Otevřený dopis na podporu doc. Libora Duška ve volbě děkana NF VŠE v Praze

Vážení členové akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,

my, níže podepsaní studenti a absolventi Národohospodářské fakulty, Vás žádáme o podpoření doc. Mgr. Libora Duška, PhD. při volbě nového děkana naší fakulty. Jsme přesvědčeni, že je pro tuto pozici výborně kvalifikován a byl by zárukou rozvoje fakulty v následujících letech.

Doc. Mgr. Libor Dušek, PhD. již v minulosti prokázal své akademické i manažerské kvality na institucích jako je University of Chicago, CERGE-EI nebo v poslední době též jako vedoucí Katedry institucionální ekonomie na NF VŠE. To, společně s jeho programem, nás vede k otevřené podpoře jeho kandidatury. Věříme, že právě on může naší fakultě dopomoci stát se jednou z nejprestižnějších ekonomických vzdělávacích institucí v širším regionu.


Tomáš Kučera    Kontaktujte autora petice