Vážení zastupitelé města Vyškova, my, níže podepsaní, žádáme o vytvoření Městského útulku pro kočky ve Vyškově.

Důvodem je dlouhodobě nikým neřešená situace s toulavými kočkami v ulicích města Vyškova. 
Když jsem nahlásil nález toulavých koček na MP V, bylo mi řečeno,  že kočky nemůžou převzít, nemají je kam umístit, protože ve městě neexistuje útulek pro kočky. Takovéto jednání MP (která ovšem nemá jinou možnost), ale není řešením situace s volně žijícími a nekontrolovatelně se množícími kočkami v ulicích města.

Ty mohou ohrožovat provoz na silnicích, obtěžovat některé obyvatele a kvůli  neexistenci veterinární péče mohou být i přenašeči různých nemocí.
Z tohoto důvodu požadujeme vytvoření Městského útulku pro kočky ve 
Vyškově, nebo zaštítění soukromého útulku "Kočíčí sen z. s.".


Oldřich Hróza    Kontaktujte autora petice