Morální obžaloba Ing. Andreje Babiše

Pane inženýre Andreji Babiši,

žaluji vás za vaše nemravné a v konečném důsledku nezodpovědné vykonávání funkce premiéra České republiky. Nepřijatelného jednání jste se dopustil v těchto bodech:

1. Svého majetku jste nabyl v rozporu s dobrými mravy.

2. Toto bohatství za pomoci najatých marketérů účelově používáte k manipulativnímu obelhávání spoluobčanů pro posílení vlastní moci.

3. Pro vlastní obohacení nejednou neoprávněně zneužíváte státní a evropské dotace.

4. Abyste tak mohl činit beztrestně, korumpujete státní aparát tím, že jste se stal premiérem České republiky. Z této pozice pak účelově, přímo i nepřímo, ovlivňujete rozhodování svých bližších i vzdálenějších státních zaměstnanců s cílem navýšení vašeho vlastního prospěchu.

5. Za pomoci nabytého postavení a týmu placených právníků zneužíváte ve svůj prospěch také znění nedokonalých zákonů, na jejichž přípravě a schvalování se sám podílíte.

6. Já sám dosud sice i díky svému úsilí doposud žiji, na statistikách pandemie, zvlášť při jejich porovnání se statistikami ostatních států světa, je však patrné, že mě vzdor pravomoci, kterou k tomu ve své funkci máte k dispozici, dostatečně nechráníte před důsledky probíhající epidemie.

7. Nedávno jste provedl okázalou veřejnou sebereflexi této skutečnosti. Přesto nadále pokračujete ve své funkci a v poškozování obyvatelstva našeho státu. Neboť tuto funkci, soudě podle vašich kroků, vykonáváte mnohem spíš s marketérským zaměřením na dosažení vašich osobních cílů, než odborně zvládnutým postupem vhodným k řešení nastalé společenské situace. A podílíte se tak na pokračujícím nezvládnutém vývoji epidemie s vysoce nadprůměrnými počty nakažených, trpících a bohužel i mrtvých spoluobčanů.

S porozuměním přijímám vaši omluvu za vaše špatná rozhodnutí při managementu státu během koronavirové krize. Věřím, že z nezvládnuté situace pro sebe vyvodíte konkrétní osobní důsledky a tímto vás vyzývám k rezignaci.


Petr Miklas, Sobětuchy, řidič    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Miklas, Sobětuchy, řidič, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...