SNÍŽENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI NA 12 LET(závažná trestná činnost)

 

Souhlasím, aby došlo ke SNÍŽENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI k hranici dvanácti let pro nejzávažnější trestné činy.V ten okamžik by provinilec byl souzen stejným měřítkem jako dospělý, leč by bylo třeba vybudovat v rámci již stávajících detenčních ústavů, resp.vězení napůl oddělený blok, který by umožnil alespoň částečný pohled na "dospěláky".

Ano, jsem si vědom, že je teď nutná spíše širší analýza celé problematiky, od rodin pachatelů, soudů, ústavních zařízení až po razantní změnu systému ve zdravotnictví (psychiatrie) a sociálních prevencí, ale někde se začít musí. Jsem si jist, že pobyt v diagnostických ústavech není dostačující trest pro vrahy a jiné násilníky. Často se takový ústav pere s nedostatkem kvalitního personálu, nedostatkem výchovy a dohledu. Někteří mladistvý berou ústavní pobyt spíše jako hotel nebo tábor. Nicméně jim k tomu napomáhá již zmiňováný systém.

Domnívám se, že snížení hranice trestní odpovědnosti přispěje k prevenci trestné činnosti mladistvých. Je třeba si uvědomit, že v dnešní rychle jdoucí době brutalita trestných činů u pachatelů mladších 15 let narůstá a je nepřípustné, aby takový pachatel, který brutálně zavraždí či spáchá jinou závažnou trestnou činnost byl beztrestný!!!!

Bohužel, jev dětské kriminality je neúprosný a relativně častý. Nenabádám k tomu, aby některý náš, či váš potomek byl souzen, byl hozen za katr, ale je třeba si uvědomit jaká rizika nese delikvent v tak nízkém věku...

 

 

 

 

My níže podepsaní občané souhlasíme se SNÍŽENÍM TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI...

 

 

 


Evžen MARTON    Kontaktujte autora petice