Petice za okamžité odvolání výpovědi prof. Horáčkovi

Brno 31. května 2016

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


Vážený pane rektore, pane předsedo Akademického senátu LDF, pane děkane LDF,

my, níže podepsaní zaměstnanci, absolventi a přátelé Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím této petice žádáme, aby děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce okamžitě odvolal Rozvázání pracovního poměru výpovědí podané zaměstnanci prof. Dr. Ing. Petru Horáčkovi dne 27. 5. 2016.


Děkujeme

Za petiční výbor:
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D., Viničné Šumice 171, 66406
Ing. Petr Hromádko, Kameničky 47, 53941
prof. Dr. Rupert Wimmer, Markt 201, A-5431 Kuchl, Austria

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn Ing. Tomáš Kolář, Ph.D., Viničné Šumice 171, 66406, telefon +420 721 208 883, email koldatom@gmail.com

 

May 31, 2016, Brno  

PETITION  

compliant with article 18 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and Act No. 85/1990 Coll. on the petition right    

Dear Rector, President of the Academic Senate of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology,

We, the employees, alumni, and friends of Mendel University in Brno signed below are asking through this petition that the Dean of the Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Assoc. Prof. Radomír Klvač, PhD, pursuant to section 50, clause 5 of Act No. 262/2006 Coll., labour code, immediately cancells Prof. Petr Horáček’s employment termination, served on him on May 27, 2016.    

Thank you.  

On behalf of the Petition Committee:

Tomáš Kolář, PhD, Viničné Šumice 171, 66406
Petr Hromádko, Kameničky 47, 53941
Prof. Rupert Wimmer, Markt 201, A-5431 Kuchl, Austria

For the purpose of dealing with state authorities, the Petition Committee is represented by Tomáš Kolář, PhD, Viničné Šumice 171, 66406, phone number +420 721 208 883, email koldatom@gmail.com

 

 


Tomáš Kolář    Kontaktujte autora petice