zákaz uplatňování práva šárija, na území České republiky

Petice parlamentu České republiky.  

Podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, Strassbourg, ze dne 13. února  roku 2003,  je uplatňování práva  šaríja neslučitelné s demokracií. ( Případ Refah Partisi vs. Turecko, aplikace č. 41340/98, 41342/98, 41343/98 a 41344/98, dle článku 11, Úmluvy listiny Lidských práv, pro nesoulad  pravidel trestního práva, nerovnoprávného  postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů.)

My občané České republiky, podepsáni pod touto peticí, žádáme, aby byl do právního řádu České republiky, zakomponován výslovný zákaz uplatňování  a jakékoliv propagace práva šaríja, na území České republiky. Nejde o omezení náboženské víry, o omezení rasy nebo přesvědčení. Jde o zcela legální omezení postupů a zvyklostí, které jsou v hrubém rozporu s ústavou České republiky.  

Jedno odůvodnění této petice: Představitelé muslímské obce otevřeně požadují, aby bylo v Č.R., pro vyznavače islámu povoleno uplatňovat paralelně s právním řádem Č.R. právo šaría. Zřejmě včetně sekání rukou a kamenování. Řídit se právem šaría a zároveň kterýmkoli evropským standardním právním řádem je nemožné. Přitom každý vyznavač islámu, je povinen řídit se právem šaría. Z toho plyne, že je vyznavačům islámu fakticky zapovězeno, řídit se právním řádem jiným. Nikdo z členů vlády, parlamentu  ani senátu, se nad tímto nehorázným  požadavkem  a z toho vyplývajícími souvislostmi, nepozastavil, dokonce ani premiér ČR, pro kterého by měl být právní stát a ochrana obyvatel,  alfou a omegou demokratického vládnutí. Místo okamžité tvrdé reakce ze strany vlády, jsme jako občané konfrontováni se skutečností, že nedlouho po veřejném vyslovení tohoto nehorázného  požadavku dne 8. 1. 2015, v pořadu Hyde park na ČT24 panem Muhamedem Abbasem, ředitelem Muslimské unie v ČR, byl do pozice ministra spravedlnosti jmenován „nestranný“ Robert Pelikán, jehož bratr konvertoval k islámu. Jedním z jeho prvních „ministerských“ kroků, byla výhrůžka všem, kteří se  negativně nebo s obavami, vymezují proti současné imigraci. Opravdu takový přístup politiků chceme? Takto si politici představují hájení našich zájmů? 

Pro ty kdo chtějí petici podpořit, vlastnoručním podpisem,  prosím, aby si výše uvedený  text petice vytiskli a doplnili své nacionále v tomto pořadí : Jméno a příjmení, město, vlastnoruční  podpis.  Šiřte prosím tuto petici mezi známými, sdílejte, podepisujte.  Děkujeme za každý Váš podpis. 

Petiční výbor:

Bc. Vladimír Holiš, Ing. Miroslav Vokřínek.

Adresa pro zaslání podpisových archů:

Úplně vyplněné podpisové archy, uvedené v oznámení 2, zasílejte na adresu: Miroslav Vokřínek, box 0, 273 61 Velká Dobrá


Bc. Vladimír Holiš    Kontaktujte autora petice