ZA ODVOLANÍ SOUDKYNĚ KAMILY PETRUSOVÉ Z OPATROVNICKÉ AGENDY OS PRAHA 6

 
Žádáme předsedu Obvodního soudu pro Prahu 6 pana Karla Steinera, aby přeložil soudkyni Kamilu Petrusovou z opatrovnické agendy OS Praha 6. 
 
Soudkyně Petrusová během řízení využívá osobní útoky, výhrůžky pořádkovou pokutou, výhrůžky finanční kontrolou, bagatelizaci násilí. Znevažuje výpovedi účastníků, včetně expertů. 
 
Chování soudkyně je dlouhodobě problematické. Většina rodičů má strach sdílet své zkušenosti, aktuálně jsou jejich děti stále "rukojmí"v probíhajících řízení. 
Strach ze soudkyně má evidentně i OSPOD Praha 6, který  společně se soudkyní nechrání nejslabší článek řízení a to jsou DĚTI.
 
Jednání soudkyně systematicky ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost justice. Pro účastníky je toto soudní jednání mnohdy první a možná i poslední, s kterým se v životě setkají. Rodiče mají strach se vyjádřit a to významně narušuje důvěru v justici. 
 
"Při přehrávání první nahrávky se několik členů kárného senátu pousmálo. Když však zazněly další, už měli kamenné tváře a jen času od času nechápavě kroutili hlavou."
 
 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan F bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...