Za nádraží Kladno, které bude součástí kladenské identity a skutečným centrem nové rozvojové lokality

rychlodraha-104-kladno-hl-nadrazi2.jpgMy, občané Kladna, podpisem této petice usilujeme o pečlivé a promyšlené rozhodnutí týkající se budoucnosti budovy nádraží Kladno, které hraje klíčovou roli v rozsáhlé rozvojové lokalitě a zároveň je součástí rozhodující etapy kladenské a železniční historie.

Apelujeme tímto na respekt k historickým hodnotám a rozumný rozvoj strategického území okolí nádraží Kladno a vyzýváme město Kladno a Správu železnic:

  1. Aby důkladně zvážili historické, kulturní, časové i technické souvislosti a možnost zachování budovy nádraží Kladno a pokusili se toto nádraží v jeho dnešní podobě zachovat a rekonstruovat. 
  2. Aby uspořádali i v případě demolice dnešní budovy otevřenou architektonickou soutěž, která jediná zajistí diskuzi o potenciálu a možném využití území a výběr z kvalitních alternativ architektonického i funkčního řešení.
  3. Aby založili Odbornou komisi pro stavební program budovy nádraží: Navrhujeme vznik společné odborné komise, která bude zahrnovat zástupce města Kladna, Správy železnic a odborníky z oblasti rozvoje a urbanismu. Tato komise by měla navrhnout stavební program budovy nádraží pro variantu rekonstrukce nebo pro variantu architektonické soutěže, a to s ohledem na historické a rozvojové souvislosti celé lokality, historický kontext Buštěhradské dráhy i města Kladna a jeho pohnutou historii a mizející identitu.

Tato petice reflektuje naši touhu spolupracovat s městem na takové podobě nádraží, která spojuje minulost s budoucností. Chceme, aby nádraží Kladno bylo místem, kde historie a dnešní i budoucí rozvoj vytvoří harmonický celek, přispívající k prosperitě i identitě našeho města.


Ing. Arch. Anna Gamanová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Arch. Anna Gamanová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...