Petice proti odvolání starostky obce Včelná

PETICE  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

proti odvolání starostky obce Ing. Jarmily Mandžukové a nerespektování výsledků demokratických voleb do zastupitelstva obce Včelná ( volební okrsek č. 545228 )            

My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním Ing. Jarmily Mandžukové z funkce starostky obce.            

Dne 23. května 2016 byla z nejasně formulovaných důvodů odvolána z funkce starostky. Obec je nyní řízena „provizoriem“ - místostarostou Mgr. Kamilem Feitlem, který ve volbách získal 301 hlasů, a nově zvoleným druhým místostarostou Romanem Zajíčkem, který ve volbách obdržel 369 hlasů. Šest zastupitelů zvolených do zastupitelstva obce poprvé se podle svého vyjádření, které neobsahovalo žádné závažné důvody, rozhodlo ke krokům, které ohrožují chod a rozvoj obce.            

Ing. Jarmila Mandžuková výrazným způsobem zvítězila ve volbách do zastupitelstva obce v roce 2014, kdy jako „jednička“ na kandidátce SNK získala 470 platných hlasů. Její volební hnutí získalo nadpoloviční většinu hlasů 55,16% a tím i většinu v zastupitelstvu obce. Zvolení Ing. Jarmily Mandžukové do funkce starostky bylo logickým naplněním vůle občanů a jenom občané by měli mít opět možnost se vyjádřit, nastaly-li nějaké pochybnosti o jejích kompetencích.            

Odvolání starostky obce považujeme za porušení základních principů demokracie. Fakt, že o úmyslu starostku odvolat zastupitelé neinformovali veřejnost, samotnou starostku, ba dokonce ani všechny členy zastupitelstva, je dokladem toho, že jde o jednání zcela nestandardní, až nelegitimní. Domníváme se, že takové konání nesmíme nechat bez reakce, nesmíme si nechat líbit zvůli několika jedinců.            

Ing. Jarmila Mandžuková pracovala ve vedení obce s plným nasazením a vždy s úmysly prospět především občanům. Oceňujeme práci, kterou Jarmila Mandžuková vykonala pro obec za předcházející čtyři volební období ve funkci místostarostky a zvláště pak ve funkci starostky obce. Výčet její práce je úctyhodný.              

Požadujeme, aby se vzdali mandátů zastupitelé, kteří se domluvili na jejím odvolání. Z hnutí Naše Včelná Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Stanislav Pražák a Ing. Alice Nejedlá, dále z hnutí SNK Včelná Roman Zajíček a Michal Šlinc.

Pozn.: Petici je možné podepsat v tištěné podobě na vybraných místech ve Včelné, jejich seznam a další informace najdete na www.jmandzukova.cz. Elektronicky je možné podepsat petici na: www.petice24.com/petice_proti_odvolani_starostky_obce_vcelna    

V případě, že bude signatář uveden v elektronické i tištěné podobě, bude započítán pouze jeden podpis.

Za petiční výbor: RNDr. Ivo Nesrovnal, PhDr. Ferdinand Vydra-bývalý kronikář, Pavel Rožboud-bývalý starosta, Mgr. Vlasta Braumová, Bc. Petra Meškanová, Zdeňka Komzáková, Jana Holubová, Miroslav Richter, Mgr. Bc. Jan Kapoun.


Ivo Nesrovnal    Kontaktujte autora petice