SOS OPPIDUM ZÁVIST - nebetonujte keltskou památku

PETICE SOS OPPIDUM ZÁVIST

Požadujeme přehodnocení plánované stavby „Akropole Závist – Zpřítomnění“, která počítá s vybetonováním části národní kulturní památky Závist, na níž se v současnosti již staví rozhledna. V další fázi projektu má dojít k vyznačení půdorysů keltských staveb – ale pomocí železobetonových desek, které by měly být obarvené silnou vrstvou epoxidového lepidla. Okolo této soustavy betonových desek o hraně 56 metrů by měl být celý vrcholek kopce – celkem 6720 m2 – vysypán štěrkem.

 

Dle nás je to velice neestetický a invazivní zásah do světově známé archeologické památky a zároveň oblíbeného výletního místa v blízkosti Prahy. Zpřístupnění by se dalo provést daleko šetrněji, podobně jako jinde v Evropě, s úctou k historii i přírodě, tak, aby vrch měl nadále podobu palouku uprostřed lesa či upraveného parku, a ne jednolitě zpevněné plochy.

V současnosti probíhá na vrchu Hradiště stavba rozhledny, která již dost naruší jeho panorama a i když její základy nenarušují starověké zdivo, byly zasekány do skály, která byla také součástí hradiště a která je nyní nenávratně změněna. Vyjádřili bychom nesouhlas i se stavbou rozhledny, obec dolní Břežany však k její stavbě vedla minimální veřejnou diskusi, během níž by bylo možné předkládat konstruktivní argumenty a návrhy a vše se odbylo v rychlosti během komplikovaných roků pandemie. Až stavba rozhledny nás upozornila, že obec přešla od zvažování možností rovnou ke stavění a že zatímco o zásahu do rázu kopce rozhlednou by se dalo diskutovat z různých stran, další plány na úpravu Hradiště jej již zcela a natrvalo promění z přírodního kopce v jakýsi památník, pro někoho možná poučný, jistě však mrtvý.

Podzim_na_závisti-2.jpg

file3.jpg

navrh-rozhldny-zavist-5.jpg

 Zdroj: http://hutarchitektury.cz/blog/projekty/rozhledna-zavist/

K protestu proti stavbě nás vedou tyto důvody:

  • Vrch Hradiště, jeden z kopců, na kterých se rozkládá NKP keltské hradiště Závist, je výraznou krajinnou dominantou, která si udržela svůj přirozený ráz. Místní o Závisti hovoří jako o posledním koutu divočiny, která je na dosah metropole. Člověk k tomuto majestátnímu místu dlouho přistupoval s pokorou a úctou. Genius loci té nejposvátnější části – Akropole, která byla centrem duchovního i mocenského života oppida, a v současnosti je oblíbeným výletním místem – má být zcela zničen. Vyštěrkovaná plocha a betonové desky nebudou zvát k návštěvě, jak se to děje v současnosti na zanedbaném, ale alespoň zčásti zatravněném vrcholku kopce mezi stromy a keři. Dětské hry, pikniky, posedávání pod stromy a další činnosti, které doprovázejí návštěvy této archeologické památky v přírodě budou vytlačeny nehostinnou zpevněnou plochou. Lidé tak přijdou o jedno oblíbené výletní místo, které spojuje příjemný pobyt v přírodě s uvažováním a vzděláváním se o minulosti.

  • zavist-betonaz-8.jpgVybetonování archeologické památky ležící v přírodě je krok spíše vzad. Takovéto archeologické památky v Evropě bývají spíše upraveny jako louky, parky či lesoparky, spojují funkci památky a funkci veřejného prostranství. Vzorem nám může být třeba francouzské oppidum Bibracte.
  • V západní Evropě a stále více i v Čechách je zvykem před takto výraznými zásahy do podoby veřejných míst zahájit diskusi, nejen s odborníky, ale i s veřejností, která místo využívá. Přestože obec Dolní Břežany o úpravách Závisti uvažuje již desetiletí, k příkladné veřejné diskusi nikdy nedošlo. Věříme, že kdyby k veřejné diskusi došlo, hlasy volající po citlivějším řešení by byly mnohé a zaznívaly by dříve.

