Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Údajné porušování práv ve Výchovném ústavu v Chrastavě

  My občané, podepsaní pod touto peticí, naprosto nesouhlasíme s výsledky šetření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., a tím i postojem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se zprávou ombudsmana také souhlasí a vychází z ní. Výsledky kontroly vychází pouze z konzultací pověřených pracovníků kanceláře ombudsmana s vybranými chlapci, nikoliv se zaměstnanci. Jejich zjištění jsou zkreslující a mnohdy nepodložená. Ze zprávy vyplývá, že ve Výchovném ústavu v Chrastavě byla

Vytvořeno: 2016-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 541 540
2016 540 539

Petice za propuštění Tondy Blaníka z vězení

Petice za propuštění Tondy Blaníka z vězení

Vytvořeno: 2016-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 538 493
2016 538 493

Petice za záchranu kempu Žižkov

Starostka MČ Praha 3 Ing. Vladislava Hujová, Rada MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3aŘeditel SaRAP ing. Václav Bartásek, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, 130 00 Praha 3V Praze dne 14. června 2016„Nechte Kemp Davidu Renzovi!“Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a zároveň žádost o projednání na zastupitelstvu městské části Praha 3 podle §8 odst. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.Petici a žádost sestavil Mgr. Jan Hanzlík, V Jezerách 37, 130 00 Praha 3

Vytvořeno: 2016-09-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 517 513
2016 515 511

Feminismus na Karlovce chceme

My, níže podepsané/í, vyjadřujeme podporu Feministické společnosti a žádáme Univerzitu Karlovu, aby zvážila své vyjádření ohledně postoje k tomuto studentskému spolku. Nerozumíme tomu, proč jediný transparent, který se vyskytl na karnevalu spolku a za který se Feministická společnost i následně omluvila, vyvolal bez jakéhokoli pokusu o dialog se spolkem tak silné a negativní reakce. Nevidíme důvod, proč by se - vzhledem ke svým akademickým a vzdělávacím aktivitám, které organizují studující na U

Vytvořeno: 2016-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 512 485
2016 510 483

Za bezpečnou rekreaci na Vltavě i na dalších vodních plochách ČR

PETICE dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním     1) Připojuji se k níže uvedenému otevřenému dopisu Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera, který podporují starostové přilehlých obcí a městysů. 2) Požaduji okamžité omezení rychlosti motorových člunů a provozu vodních skútrů alespoň na úroveň platnou před  dubnem 2015. Zejména provoz vodních skútrů, z nichž některé dosahují rychlostí přes 100km/hod., je třeba zcela vyloučit

Vytvořeno: 2015-08-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 770 764
2016 506 502

Kaštanka

Vytvořeno: 2016-05-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 623 611
2016 505 495

Petice pro odstoupení Bohuslava Sobotky

Neslyší hlas lidu,ignoruje nás,leze EU do zadnice,a občané ČR a jejich bezpečnost ho nezajímají.Sobotko táhni k čertu.nikdo tě nemá rád a nikdo te nechce!!!

Vytvořeno: 2016-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 546 536
2016 481 472

PETICE VALÁŠEK

  PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za dodržení podmínek usnesení Rady Městské části Praha 8 č. RMC 0208/2016 o ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklorního souboru Valášek-občanské sdružení“   My níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme, aby: Rada Městské části Praha 8, respektive Zastupitelstvo Městské části Praha 8

Vytvořeno: 2016-10-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 483 479
2016 480 476

Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutové

Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10 Škola rodinného typu v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ředitelka: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. Zřizovatel: Hlavní město Praha http://www.szs-ruska.cz/   My níže podepsaní občané plně podporujeme ředitelku PhDr. Ivanku Kohoutovou, Ph.D., Neupíráme žádnému člověku základní lidská práva, stejně tak jako neupíráme právo každého člověka bránit se, jsou-li jeho práva ohrožena právem jiného. Pokud je někdo dočasným hostem v na

Vytvořeno: 2014-08-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1952 1897
2016 480 471

Zrušení pouťové atrakce "Jizdy na ponících"

My, níže podepsaní občané, Vás žádáme o zrušení pouťové atrakce  "JÍZDY NA PONÍCÍCH"  konané každoročně na poutích, porcinkulích a ostatních společenských akcích  po celé ČR. Nesouhlasíme s praktikami s jakými se s těmito poníky zachází. Poníci jsou po celý den vystaveni velkému hluku z ostatních atrakcí, nemají přísun potravy ani vody.Poníci  zcela nepřirozeně (proti svým potřebám) chodí celý den v malém kruhu, vyvázaní (tedy s hlavou dole), což jim způsobuje jasné utrpení a poškození kloubů...

Vytvořeno: 2013-08-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7945 7416
2016 471 453