Mambrej s.r.o Domov pro seniory MaMrodinka

Věc: Zachování domova pro seniory MaMrodinka v Nemanicích, k rybníku 6/27, 370 10 České Budějovice. A také udržení asistenčních služeb, které poskytuje rodina Brejžků ve svém rodinném domě s ostatními asistenty.

My občané České Republiky, zejména příbuzný a rodiny klientů, občané, kterým se Domov pro seniory líbí a spatřují v něm velká pozitiva, zaměstnanci a asistenti sociálních služeb přejeme si zachování Domova pro seniory a Asistenčních služeb rodiny Brejžků v takové míře, jaké v současné době jsou a nepřejeme si zrušení těchto služeb. 

 Důvody zachování domova a asistenčních služeb:                                   1,Poskytnutí rodinného zázemí klientům v co nejširší míře (nízký počet klientů, což umožňuje individuální přístup, zázemí se zahradou a kladným přístupem pečovatelek ke klientovi), stálá komunikace s rodinnými příslušníky                          2, snažíme se o poskytnutí toho nejlepšího zázemí pro klienty a vytvoření tak co nejvíce domácí atmosféry, rodinné příslušníky nevyjímáme.

DĚKUJEME

Za petiční výbor je oprávněná jednat:                                                                            Brejžková Miroslava, K rybníku 6/27, 370 10 České Budějovice.                                Podpisový arch k petici.                                                                                                      Text předmětné petice je umísteň na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Věc (obsah petice): Záchrana a podpora Domova pro seniory MaMrodinka a asistenčních služeb Rodiny Brejžků.

 

 

 


Mirka Jankovská(Brejžková)-Majitelka zařízení    Kontaktujte autora petice