PETICE ZA OMEZENÍ MIGRACE Z UKRAJINY A KONEC UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ UKRAJINCŮ PŘED ČECHY

My, níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas se současnou masivní vlnou migrace z Ukrajiny a upřednostňováním ukrajinských migrantů před občany ČR a požadujeme, aby vláda namísto této zhoubné praxe začala konat ve prospěch vlastních občanů.

Nepopíráme prospěšnost přiměřené solidarity s oběťmi války včetně rozumně nastavené pomoci válečným uprchlíkům, rozhodně však odmítáme současný neomezený příliv Ukrajinců do ČR a jejich očividné protěžování na úkor českých obyvatel.

Ukrajinští migranti jsou upřednostňováni a zvýhodňováni prakticky ve všech sférách života. Lidé z Ukrajiny, pokud bydlí zadarmo, dostávají fakticky vyšší podporu než člověk v hmotné nouzi. Jsou jim přednostně přidělovány byty, mají četná zvýhodnění na trhu práce, dostávají zdarma či za pouze symbolické ceny jídlo i další zboží. Zdarma jezdí veřejnou dopravou a stát za ně platí i zdravotní pojištění.

Samotný oficiální argument, že jde o válečné uprchlíky, v mnoha případech neobstojí; z velké části se jedná o migranty z válkou nedotčených oblastí, typicky ze západní Ukrajiny. Podle četných indicií pak pod formálním pláštíkem útěku před válkou přichází řada jedinců představujících značné bezpečnostní riziko (včetně lidí jiné než ukrajinské národnosti, obávaných migrantů z blízkého východu, radikálů různého zaměření apod.).

To vše se děje v době, kdy naše občany trápí nedostupné bydlení, nebývalá inflace zejména u cen potravin, energií a dalších základních životních potřeb, drasticky doléhající zejména na ty nejnuznější a nejpotřebnější, aniž by vláda pro zlepšení jejich situace – na rozdíl od ukrajinských migrantů – hnula prstem.

Vývoj situace stávajícím směrem upřednostňování ukrajinských migrantů oproti stále zbídačovanějším Čechům nemůže vést k ničemu jinému, než k masivní eskalaci stávajících problémů s nedozírnými důsledky v podobě nevídaného nárůstu chudoby, exekucí, kriminality a radikalizace obyvatel, hnanou averzí k vládě a jí privilegované kastě „nadlidí“ přišlých z Ukrajiny.

K takto škodlivé politice a jejím zhoubným důsledkům nemůžeme mlčet a proto vládu vyzýváme k ukončení přílivu a protěžování ukrajinských migrantů a započetí hájení zájmů českých občanů, které má být jejím posláním.


Petr Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Kučera svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...