nás je to velice neestetický a invazivní zásah do světově známé archeologické památky a zároveň oblíbeného výletního místa v blízkosti Prahy. Zpřístupnění by se dalo provést daleko šetrněji, podobně jako jinde v Evropě, s úctou k historii i přírodě, tak, aby vrch měl nadále podobu palouku uprostřed lesa či upraveného parku, a ne jednolitě zpevněné plochy.

V současnosti probíhá na vrchu Hradiště stavba rozhledny, která již dost naruší jeho panorama a i když její základy nenarušují starověké zdivo, byly zasekány do skály, která byla také součástí hradiště a která je nyní nenávratně změněna. Vyjádřili bychom nesouhlas i se stavbou rozhledny, obec dolní Břežany však k její stavbě vedla minimální veřejnou diskusi, během níž by bylo možné předkládat konstruktivní argumenty a návrhy a vše se odbylo v rychlosti během komplikovaných roků pandemie. Až stavba rozhledny nás upozornila, že obec přešla od zvažování možností rovnou ke stavění a že zatímco o zásahu do rázu kopce rozhlednou by se dalo diskutovat z různých stran, další plány na úpravu Hradiště jej již zcela a natrvalo promění z přírodního kopce v jakýsi památník, pro někoho možná poučný, jistě však mrtvý.

Podzim_na_závisti-2.jpg

file3.jpg

navrh-rozhldny-zavist-5.jpg

 Zdroj: http://hutarchitektury.cz/blog/projekty/rozhledna-zavist/

K protestu proti stavbě nás vedou tyto důvody:

  • Vrch Hradiště, jeden z kopců, na kterých se rozkládá NKP keltské hradiště Závist, je výraznou krajinnou dominantou, která si udržela svůj přirozený ráz. Místní o Závisti hovoří jako o posledním koutu divočiny, která je na dosah metropole. Člověk k tomuto majestátnímu místu dlouho přistupoval s pokorou a úctou. Genius loci té nejposvátnější části – Akropole, která byla centrem duchovního i mocenského života oppida, a v současnosti je oblíbeným výletním místem – má být zcela zničen. Vyštěrkovaná plocha a betonové desky nebudou zvát k návštěvě, jak se to děje v současnosti na zanedbaném, ale alespoň zčásti zatravněném vrcholku kopce mezi stromy a keři. Dětské hry, pikniky, posedávání pod stromy a další činnosti, které doprovázejí návštěvy této archeologické památky v přírodě budou vytlačeny nehostinnou zpevněnou plochou. Lidé tak přijdou o jedno oblíbené výletní místo, které spojuje příjemný pobyt v přírodě s uvažováním a vzděláváním se o minulosti.

  • zavist-betonaz-8.jpgVybetonování archeologické památky ležící v přírodě je krok spíše vzad. Takovéto archeologické památky v Evropě bývají spíše upraveny jako louky, parky či lesoparky, spojují funkci památky a funkci veřejného prostranství. Vzorem nám může být třeba francouzské oppidum Bibracte.
  • V západní Evropě a stále více i v Čechách je zvykem před takto výraznými zásahy do podoby veřejných míst zahájit diskusi, nejen s odborníky, ale i s veřejností, která místo využívá. Přestože obec Dolní Břežany o úpravách Závisti uvažuje již desetiletí, k příkladné veřejné diskusi nikdy nedošlo. Věříme, že kdyby k veřejné diskusi došlo, hlasy volající po citlivějším řešení by byly mnohé a zaznívaly by dříve.

betonaz-zakladu-rozhledny-6.jpg

  • V roce 2015 bylo NPÚ zamítnuto umístění třímetrové dřevěné sochy na kopci Hradiště s odůvodněním: "K území, které je vymezeno jako NKP archeologické povahy, je nutné přistupovat nejvýše pietně a nejlépe ponechat tak jak je, vyjma nutné základní údržby, neprovádět žádné novodobé zásahy. Instalace uměleckého díla takový nežádoucí počin představuje. Jde o území převážně archeologické povahy, na němž byly vědomě a záměrně veškeré současné projevy z pietních důvodů utlumeny a pozastaveny, v souladu se zněním zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb. V důsledku vztyčení sochy by došlo k narušení vzhledu a charakteru místa, které z dlouhodobého hlediska disponuje zachovaným panoramatem a to jak vnitřním, vnímaným při prohlídce lokality, tak vnějším v dálkových pohledech." Tento názor respektujeme a mrzí nás, že se NPÚ stejně nepostavil ke stavbě rozhledny a k vybetonování a vyštěrkování celé plochy vrcholu kopce, které považujeme za výrazně novodobé zásahy, jež vzhled a charakter místa naprosto změní.

