Nejoblíbenější petice v roce 2021 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE ZA ODSTOUPENÍ HANY LIPOVSKÉ Z RADY ČT

Vážení přátelé, známí i neznámí,   Žádáme vás o podpis petice za odstoupení Hany Lipovské z rady české televize.  Hana Lipovská coby loutka Jany Bobošíkové, běžně vystupující za Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové, není podle našeho přesvědčení vhodným radním. Její snahy obviňovat stěžejní pořady ČT jako 168 hodin, Reportéři ČT, Otázky Václava Moravce nebo Newsroom včetně útoků na ředitele Petra Dvořáka, například nedávným nesmyslným nařčením ze střetu zájmů jasně dokazují, že tato dám

Vytvořeno: 2021-04-26 Statistika

Otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické z Ústeckého seniorátu

ČCE hledí s bázní a chvěním do příštích několika let.  Probíhá další etapa odluky církve od státu. Nyní si  určíme sami, jak bude církev vypadat dál. Zaznívají ale i obavy, aby to pro nás (nebo pro naši podstatnou část) nebyly roky poslední. Je pochopitelné, že si v době změn klademe otázky a máme obavy. Ptejme se společně a společně hledejme odpovědi. Jaká bude naše církev o generaci dál? Bude? Kdo v ní bude? Jak bude zvěstovat evangelium? Kde a komu? Jak se promění?  Tyto otázky pálí evangelík

Vytvořeno: 2021-08-31 Statistika

PETICE PROTI PLÁNOVANÉMU VYKÁCENÍ STALETÉ LIPOVÉ ALEJE U POUTNÍHO KOSTELA SV. LINHARTA - VYSOKÉ ŽIBŘIDOVICE

My níže podepsaní občané obce Vysoké Žibřidovice, Hanušovice, okolních obcí a občané mající k poutnímu místu ve Vysokých Žibřidovicích úzký vztah prostřednictvím této „Petice proti plánovanému vykácení staleté lipové aleje u poutního kostela svatého Linharta ve Vysokých Žibřidovicích“ žádáme příslušné orgány místní a státní správy jako naše zástupce a správce o efektivní záchranu vzrostlých staletých lip (stromořadí)8, které pro nás představují zásadní hodnoty spojené s kulturou našeho života, p

Vytvořeno: 2021-06-18 Statistika

Zachování lesa v Novém Městečku

My, níže podepsaní občané obce Čerčany nebo majitelé pozemků v obci Čerčany prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Čerčany neprodala pozemky parc. č. 1707/1 a 1705/18 v k.ú. Čerčany na Novém Městečku a byl zde zachován dnešní les, kde je 290 živých vzrostlých stromů, žije zde přes 20 druhů ptáků, chránění živočichové r. Formica a veverka obecná a spousta jiných. 

Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

Bez souhlasu ne

Bez souhlasu ne Sexuální obtěžování se v České republice stává stále akceptovanějším standardem chování. Ve společnosti je dnes bohužel vnímáno jako naprosto běžná součást života, komentáři na sociálních sítích počínaje, událostmi v domácnostech konče. Proto jsme se rozhodli vytvořit petici, kterou předáme do rukou zákonodárců. České zákony a společnost musí respektovat, že BEZ SOUHLASU NE! V České republice je za rok znásilněno přes 7 tisíc žen, pouze 2 % pachatelů však čelí trestu. Současná zá

Vytvořeno: 2021-05-26 Statistika

STOP TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 VÁŽNĚ S TÍMHLE SOUHLASÍTE??? NELIDSKÝ PŘÍSTUP K NÁM STUDENTŮM A ŽÁKŮM JE HNUSNÝ. PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ 3×TÝDNĚ. MYSLÍ TO VÁŽNĚ? TOTO JE OFICIÁLNÍ PLÁN MŠMT. 2×ANTIGENNÍ TESTY + NOVINKA, KTEROU NIKDO NEŘEKNE A TO PCR TESTY 1×TÝDNĚ!!! POKUD SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE BY SE NEMĚLO TESTOVAT PODEPIŠ

Vytvořeno: 2021-03-28 Statistika

Chceme sportovat v celém okrese!

