Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sportovní hala České Budějovice

PETICE za zachovánístávající Sportovní haly,Stromovka 12, 370 01 České Budějovice a zastavenízáměru výstavby Centra halových sportů na tomto místě. dle čl. 18Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My,níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby: 1/byla zastavena předpokládaná demolice stávající Sportovní haly. 2/byl zastaven záměr výstavby Centra halových sportů na tomto místě. 3/se uskutečnila veřejná i odborná diskuze s cílem najít optimální

Vytvořeno: 2013-02-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1596 1591
2018 481 477

STOP zdražování kolejí VUT!!!

Důvody, kterými vedení kolejí a menz VUT zdůvodňuje zvýšení ceny ubytování, jsou přinejmenším zavádějící. Je smutné, že si vedení kolejí a menz VUT  váží práce svých zaměstnanců, na tolik málo, že zvýšení minimální mzdy se odrazí na jejich platech. Je otázkou, zda opravdu dojde ke zvýšení mzdy těchto zaměstnanců. Rozvázání smluvního vztahu s úklidovou firmou přineslo rozporuplné výsledky. Na některých budovách kolejí VUT dokonce standardy úklidu společných prostor naopak snížilo, místo toho aby

Vytvořeno: 2018-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 477 303
2018 477 303

Petice na podporu Terezy Hlůškové | jsme lidé, né barbaři

My občané České republiky žádáme Ministerstvo spravedlnosti a zahraničí ČR, aby za předpokladu, že udá všechny své komplice v Evropě a zejména v ČR, vyvinulo maximální úsilí, aby si Tereza mohla trest odsedět ve věznici s maximální ostrahou v naši vlasti. Tereza je mladá, ve věku blízkého věku mladistvému a proto by měla dostat za výše uvedených podmínek šanci si trest vykonat v podmínkách Evropského standardu. Občané Pákistánu nám verbují mladé lidi na pašování drog a jako jeden z největších di

Vytvořeno: 2018-01-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 532 463
2018 468 409

Kde domov můj?

Žije nás tu ke dnešku přes 7 mld. LIDÍ. Jsme lidé a to je podstatné. Jsme různých barev, různých vyznání ale to je tak všechno a tyto 2 odlišnosti jsou pro mne nepodstatné protože všechno ostatní máme společné. Krev máme stejně rudou, zrovna tak máme i stejné slzy. Naše těla jsou z kostí, masa a hlavně máme mozek, který z nás dělá jedinečné osobnosti. Jmenuji se Štefan, narodil jsem se v socialistickém Československu v českém pohraničí známé také jako sudety. Né nejsem němec . Moji  rodiče pochá

Vytvořeno: 2017-11-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 737 466
2018 461 274

Souhlasím se zachováním zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve stávajícím platném znění.

Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, se sídlem Senovážné náměstní 23, PSČ 110 00, Praha 1, IČ 60166762, zastoupená prezidentkou Renátou Burianovou na podporu zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Adresát:  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Souhlasím se zachováním zákona č. 223/2016 Sb, o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve stávajícím platném znění. Petici sestavil: Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, se sídlem Senovážné n

Vytvořeno: 2018-11-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 482 467
2018 453 438

Petice za záchranu zámku v Horním Maršově

My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo kultury České republiky o dohled na dodržování zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči ( ..vlastník kulturní památky je povinen ji udržovat v dobrém stavu a chránit před ohrožením, poškozením, znehodnocením ...)       a nepodlehnutí případným tlakům stávajících i budoucích majitelů na vyjmutí zámku z památkové ochrany. Zámek byl postaven v pozdně barokním stylu roku 1792. Roku 1869 přestavěn v novorenesančním stylu. V roce 1964 byl prohlášen kulturní p

Vytvořeno: 2018-08-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 455 441
2018 452 438

Znovuzavedení dobrovolných pobytů na žádost zákonných zástupců dítěte (především rodičů) do diagnostických ústavů

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Je zařízením s celoročním nepřetržitým provozem. DÚ a SVP poskytuje podporu dětem s problémovým chováním, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, kmenovými školami a orgány sociálně právní ochrany dítěte a dalšími participujícími subjekty. Plní úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální. Podle legislativního opatření vyplývajícího ze zákona 333/2

Vytvořeno: 2018-10-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 473 466
2018 440 433

Petice za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov

PETICE podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov“    My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského kraje, aby rychlým a účinným způsobem zabránili likvidaci lesního porostu ne staršího padesáti let na p.p.č. 3032 v kat. území Klatovy (lokalita Na Klášterce) z důvodu plánované zástavby.     Svoji žádost zdůvodňujeme takto: 

Vytvořeno: 2018-04-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 433 412
2018 432 411

Petice proti výstavbě cyklostezky chráněnou oblastí Stvořidla

Starostům a zastupitelům obcí Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou: Jan Tourek, Trčků z lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Zdeněk Tůma, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sepsáno dne 23. dubna 2018 v Ledči nad Sázavou Petice podle par. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Obracíme se na Městský úřad Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou se značnými obavami o osud místa, které je nám jako obyvatelům tohoto regionu nejen velmi drahé, ale současně je považujeme za jedinečné území,

Vytvořeno: 2018-04-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 437 423
2018 426 412

Stromy na Horní náměstí!

“Stromy na Horní náměstí!”Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičnímPetiční výbor zastupuje Stanislav Flek, Loudova 549/3, Olomouc 779 00. Vážení zastupitelé města Olomouce, my níže podepsaní požadujeme vysazení stromů a zeleně na Horní náměstí. Diskuze na toto téma probíhá mezi obyvateli Olomouce už řadu let, vedení města ji však stále ignoruje. Požadujeme, aby zastupitelé města, zvolení do zastupitelstva v komunálních volbách konaných v říjnu 2018, zahájili dialog s Olomoučany a

Vytvořeno: 2018-08-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 426 416
2018 423 414