Otevřený dopis Zastupitelstvu města Mnichova Hradiště 24.11.2021

Vážení kolegové, v otevřeném dopise Vás žádám o zachování Vánočních akcí připravovaných městem (Adventní trhy, Čerti) pro širokou veřejnost a spoluobčany Mnichova Hradiště bez omezení. Vánoční čas má být časem klidu, míru a spojováním lidí, nikoli jejich rozdělováním na základě protizákonného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví.

Toto opatření bylo u Nejvyššího správního soudu napadeno, ostatně jako již několik předchozích, které byly posléze i zrušeny, protože:  

1)     opatření je diskriminační, neboť bez objektivních důvodů krátí na právech skupinu lidí, kteří nepodstoupili dobrovolné očkování. Je tedy v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

2)     opatření je vydáno v rozporu se zákonem, když na základě ustanovení umožňujícího omezení poskytování služeb omezuje namísto provozovatelů těchto služeb zákazníky, čímž se dostává též do rozporu s čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 Listiny.

3)     Napadené opatření nelze zhodnotit ve smyslu jeho nutnosti a nezbytnosti, neboť odůvodnění postrádá hodnocení jak nebezpečnosti onemocnění, tak hodnocení alternativních přístupů, které zasahují do práv a svobod v menším rozsahu, ale slibují dosažení stejného cíle, tedy snížení počtu úmrtí a nižší zatížení zdravotního systému.

4)     Napadené opatření je v rozporu se zákonem a s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu, když omezuje na právech neočkovanou skupinu obyvatel plošně bez ohledu na to, zda je možné tyto osoby považovat za osoby podezřelé z nákazy.

Dále, Vánoční akce pro děti jsou v těchto dnech avizovány mnohými samosprávami pouze pro děti, jejichž rodiče jsou plně očkováni proti onemocnění covid - 19, popřípadě prodělali onemocnění covid-19 před méně než 180dny. Tento princip konání adventních akcí je za hranou Listiny práv a základních svobod, Úmluvy o právech dítěte a Ústavy ČR. A zároveň jsou tímto jednáním naplňovány skutkové podstaty trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, min. pak trestný čin dle § 328 Přisvojení pravomoci úřadu a trestný čin dle § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí.

Logiku nespatřuji v tom, proč by tyto venkovní akce měly být omezovány, když například do supermarketu chodí lidé bez obdobných omezení. Žádám Vás o zachování otevřenosti připravovaných akcí v jejich původním rozsahu pro širokou veřejnost bez nezákonné diskriminace.

Tento dopis bude rovněž uveřejněn na webu petice.com a mohou se pod něj podepsat ostatní občané města.

S pozdravem, Jana Šťastná


Jana Šťastná    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Šťastná svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...