Aktuálním opatřením vlády, které nabývá účinnosti k 1. březnu 2021 jsme ztratili možnost svobodně sportovat a užívat si volného času v přírodě. Veškerý sport a volnočasové aktivity mají být po dobu tří týdnů omezeny výhradně na katastr obce, v němž žijeme. Takové opatření je v ostrém kontrastu se skutečností, že na nákupy smíme vyrazit do libovolného města našeho okresu. Vláda přitom zapomněla, že mnohé katastry dosahují sotva několika kilometrů čtverečních. V důsledku událostí z poloviny 20. st

Vytvořeno: 2021-02-27 Statistika

Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Pardubice vládě

My níže podepsaní pedagogové, pracovníci a rodiče Základní školy Waldorfské Pardubice se připojujeme k „Otevřenému dopisu předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021 Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno“ a v upraveném textu zohledňující lokální odlišnosti se vyjadřujeme za naši školu: Otevřený dopis Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno zde. Otevřený dopis předsedovi vlády, ministru zdravotnictví a ministru školství Základní školy Waldo

Vytvořeno: 2021-05-07 Statistika

„Za revokaci rozhodnutí ředitele NPI ČR ve věci personálního obsazení vedoucí/ho krajského pracoviště NPI"

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zrušení dřívějšího rozhodnutí ředitele NPI ČR Mgr. Ivo Jupy, kterým ke dni 30. 6. 2021 odvolal z funkce vedoucí NPI Plzeň PhDr. Ladislavu Šlajchovou, Ph.D. Vzhledem k excelenci pracoviště, nastavenému funkčnímu partnerství v Plzeňském kraji, nadstandardní podpoře vedení škol a pedagogických pracovníků pokládáme za zásadní zachovat kontinuitu vedení krajského pracoviště v osobě L. Šlajchové. A to min. do ukončení řádného výběrového řízení n

Vytvořeno: 2021-07-01 Statistika

Petice pro tetování v nouzovém stavu- jeden zakazník denně

Já, Roman Zouhar, zakládám petici pro otevření tetovacích studií v nouzovém stavu na území České republiky. Tetovací studio má nejpřísnější hygienické podmínky a chceme v nich tetovat alespoň jednoho zákazníka denně, kdy jsme stejně schopni dodržet jednoho zákazníka na 15 m2, jako v obchodech. Zákazník musí být předem domluven na konkrétní den a hodinu. Volně příchozí zákazníci nemají umožněn vstup. Před příchodem zákazníka na domluvenou schůzku je vše vydesinfikováno a vše připraveno.   Zákazní

Vytvořeno: 2020-11-19 Statistika

Otevřený dopis Zastupitelstvu města Mnichova Hradiště 24.11.2021

Vážení kolegové, v otevřeném dopise Vás žádám o zachování Vánočních akcí připravovaných městem (Adventní trhy, Čerti) pro širokou veřejnost a spoluobčany Mnichova Hradiště bez omezení. Vánoční čas má být časem klidu, míru a spojováním lidí, nikoli jejich rozdělováním na základě protizákonného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví. Toto opatření bylo u Nejvyššího správního soudu napadeno, ostatně jako již několik předchozích, které byly posléze i zrušeny, protože:   1)     opatření je dis

Vytvořeno: 2021-11-24 Statistika

VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

My, výzkumní a pedagogičtí pracovníci, kteří se věnujeme Barmě/Myanmaru, bychom Vás tímto chtěli požádat o podporu. Domníváme se, že nastal čas, aby vlády po celém světě podpořily boj za demokracii v Barmě tím, že oficiálně uznají a budou spolupracovat s nově vytvořenou Vládou národní jednoty. 1. února 2021 barmská armáda protiprávně uchvátila moc v zemi. Tím porušila ústavu, kterou sama uvedla v život. Postrádajíc jakoukoli legitimitu, uchýlila se vojenská junta k brutálním donucovacím prostřed

Vytvořeno: 2021-05-11 Statistika

Petice za zachování zatravněné plochy

Podpisem této petice nesouhlasím se záměrem představitelů města vybudovat nové asfaltové parkoviště mezi ulicemi Na Šarlejích a Na Valech. Vedení města vyzýváme k realizaci původního záměru a to zbudováni dětského hřiště jak bylo původně rozhodnuto. Tento zatravněný veřejný prostor má sloužit dětem či rodičům a zaslouží důstojnější podobu než asfaltové parkoviště. Zatravněné plochy a stromy je zapotřebí uchovat, především v okolí centra Nového Bydžova.

Vytvořeno: 2021-04-04 Statistika

Útulek provozovaný TS Hradec Králové- Nedávejte pejsky na základě žádosti na město “Kdo dřív přijde,ten dřív mele”!!

