Zákaz heren v Kutné Hore


 Petice Zastupitelstvu města Kutná Hora

Adresát: Město Kutná Hora Zastupitelstvu města Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora   V Kutné Hoře dne 12. 3. 2018 Petice dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

Věc: Zákaz hernám v Kutné Hory Níže podepsaní obyvatelé města Kutná Hora, nesouhlasíme s tolerancí heren a casin v Kutné Hoře. Zavedením vyhlášky omezující a zakazující herny v sousedním městě Kolín je zde důvodná obava rozšíření heren a jejich provozovatelů do našeho města. Jako optimální řešení vidíme přijetí podobné vyhlášky jako město Kolín, které v první řadě znemožní příchod nových hernám již fungujícím umožní doběhnout 3 leté povolení.

Důvody nesouhlasu:

a)     Existuje reálná hrozba rozšiřování heren ve městě, právě odchodem z Kolína. Již nyní je naše město na devátém místě v rámci ČR s nejvyšším počtem automatů na počet obyvatel.

b)     Již nyní v našem městě připadá 1 000 obyvatel 17,9 automatů

c)     Existuje souvislost vlivu hazardu na kriminalitu viz - http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/TZ_2017_03_02_studie.pdf Děkujeme

Za petiční výbor: 1)     Petr Steklý 2)     Zdenka Lukáčová 3)     Kamila Drtilová

Za petiční výbor je oprávněn jednat: Petr Steklý
125997FB-410D-4E35-B143-BDF2FADB4C33.jpeg


Petr Stekly, lepší místo    Kontaktujte autora petice