Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   "Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!"  

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01  

a

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  

V Praze, dne 21. 12. 2015

Vážený pane předsedo vlády, vážení zastupitelé hlavního města Prahy,  

vláda ČR svým usnesením č. 1053 ze dne 14.12.2015 vzala na vědomí memorandum k realizaci investic společnosti Amazon v České republice.

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s umístěním obřího obchodního reklamačního centra této společnosti na území MČ Praha 20 - Horní Počernice. Nesouhlasíme, aby se do Hlavního města Prahy záměry takového charakteru a provozu, vyžadující abnormální nároky na dopravu a dopravu v hlavním městě Praze výrazně navyšující, koncentrovaly. Doprava v Praze je již po mnoho let více než neutěšená, přímo kritická a realizace záměru by znamenala negativní dopad z hlediska navýšení kamionové dopravy nejen na Horní Počernice, ale na celou Prahu!

Jakékoliv zvýšení kamionové dopravy záměrem vyvolané znamená obrovské navýšení těžké nákladní dopravy na stávající pražské dopravní síti směrem z Německa do Horních Počernic a zpět. Zatížené budou komunikace Drážďanská (D8), Cínovecká, Kbelská, Vysočanská a Novopacká (R10), ale půjde zároveň o zatížení směrů na západ - na letiště Ruzyně, Karlovarská (R6) a Rozvadovská spojka(D5) - tedy jde také o Jižní spojku a Spořilov.    

Nezhoršujte dopravu v Praze a nezhoršujte Pražanům ovzduší!

ČR se zavázala v mezinárodních smlouvách i zákonech, že bude rozhodovat o životním prostředí společně s občany, nikoliv v zájmu vlivných investorů. Podle Zprávy o životním prostředí České republiky z roku 2014 přetrvává řada problémů, jako je neuspokojivá kvalita ovzduší v mnoha oblastech nebo příliš velký nárůst kamionové dopravy. Prachové částice v průduškách a plicích škodí samotným mechanickým zaprášením, mnohem větším problémem je pak obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost.  

Každý občan České republiky má právo na příznivé životní prostředí. Úředníci, ani politici by neměli taková rozhodnutí činit za nás a bez nás.  

Vážený pane předsedo vlády, vážení zastupitelé hlavního města Prahy, vyzýváme Vás, abyste záměry charakteru a rozsahu společnosti Amazon neumísťovali do hlavního města Prahy!  

V zahraničí jsou takovéto sklady situovány ve vzdálenosti cca 50 km od města, protože sklady s takovým provozem do města nepatří.   "Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!"

Petiční výbor:
doc. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. Tikovská 2688/41, 193 00 Praha 9
Zbyněk Mucha, Tikovská 2683/31, 193 00 Praha 9
Ing. Miloš Vacek, Tlustého 19/28, 193 00 Praha 9

Podpisové petiční archy: "Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!" najdete ke stažení zde: www.epocernice.cz/images/stories/Obrazky/Petice/petice.pdf nebo je můžete podepsat u paní Tůmové v prodejně Ovoce a zeleniny naproti Albertu v Běluňské ulici v Horních Počernicích, v trafice v Jeřické ulici, v trafice na Náchodské vedle autoservisů a v prodejně Použitá pianina v Náchodské 703/91.

Podepsanou tištěnou petici zasílejte na adresu: 
Zbyněk Mucha, Tikovská 2683/31, 193 00 Praha 9, případně nascanujte a pošlete mailem na petice.amazon@seznam.cz

Pokud chcete diskutovat o tomto problému, chcete další informace, připomínky ap., rádi vás uvítáme na facebooku Horních Počernic a okolních čtvrtí, kde je k Amazonu otevřeno speciální téma https://www.facebook.com/pocernice .


Zbyněk Mucha    Kontaktujte autora petice