Petice za zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů

My, níže podepsaní zástupci školních psychologů a školních speciálních pedagogů, žádáme ministra školství ČR o zajištění systémového financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů, právě v době, kdy se připravuje rozpočet na další fiskální rok a kdy si nejen vláda uvědomila potřebu vyšších investic do školství. S lítostí a znepokojením totiž konstatujeme, že se stále nedaří zajistit financování těchto odborníků ze státního rozpočtu.

Školní psychologové a školní speciální pedagogové již více než 15 let poskytují neodmyslitelnou podporu učitelům, ředitelům škol, žákům i jejich rodičům v jejich nesnadné práci se všemi žáky, a především pak se žáky, kteří  potřebují podpůrná opatření, a to na úrovni MŠ, ZŠ i SŠ. Důležitost těchto odborníků ve vzdělávání podtrhuje navíc ve své poslední zprávě také ČŠI (Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR; 23. 9. 2020).

Přestože standardní činnosti těchto odborníků jsou již ukotveny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších změn, tak jejich financování je od roku 2005, kdy se začali ve školách uplatňovat především, vázáno převážně na projekty ESF (VIP, RŠPP, RAMPS, Peníze do škol-Šablony) nebo na  podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami...

V důsledku stále odkládaného systémového financování ze strany státu nemají tito odborníci dosud žádné profesní jistoty. Jejich nenahraditelné služby a postavení ve školách jsou ovlivněny krátkodobostí zmíněných způsobů  financování, což ve svém důsledku vede i k jejich sociální i pracovní nejistotě. Dochází tak k odlivu zkušených odborníků ze školství, kteří po více než 15 letech působení ve školách považují za nezbytné, aby se jejich postavení ve vzdělávacím systému skutečně vyřešilo a přešlo se od slov k činům. Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba nastavit systém financování těchto odborníků ve školách tak, aby měli základní pracovní  jistoty a mohli poskytovat  kvalitní a stabilní poradenskou podporu všem aktérům vzdělávání ve školách.

Děkujeme.  

Za petiční výbor:

Jana Zapletalová, Tesaříkova 5,  Praha 10 102 00

Markéta Chlopčíková, Kunín 12, 74253, 

Jiřina Juřičková, Samoty 16, 628 00 Brno

Bohumíra Lazarová, Cihlářská 3, 602 00 Brno

Asociace školní psychologie, z.s., Poříčí 7/9, 602 00 Brno, Kontaktní adresa: asociacesp@seznam.cz, IČO: 64811964

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Asociace školní psychologie.

Datum: 25.11. 2020


Asociace školní psychologie, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Asociace školní psychologie, z.s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...