Petice proti Nové tarifní struktuře pro DISTRIBUCI ELEKTŘINY

Nesouhlasím s návrhem "Nové tarifní struktury pro distribuci elektřiny", kterou zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).  Tento návrh značně znevýhodňuje většinu domácností, poškozuje všechny, co se snaží s elektrickou energií šetřit a naopak zvýhodňuje odběratele, kteří elektřinou plýtvají. Tím je návrh i značně neekologický. Platit se má za odebranou elektřinu a ne podle velikosti jističe, kterou konečný odběratel nemůže přímo ovlivnit.  Odmítám tímto způsobem dotovat zvýšené náklady na distribuci elektřiny, která je způsobena diverzifikací výrobců elektřiny (solární,  větrné, vodní a jiné elektrárny). Již nyní tvoří platby za distribuci a podporu obnovitelných zdrojů energie více než polovinu z celkové ceny faktury za elektřinu.

Žádám ERÚ o zrušení návrhu, nebo o jeho kompletní přepracování tak, aby nebyl negativní dopad na segment domácností.


Novotný Tomáš    Kontaktujte autora petice