Otevřená výzva Soni Javůrkové

V Ostravě, 28.4.2016    

Vážená paní ředitelko Javůrková,

My, níže podepsaní bývalí i současní studenti hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře s podporou českých herců a ostatních divadelníků a pedagogů, bychom Vás rádi vyzvali k přehodnocení Vašeho rozhodnutí, ukončit s koncem letošního školního roku spolupráci s Mgr. Evou Polzerovou.

Jsme přesvědčeni, že Eva Polzerová je zásadní pedagogickou osobností v oblasti jevištního pohybu (pohybové herecké průpravy vůbec) a pantomimy. Její pedagogický styl vždy kladl na studenty konzervatoře velmi vysoké nároky a očekával obdobně vysoké výsledky. Stejné požadavky a nároky vždy kladla i sama na sebe. Svou láskou a oddaností ke studentům a pedagogické práci a svou svébytnou a nenahraditelnou metodikou výuky povyšovala úroveň vzdělání na hudebně dramatickém oddělení. Studentům vštěpovala schopnosti jak praktické, tak teoretické - vedla je ke schopnosti pojmenovávat problematiku v kontextu celého divadelního umění.  V jisté míře bylo její pedagogické vedení na úrovni akademického a výrazně tak přispívala k vybavenosti studentů pro jejich další pracovní působení. Je pedagožkou, kterou studenti plně respektují, vyhledávají a po skončení studia se k ní hrdě hlásí a nezřídka se k ní a její metodice vracejí.

Myslíme si, že věková hranice, jíž se Eva Polzerová letos dožívá, rozhodně není důvodem k ukončení spolupráce mezi ní a školou. Naopak oceňujeme její neutuchající lidskou i profesní aktivitu a entuziasmus a jsme přesvědčeni, že by se tak mělo dít i ze strany Janáčkovy konzervatoře. Především s ohledem na další generace studentů, jimž může metodika Evy Polzerové výrazně pomoci jak ve studiu herectví, tak v následující praxi.

V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že vzhledem k Ceně ministra kultury České republiky za (mimo jiné) výjimečnou pedagogickou práci a inovaci v oblasti pohybové výchovy, již obdržela v loňském roce, není Vaše rozhodnutí o ukončení spolupráce šťastné. Myslíme si, že  vzhledem k životnímu jubileu a zmíněnému ocenění by byl na místě zcela jiný přístup. Naprosto netaktní a neetické nám pak připadá vypsání výběrového řízení na její místo v době, kdy se ještě oficiálně o ukončení pracovního poměru nedozvěděla. Neumíme si představit, že by k podobnému jednání došlo na jiné umělecké škole, která má alespoň nějakou úroveň a renomé.

Děkujeme a budeme rádi, když se naší výzvou budete zabývat a když se k ní vyjádříte.

S pozdravem

níže podepsaní