PETICE PROTI UMÍSTĚNÍ RUSKÉHO KOLA NA SMÍCHOVĚ

 

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádosti dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

 

My, níže podepsaní občané a občanky zcela odmítáme projekt Prague Wheel, tedy projekt výstavby vyhlídkového kola a dalších připojených komerčních atrakcí a služeb v lokalitě Hořejší nábřeží (parc. č. 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, 555 vše k.ú. Smíchov).   Žádáme proto zastupitele a zastupitelky MČ Praha 5, aby na nejbližším možném zasedání hlasovali a podpořili svým hlasováním:  

1)   zrušení usnesení Rady MČ Praha 5 č. 26/946/2016 (Pronájem Dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží) a č. 27/975/2016 (Pronájem částí pozemků parc. č. 555 a 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, vše v k. ú. Smíchov), a tím tedy odstoupilo od smlouvy s investorem a následným provozovatelem této atrakce, společností Timsbury Capital s.r.o.  

2)   pověření Výboru životního prostředí a Výboru územního rozvoje, Komisi kulturní a obnovy památek, Komisi obchodních aktivit a Komisi dopravní připravit podklady a zadávací podmínky pro výběrové řízení o návrh oživení smíchovského nábřeží a přilehlé náplavky. Tento návrh následně prezentovat na veřejném projednání a nechat schválit ZMČ Praha 5.  

3)   Zachování víceúčelového areálu Sportoviště Aréna v současné/nezměněné podobě  

 

Instalaci 60-ti metrového vyhlídkového kola v údolí Vltavy přímo v památkové rezervaci považujeme za zcela nevhodné a nešťastné řešení oživení smíchovského nábřeží a náplavky. Umístěním tzv. vyhlídkového kola na smíchovské náplavce hrozí reálná možnost ohrožení Prahy jako památky UNESCO. Praha je jedinečná svou morfologií, urbanismem i architekturou a srovnávat ji s Paříží, Londýnem či Vídní je nesmyslné. Samotné kolo pak má být postaveno na úkor rok starého veřejného víceúčelového areálu zaplaceného z obecních financí v hodnotě přes 6 milionů Kč, což rozhodně odmítáme a považujeme za nehospodárné nakládání s obecním majetkem. Neprojednání projektu nejenom v žádné komisi, výboru a zastupitelstvu, ale především s obyvateli Prahy 5 podtrhuje nestandardnost postupu celého procesu výběru a rozhodování Rady MČ Prahy 5. Nevidíme v tomto projektu žádný přínos pro veřejnost, Prahu 5 ani pro Prahu celkově.  

Petiční výbor: Daniel Murtinger (Štefánikova 41, Praha 5, 150 00), Lucie Žemličková (Vltavská 2, Praha 5, 150 00), Lukáš Budín (Vrchlického 76, Praha 5, 150 00) Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru.

 

Kontaktní email a telefon: lukasbudin79@gmail.com, 605 58 71 81


Lukáš Budín    Kontaktujte autora petice