Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za znovu vrácení mobilní kavárny na svá tradiční místa

My, níže podepsaní občané často pobývající v Pardubicích, prostřednictvím této petice žádáme, aby obě mobilní kavárny provozovatele Matěje Machače, narozeného 30. října 1989, pod všeobecně známým názvem Doppie Coffee mohly být provozovány každodenně a co nejdříve na svých tradičních místech. A to na Masarykově náměstí před budovou ČSOB pojišťovny a na náměstí Republiky u Zelené brány vedle podchodu.   Děkujeme

Vytvořeno: 2016-02-04 Statistika

Zavedení ostrahy státní hranice České republiky

Premiér ČR Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 PRAHA 1 „Zavedení ostrahy státní hranice České republiky“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Martin Mařák, Bedřicha Václavka 1018/1 Ostrava - Bělský les 700 30   My níže podepsaní občané České republiky žádáme zavedení ostrahy státní hranice České republiky a to i za cenu vystavění hraničního plotu a nepřetržité ozbrojené ostrahy. Tato ostraha bude sloužit lidem České republiky jako ochrana

Vytvořeno: 2015-07-20 Statistika

Petice za odvolání primátorky Adriany Krnáčové

Z důvodu ostudného vystupování a reprezentace Hl. m. Prahy, vyhlašujeme petici za odvolání primátorky Adriany Krnáčové. Od začátku svého působení ve funkci primátorky, neustále svým jednáním a chováním poškozuje zájmy Pražanů, samotné Hl. m. Prahu i celou Českou republiku. Budoucnost pro Prahu.

Vytvořeno: 2016-02-26 Statistika

Otevřená výzva Soni Javůrkové

V Ostravě, 28.4.2016     Vážená paní ředitelko Javůrková, My, níže podepsaní bývalí i současní studenti hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře s podporou českých herců a ostatních divadelníků a pedagogů, bychom Vás rádi vyzvali k přehodnocení Vašeho rozhodnutí, ukončit s koncem letošního školního roku spolupráci s Mgr. Evou Polzerovou. Jsme přesvědčeni, že Eva Polzerová je zásadní pedagogickou osobností v oblasti jevištního pohybu (pohybové herecké průpravy vůbec) a pantomimy. Její

Vytvořeno: 2016-04-28 Statistika

Apel na premiéra ČR

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka, Předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1     30. 04. 2016   Vážený pane premiére,  jistě je Vám známa existence internetových stránek White Media, které kromě všeobecně nenávistného obsahu a osobní či pracovní korespondence některých veřejně známých osob zveřejňují i seznamy lidí, které je (cituji z webu) „jako nebezpečné či extrémně nebezpečné pro Českou republiku nutné evidovat a sledovat“. Seznamy neobsahují jenom

Vytvořeno: 2016-03-30 Statistika

Parkovací místa v Orlové V. etapa

Milí občané Orlové, zvláště ti, kteří ví, jak těžké je to s pakováním na V. etapě hlavně večer. Městu je jedno, že není kde parkovat, ale lidem to jedno není. Koho by bavilo dostávat věčně botičku na auto od policie. Pokud se s tím nebude nic dělat, tak to bude pořád stejné. Sepíšeme petici, kterou pak odneseme na MÚ. Vždyť to takhle dál nejde.

Vytvořeno: 2016-03-13 Statistika

Zákaz cirkusu v Ivančicích

Vážený pane starosto, Rádi bych se na Vás obrátili s prosbou do budoucna zakázat cirkus v našem městě Ivančice.Je to podíváná na úkor ubohých zvířat, podporujeme-li cirkusy, podporujeme kruté zacházení a týrání zvířat.Spousta zemí, měst a obcí už cirkus zakázalo, pochopili, že je to krutost, a nechtějí tyto lidi, kteří se obohacují na bolesti zvířat, podporovat. O cirkus ve městě není zájem.  To, co se děje v zákulicí cirkusů, je absoutně nemorální a nepříustné. Zvířata jsou při výcviku fyzicky