  • Pro mnohé lidi je Závist i místem duchovním. Přitahuje intelektuály i umělce a různé spolky na ní slaví pohanské svátky. Lidé se na ní žádají o ruku a pak na ní vodí své děti. Stala se v moderní době kulturním fenoménem přesahujícím oblast Středočeského kraje a Prahy. Necitlivé vyštěrkování a beton na vrchu Hradiště vyvolává v těch, kteří mají k Závisti vztah po mnoho desetiletí, pocit zmaru. Je to jako zbourat kostel, jako poškodit umělecké dílo. Vrch kopce není po zavezení vykopávek sutí v ideálním stavu, jistě by jej šlo vylepšit, ale ne úpravou, po níž bude nejvíce připomínat parkoviště.

Věříme, že obec Dolní Břežany vede k nákladným projektům na Závisti stejná láska k minulosti a k přírodě, jako nás ke snaze tato místa bránit. Chtěli bychom, aby brala větší ohledy na všechny, kteří Závist rádi navštěvují a kteří by si přáli, aby zůstala zachována pro ně i pro další generace jako příjemné místo v přírodě, zvoucí k návštěvě, s nezaměnitelným geniem loci.

Žádáme proto obec Dolní Břežany, aby zastavila stavbu "Akropole Závist – Zpřítomnění", pro níž nyní získává územní a stavební povolení a přehodnotila její podobu tak, aby namísto betonu a štěrku zahrnovala úpravu a údržbu zeleně, aby vrch kopce Hradiště mohl dále sloužit všem svým návštěvníkům stejně jako doposud.

 Náš FB  https://www.facebook.com/Petice-SOS-Oppidum-Z%C3%A1vist-105451965285889

 

Za petiční výbor: Mgr. Miroslav Dobrý, Michal Dudáš, Ing. Tomáš Polata, Filip Kubín

Články:

https://plus.rozhlas.cz/proti-betonovani-a-sterkovani-oppida-zavist-vznikla-petice-beton-pripomina-8633007

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-zahady-keltske-oppidum-na-zavisti-ma-prekryt-vrstva-betonu-cast-verejnosti-je-proti-181381

https://www.icomos.cz/index.php/en/pamatky-unesco/145-stanovisko-k-realizaci-projektu-akropole-zavist-zpritomneni 

https://denikn.cz/735264/na-hradisti-zavist-vyroste-rozhledna-a-barevne-betonove-desky-spickova-prezentace-archeologie-odmitaji-kritiku-odbornici/

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/alexandra-zimt-betonova-zavist?fbclid=IwAR2czAz6K5k0lkLaoYKKU4yJaiMVMd7ZPMt7MTRX1SrB2DwtDhlwDCfvfVg

https://denikn.cz/minuta/728823/

https://beswebzine.sk/akropole-zavist-zpritomneni-zasadni-promena-keltskeho-oppida-zavist/

https://www.dolnibrezany.cz/zpristupneni-nkp-zavist-rozhledna/d-16964

https://www.lovecpokladu.cz/home/co-se-deje-na-zavisti-8890

https://vltava.rozhlas.cz/obrazem-samoucelne-kreace-nezodpovednych-architektu-destruktivni-navrhy-ktere-8620582?fbclid=IwAR0TvF4p05MzdxSS4NxdFzY2pIgEd_croF5JQhmiq2ao7ZB802N8VX-ASKU

 

 

 


Mgr. Miroslav Dobrý, Ing. Tomáš Polata, Ing. Filip Kubín    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Miroslav Dobrý, Ing. Tomáš Polata, Ing. Filip Kubín svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...