Chceme sportovat v celém okrese!

Aktuálním opatřením vlády, které nabývá účinnosti k 1. březnu 2021 jsme ztratili možnost svobodně sportovat a užívat si volného času v přírodě. Veškerý sport a volnočasové aktivity mají být po dobu tří týdnů omezeny výhradně na katastr obce, v němž žijeme. Takové opatření je v ostrém kontrastu se skutečností, že na nákupy smíme vyrazit do libovolného města našeho okresu.

Vláda přitom zapomněla, že mnohé katastry dosahují sotva několika kilometrů čtverečních. V důsledku událostí z poloviny 20. století v krajině téměř úplně chybějí polní cesty, a tak jedinou možností mnoha obyvatel této země je pohyb po asfaltových silnicích mezi lány polí.

Ve chvíli, kdy bojujeme s pandemií, by přitom bylo na místě dbát především na prevenci a zdraví občanů. A člověk, který nemá možnost relaxovat v přírodě, nebude mít imunitu tolik potřebnou pro úspěšný boj s koronavirem. Již naši předci věděli, že kam nechodí slunce, tam chodí doktor.

Zdraví by mělo být prioritou, a proto my, níže podepsaní, chceme, aby nám bylo dovoleno pohybovat se v přírodě našeho okresu. Apelujeme na vládu, aby zrušila nesmyslné omezení volnočasových aktivit na rozsah katastru.


Soňa Dvořáčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Soňa Dvořáčková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...