Vytvořeno: 2016-11-16 Statistika

Svátek Vděku

Prosím o podpisy na podporu vyhlášení dne 7.3. svátkem VDĚKU! Vděku za Božský dar prolnutí bytostné lásky. Je to tedy svátek nejhlubšího vztahu, kterým jste duchovně prorostlí se svým partnerem skrz naskrz, aniž si toho jste vědomi nebo o němž nepotřebujete mluvit, a na jehož skutečnou velikost přijdete většinou teprve, až když o něj už nikdy nemůžete přijít. Svátek Vděku za bytostnou lásku spočívá v zamyšlení se nad tím, co kdo pro nás druzí z lásky obětovali a co pro ně vlastně jiného můžeme j

Vytvořeno: 2014-03-06 Statistika

ZRUŠENÍ A.MERICKÉ A.MBASÁDY V PRAZE

TÍMTO ŽÁDÁME V.LÁDU Č.R O ZRUŠENÍ A.MERICKÉ A.MBASÁDY V PRAZE!!!     =   V R. 1989 NEBYLA ŽÁDNÁ SAMETOVÁ REVOLUCE, ALE PLÁNOVANÝ PŘEVRAT ZÁPADU (USA), DÍKY ZRÁDCŮM V KSČM A ZRÁDCI V. HAVLOVI!!! níže   - PO CELÉM SVĚTĚ VYVOLÁVÁ JEN ZLO A VÁLKY A SKRÝVÁ SE ZA HUMATÁRNÍ POMOC, LIDSKÁ PRÁVA A MÍR! - S.pojené s.táty jsou největším zlem, jakému svět kdy čelil. To nenapsal nikdo z Moskvy, ale veterán z Bílého domu                                                                    http://www.parlamentni

Vytvořeno: 2016-04-19 Statistika

Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.

Nesouhlasím s přejmenováním letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla, a to nejméně do té doby, než se skutečně objektivně posoudí role Václava Havla jako občana před rokem 1989, a poté jako  prezidenta Československé a později České republiky po roce 1989. Požaduji, aby tuto historickou analýzu mohli nezávisle vypracovat  historici, kteří se touto problematikou zabývají a měli na ní dostatečně dlouhý historický odstup. Požaduji, aby případná historická analýza byla zveřejněna a zpřístupněna

Vytvořeno: 2011-12-25 Statistika

PETICE PROTI UMÍSTĚNÍ RUSKÉHO KOLA NA SMÍCHOVĚ

    dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádosti dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze   My, níže podepsaní občané a občanky zcela odmítáme projekt Prague Wheel, tedy projekt výstavby vyhlídkového kola a dalších připojených komerčních atrakcí a služeb v lokalitě Hořejší nábřeží (parc. č. 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, 555 vše k.ú. Smíchov).   Žádáme proto zastupitele a zastupitelky MČ Praha 5, aby na nejbližším možn

Vytvořeno: 2016-07-29 Statistika

Plzeň-Zadní Skvrňany KOUPALIŠTĚ

Touto peticí chceme upozornit na to, že koupaliště/plovárna nám v Plzni 3, v části ZADNÍ SKVRŇANY velmi chybí :( .Nebaví nás plahočit se přes celé město, nebo za město, celé léto za osvěžením v parných dnech.FB skupina- https://www.facebook.com/groups/1455279468115529/

Vytvořeno: 2015-05-27 Statistika

CZEXIT – jak zabránit imigraci, škodám, válce - www.CzexitCzexit.cz

Po Brexitu přijdou snahy zmírnit imigrační politiku EU a ČR, ale to bude jen dočasné. Jejich plán je jasný. My ale cizí nenávistnou kulturu a další ničení našeho národa nechceme! I když dá vláda po Brexitu na chvíli pokoj, v budoucnu opět začne, a to s Afričany. Jsme jen pro kvalitní imigraci schopných odborníků, u kterých bude zaručeno, že nebudou bezpečnostním rizikem pro náš stát a národ.   Podepište petici, jestli jste pro Czexit. Toho je možno dosáhnout po tom, co spustíme islandský nebo ře

Vytvořeno: 2016-06-25 Statistika

Petice za odvolání Mgr. Petra Poláka

Jménem spolku Ateisté ČR vyjadřujeme nejhlubší znepokojení nad výroky Mgr. Petra Poláka vedoucího oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana, které pronesl ve středu 2. 11. 2016 v pořadu České televize Hyde Park: Náboženské symboly v sekulární společnosti. Jeho vyjádření jsou v rozporu s principem rovnosti, který je jedním ze základních principů lidských práv. Ve svých odpovědích také určuje státu právo rozlišovat na privilegovaná a neprivilegovaná vyznání, což by ve faktické rovině vedlo k