Vážení, kdo nesouhlasíte s rozhodnutím Útulku pro opuštěná zvířata provozovaným Technickými službami Hradec Králové, který zachránil cca 70 psů (čivavy, buldočci) z množírny, o umístění daných psů do rodin na základě pouhé žádosti doručené na úřad Města, tzv. kdo dřív příjde, ten dřív daného pejska dostane a to bez jakéhokoliv prověření žadatele, bez seznámení pejska s žadatelem, bez předání informace o zdravotním stavu pejska a bez kastrace, aby bylo náležitě a maximálně možné zajištění, že se

Vytvořeno: 2020-12-29 Statistika

Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů

My, níže podepsaní zástupci školních psychologů a školních speciálních pedagogů, žádáme ministra školství ČR o zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů, právě v době, kdy se připravuje rozpočet na další fiskální rok a kdy si nejen vláda uvědomila potřebu vyšších investic do školství. S lítostí a znepokojením totiž konstatujeme, že se stále nedaří zajistit financování těchto odborníků ze státního rozpočtu. Školní psychologové a školní speciální pedago

Vytvořeno: 2020-11-25 Statistika

Výzva rektorce VŠE ke stažení nominace Daniela Váni na post radního ČT

Vážená paní rektorko,   žádáme Vás o stažení nominace PhDr. Ing. Daniela Váni, Ph.D., na člena Rady České televize na další období. Dr. Váňa v současném funkčním období nenaplňuje základní poslání radního a některými svými kroky vážně ohrožuje nezávislost České televize.   Jako zástupci akademické obce jsme pohoršeni, že Vysoká škola ekonomická v Praze nominuje na člena Rady ČT osobnost, která kromě jiného nectí základní standardy akademické práce a účelově a neobjektivně přistupuje k interpreta

Vytvořeno: 2021-04-14 Statistika

Nechceme žádné nové zdroje hluku ve Strojmetalu, žádné další výrobní haly!

VÝZVA ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE   Já níže podepsaná/ý vnímám současný stav zatížení obce Kamenice hlukem jako vážný problém, který významně degraduje životní prostředí v obci i jejím okolí a znepříjemňuje život obyvatelům.   Zvolení zastupitelé mají mandát pouze k jednání, které je v souladu s volebními programy jednotlivých volebních uskupení. Ve volebním programu žádného ze subjektů kandidujících v minulých volbách do obecního zastupitelstva v Kamenici nebyla ani zmínka o umisťování

Vytvořeno: 2021-03-20 Statistika

Morální obžaloba Ing. Andreje Babiše

Pane inženýre Andreji Babiši, žaluji vás za vaše nemravné a v konečném důsledku nezodpovědné vykonávání funkce premiéra České republiky. Nepřijatelného jednání jste se dopustil v těchto bodech: 1. Svého majetku jste nabyl v rozporu s dobrými mravy. 2. Toto bohatství za pomoci najatých marketérů účelově používáte k manipulativnímu obelhávání spoluobčanů pro posílení vlastní moci. 3. Pro vlastní obohacení nejednou neoprávněně zneužíváte státní a evropské dotace. 4. Abyste tak mohl činit beztrestně

Vytvořeno: 2020-12-31 Statistika

Vánoční výzva politikům k situaci na polsko-běloruské hranici

Vánoční výzva k zahájení jednání o pomoci utečencům na polsko-běloruské hranici  ministru zahraničních věcí Janu Lipavskému a dalším politikům   Praha 21. prosince 2021  Vážený pane ministře, při nástupu do funkce jste vyjádřil odhodlání zahrnout do české zahraniční politiky obranu lidských práv. Také vládní koalice jako celek se výslovně přihlásila k zahraničněpolitické tradici Václava Havla. Obracíme se proto na Vás s výzvou k pomoci lidem, kteří se na polsko-běloruské hranici ocitli v neřešit

Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika

Odvolání Heleny Válkové z pozice Vládního zmocněnce pro lidská práva

My, níže podepsaní, podle zákona č. 85/1990 Sb. Zákona o právu petičním, požadujeme odvolání prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. z pozice výkonného místopředsedy Rady vlády pro lidská práva a Vládního zmocněnce pro lidská práva. Setrvání profesorky Heleny Válkové na této pozici vnímáme jako zpátečnický akt minulého režimu podrývající naše polistopadové hodnoty, především z důvodu spolupráce Heleny Válkové s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Profesorka Helena Válková na pozici m

Vytvořeno: 2021-12-18 Statistika