betonaz-zakladu-rozhledny-6.jpg

  • V roce 2015 bylo NPÚ zamítnuto umístění třímetrové dřevěné sochy na kopci Hradiště s odůvodněním: "K území, které je vymezeno jako NKP archeologické povahy, je nutné přistupovat nejvýše pietně a nejlépe ponechat tak jak je, vyjma nutné základní údržby, neprovádět žádné novodobé zásahy. Instalace uměleckého díla takový nežádoucí počin představuje. Jde o území převážně archeologické povahy, na němž byly vědomě a záměrně veškeré současné projevy z pietních důvodů utlumeny a pozastaveny, v souladu se zněním zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb. V důsledku vztyčení sochy by došlo k narušení vzhledu a charakteru místa, které z dlouhodobého hlediska disponuje zachovaným panoramatem a to jak vnitřním, vnímaným při prohlídce lokality, tak vnějším v dálkových pohledech." Tento názor respektujeme a mrzí nás, že se NPÚ stejně nepostavil ke stavbě rozhledny a k vybetonování a vyštěrkování celé plochy vrcholu kopce, které považujeme za výrazně novodobé zásahy, jež vzhled a charakter místa naprosto změní.

  • Pro mnohé lidi je Závist i místem duchovním. Přitahuje intelektuály i umělce a různé spolky na ní slaví pohanské svátky. Lidé se na ní žádají o ruku a pak na ní vodí své děti. Stala se v moderní době kulturním fenoménem přesahujícím oblast Středočeského kraje a Prahy. Necitlivé vyštěrkování a beton na vrchu Hradiště vyvolává v těch, kteří mají k Závisti vztah po mnoho desetiletí, pocit zmaru. Je to jako zbourat kostel, jako poškodit umělecké dílo. Vrch kopce není po zavezení vykopávek sutí v ideálním stavu, jistě by jej šlo vylepšit, ale ne úpravou, po níž bude nejvíce připomínat parkoviště.

Věříme, že obec Dolní Břežany vede k nákladným projektům na Závisti stejná láska k minulosti a k přírodě, jako nás ke snaze tato místa bránit. Chtěli bychom, aby brala větší ohledy na všechny, kteří Závist rádi navštěvují a kteří by si přáli, aby zůstala zachována pro ně i pro další generace jako příjemné místo v přírodě, zvoucí k návštěvě, s nezaměnitelným geniem loci.

Žádáme proto obec Dolní Břežany, aby zastavila stavbu "Akropole Závist – Zpřítomnění", pro níž nyní získává územní a stavební povolení a přehodnotila její podobu tak, aby namísto betonu a štěrku zahrnovala úpravu a údržbu zeleně, aby vrch kopce Hradiště mohl dále sloužit všem svým návštěvníkům stejně jako doposud.

 Náš FB  https://www.facebook.com/Petice-SOS-Oppidum-Z%C3%A1vist-105451965285889

 

Za petiční výbor: Mgr. Miroslav Dobrý, Michal Dudáš, Ing. Tomáš Polata, Filip Kubín

Články:

https://plus.rozhlas.cz/proti-betonovani-a-sterkovani-oppida-zavist-vznikla-petice-beton-pripomina-8633007

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-zahady-keltske-oppidum-na-zavisti-ma-prekryt-vrstva-betonu-cast-verejnosti-je-proti-181381

https://www.icomos.cz/index.php/en/pamatky-unesco/145-stanovisko-k-realizaci-projektu-akropole-zavist-zpritomneni 

https://denikn.cz/735264/na-hradisti-zavist-vyroste-rozhledna-a-barevne-betonove-desky-spickova-prezentace-archeologie-odmitaji-kritiku-odbornici/

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/alexandra-zimt-betonova-zavist?fbclid=IwAR2czAz6K5k0lkLaoYKKU4yJaiMVMd7ZPMt7MTRX1SrB2DwtDhlwDCfvfVg

https://denikn.cz/minuta/728823/

https://beswebzine.sk/akropole-zavist-zpritomneni-zasadni-promena-keltskeho-oppida-zavist/

https://www.dolnibrezany.cz/zpristupneni-nkp-zavist-rozhledna/d-16964

https://www.lovecpokladu.cz/home/co-se-deje-na-zavisti-8890

https://vltava.rozhlas.cz/obrazem-samoucelne-kreace-nezodpovednych-architektu-destruktivni-navrhy-ktere-8620582?fbclid=IwAR0TvF4p05MzdxSS4NxdFzY2pIgEd_croF5JQhmiq2ao7ZB802N8VX-ASKU

 

 

 


Mgr. Miroslav Dobrý, Ing. Tomáš Polata, Ing. Filip Kubín    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Miroslav Dobrý, Ing. Tomáš Polata, Ing. Filip Kubín bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...