Vánoční výzva politikům k situaci na polsko-běloruské hranici

Vánoční výzva k zahájení jednání o pomoci utečencům na polsko-běloruské hranici 

ministru zahraničních věcí Janu Lipavskému a dalším politikům

 

Praha 21. prosince 2021 

Vážený pane ministře,

při nástupu do funkce jste vyjádřil odhodlání zahrnout do české zahraniční politiky obranu lidských práv. Také vládní koalice jako celek se výslovně přihlásila k zahraničněpolitické tradici Václava Havla. Obracíme se proto na Vás s výzvou k pomoci lidem, kteří se na polsko-běloruské hranici ocitli v neřešitelné situaci, uvězněni na „území nikoho“.

Žádáme Vás zdvořile, ale naléhavě, abyste zvážil veškeré možnosti vyjednávání jak s polskou stranou, tak s dalšími unijními státy.

Prvořadé je uvolnit humanitárním organizacím přístup do tohoto prostoru, aby mohly strádajícím zabezpečit akutní zdravotní péči, řádnou stravu, bezpečné přístřeší a základní hygienické podmínky.

Následně je nutné hledat dlouhodobé řešení: aby se ti, kdo se chtějí vrátit do vlasti, mohli vracet zdraví, bezpečně a s dostatečnými prostředky na cestu; a aby těm, kdo chtějí požádat o azyl, byla na základě dohody evropských států taková žádost umožněna.

Uvědomujeme si, že jde o problém politicko-mocenský, citlivý pro vztahy všech zúčastněných, a že pro dlouhodobé řešení je nutné najít celoevropský právní rámec.

Vyjednávání o akutní humanitární pomoci však může začít hned. K humanitární akci na cizím území je nutný souhlas tamějších ministerských úřadů (zdravotnictví, vnitra – podle požadavků přijímající země).

Žádáme Vás, abyste bezodkladně inicioval jednání se svým polským protějškem a vyzval kolegy z české vlády k témuž.

Rovněž Vás žádáme, abyste Vy i Vláda ČR jako celek v podobném smyslu apelovali na členské státy Evropské unie. Česká republika jí bude brzo předsedat, měla by tedy více než kdo jiný dbát na dodržování lidských práv, civilizované a humánní jednání v rámci celé unie.

Píšeme Vám v době adventní a vánoční, která je spojována s nadějí. Upřímně doufáme, že využijete dostupných politických nástrojů k tomu, s čím v tuto chvíli sami nemůžeme pomoci jako občané, ale co nás trápí lidsky. Prosíme, abyste v tom byl nápomocen na mezinárodní úrovni.

Zároveň s Vámi oslovujeme volené zástupce České republiky, poslance, senátory a europoslance.  

 

V úctě iniciátorky výzvy  

 

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., mluvčí výzvy

MgA. Barbora Čiháková

Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.

Mgr. Anna Gnot, Ph.D.

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.

Mgr. Jana Návratová

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.    

 

Dopis byl odeslán 21. 12, do zvřejnění petice 22. 12. ho podepsalo 44 signatářů

 

Na vědomí:

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., předseda vlády

Mgr. Vít Rakušan, ministr vnitra

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministr pro evropské záležitosti

Mgr. Martin Baxa, ministr kultury

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Hayato Okamura, poslanec

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., senátor

MUDr. Roman Kraus, MBA, senátor

Bc. Markéta Gregorová, europoslankyně

Ing. Ondřej Kovařík, europoslanec

JUDr. Jiří Pospíšil, europoslanec

RNDr. Alexandr Vondra, europoslanec

Mgr. Tomáš Zdechovský, europoslanec


doc. Zuzana Augustová, Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji doc. Zuzana Augustová, Ph.D. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )