Nechceme žádné nové zdroje hluku ve Strojmetalu, žádné další výrobní haly!

VÝZVA ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE

 

Já níže podepsaná/ý vnímám současný stav zatížení obce Kamenice hlukem jako vážný problém, který významně degraduje životní prostředí v obci i jejím okolí a znepříjemňuje život obyvatelům.

 

Zvolení zastupitelé mají mandát pouze k jednání, které je v souladu s volebními programy jednotlivých volebních uskupení. Ve volebním programu žádného ze subjektů kandidujících v minulých volbách do obecního zastupitelstva v Kamenici nebyla ani zmínka o umisťování nových zdrojů hluku, ani o rozšiřování průmyslové výroby.

 

V územním plánu obec dlouhodobě deklaruje, že na území obce Kamenice není možné umisťovat další zdroje hluku a průmyslová výroba nesmí být navyšována. To je závazné pro všechny subjekty na území Kamenice. Je žádoucí tuto zásadu respektovat, případně trvat na jejím respektování.

 

Kamenicí se šíří hluk ze Strojmetalu. Nenápadný zabiják, který způsobuje lidskému tělu dlouhodobý stres. Možná máte to štěstí, že bydlíte v místě, kde ho neslyšíte. Avšak než budete hlasovat o změně č. 6, měli byste vědět, že

 

hodně lidí v Kamenici a jejím okolí

 

- trpí hlukem ze Strojmetalu, nemůže v noci klidně spát, opakovaně se budí

- přestává vnímat Kamenici jako příjemné místo k bydlení.

 

Je nepřijatelné tuto situaci dále zhoršovat!

 

Hlasováním o změně územního plánu č. 6 rozhodujete především o lidském zdraví, o zdraví obyvatel Kamenice, o zdraví lidí, které zastupujete.

 

Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé,

žádám Vás

jednejte v souladu se svým volebním mandátem,

stůjte na straně obyvatel, na straně těch, které zastupujete.

 

Z a m í t n ě t e   n á v r h   z m ě n y   ú z e m n í h o   p l á n u   č. 6 !

 

_____________________________________________________________________________________

návrh změny územního plánu č.6 obsahuje především:

umožnění výstavby nové výrobní haly a legalizaci devastace zámeckého parku

 

informace k vyplnění a předání Výzvy

výzvu může vyplnit kdokoli včetně dětí (děti patří z hlediska hluku do rizikové skupiny, výzvu jejich jménem "podepíše" zákonný zástupce), kdo se cítí dotčen hlukovou zátěží ze Strojmetalu, rozšiřováním jeho výrobních kapacit, kdokoli, kdo si nepřeje související negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, včetně negativních dopadů na krajinu a zeleň v Kamenici (např. devastace zámeckého parku a zničená alej od zámku k hrobce), podmínkou není trvalé bydliště na území Kamenice.


Petr Nový Ohradní 1457 Kamenice 25168    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Nový Ohradní 1457 Kamenice 25168, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...