Daniel Herman prezidentem

 Vážení a milí, 

 domníváme se, že ministr kultury Daniel Herman - člověk moudrý, vzdělaný, kultivovaný, skromný, poctivý, pracovitý, čestný a statečný - by, jako prezident ČR, více než důstojně reprezentoval naši zemi, hájil a ctil právo, spravedlnost a morální hodnoty.

 Je-li i vaším kandidátem na prezidenta republiky, pro prezidentské volby v r. 2018, současný ministr kultury Daniel Herman, prosíme, připojte svůj podpis.

 

Za šíření povědomí o této petici děkujeme


RNDr.Jana Valdrová Kyselová a Ing.arch.Aleš Valder    Kontaktujte autora petice