Trávení domácích mazlíčků na Dobříši

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu trávení zvířat na Dobříši a zajištění potřebných důkazů. Chceme aby se zabránilo dalšímu opakování a smrti dalších bezbranných zvířat.


Eva Viktorinová    Kontaktujte autora petice