Vytvořeno: 2016-11-30 Statistika

Petice proti novele zákona o zákazu použití chemikálií na školách

My, studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, rodiče, ale i další, žádáme, aby byla přezkoumána novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, (konkrétně §44a), aby bylo studentům odborných škol a gymnazií i nadále umožněno pod odborným dozorem pracovat s některými chemikáliemi (líh, slabé kyseliny), protože:   1. Studenti se pro svá další studia či budoucí povolání potřebují v praxi seznámit s chemikáliemi. 2. Je lepší se seznámit s nebezpečnou látkou v laboratoři pod dozorem kompetentního učitele, ne

Vytvořeno: 2016-01-04 Statistika

Občanská výzva pro Karla Schwarzenberga, aby přijal uprchlíky na svém panství na Orliku

Vážený pane Schwarzenbergu, my níže podepsaní apelujeme na Váš smysl pro humanitu, proklamovaný v řadě Vašich vyjádření v médiích a vyzýváme Vás, abyste přijímal uprchlíky na Vašich panstvích v jižních Čechách.

Vytvořeno: 2015-06-28 Statistika

17.LISTOPAD 2016 - CHCEME MEGA DEMONSTRACI - LETENSKÁ PLÁŇ -

Vážení občané České a Slovenské republiky. Také by jste si přáli už konečně jednotnou, jedinou demonstraci ?! Aby to už konečně mělo ten kýžený efekt !! Aby jsme ty co rozkrádají naši zem donutili k demisi !!! Máte to samé přání ?! Tak si prosím uvědomte, že všichni ti politici, lídři jednotlivých stran a uskupení, co jsou v opozici a tedy proti současné vládě ... JSOU TU PRO NÁS !!! A ne my pro ně !!!  Konečně je donuťme jednat a to bez ohledu na stranickou příslušnost! Bez ohledu na jejich oso

Vytvořeno: 2016-10-21 Statistika

Petice za čisté, příjemné procházky a bezpečné hraní na Hrázi

Ahojte Zábřežáci i ostatní občané, co do Zábřeha čas od času zavítáte. Jelikož se hromadí stížnosti a nepříjemné zkušenosti při návštěvě našeho hříště na Oborníku a přilehlého okolí rybníků, začali jsme sepisovat tuto petici. Těšíte se na volné odpoledne či víkend se svými ratolestmi, domácími mazlíčky, že se vydáte na procházku přes hráz s mezizastávkou na hřišti. A tam místo krásného prostředí vás překvapí toto??? Viz. přiložená fota (je to jen něco málo, co se v posledních dnech podařilo zach

Vytvořeno: 2016-09-14 Statistika

Petice proti odvolání starostky obce Včelná

PETICE   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   proti odvolání starostky obce Ing. Jarmily Mandžukové a nerespektování výsledků demokratických voleb do zastupitelstva obce Včelná ( volební okrsek č. 545228 )             My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním Ing. Jarmily Mandžukové z funkce starostky obce.             Dne 23. května 2016 byla z nejasně formulovaných důvodů odvolána z funkce starostky. Obec je nyní řízena „pro

Vytvořeno: 2016-06-13 Statistika

Uvalení spotřební daně na petardy, dělobuchy a další pyrotechniku

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s chováním některým občanů a jejich manipulací s ohňostroji vůči svému okolí Petardy a podobná zábavná pyrotechnika mohou ohrožovat zvířata, děti i starší lidi. Tímto chceme omezit a korigovat zacházení s výše uvedeným zbožím.  Důvody:  1) Petardy jsou nebezpečná zábava pro děti, dospělé i zvířata.2) Obsahují toxické a zdraví nebezpečné látky (dioxiny).3) Jsou hlučné, zapáchají, zhoršují stav ovzduší, vzniká po nich nepořádek. Požadavky:1) Uvalení spotřební daně

Vytvořeno: 2014-12-30 Statistika