Petice za odblokování Antonína Brumlicha na Facebookové skupině "Koleje Harcov, Liberec"

My, níže podepsání, odsuzujeme hrubé porušení svobody slova ze strany administátora (administrátorů) Facebookové stránky "Koleje Harcov, Liberec". Blokací Antonína Brumlicha (dále jen "Tondy) došlo, dle našeho názoru, k hrubému porušení jednoho z elementárních lidských práv a svobod. 

Omezit někoho ve svobodě slova je dle našeho mínění naprosto nepřípustné v jakémkoliv demokratickém státě, jelikož takovéto konání narušuje základní principy demokracie. O to více je smutné, že se podobný přečin stal na akademické půdě - na stejné půdě na které studenti v historii České republiky nespočetněkrát protestovali proti podobnému jednání. 

Tonda se svým chováním nedopustil žádného skutku, který by byl v rozporu se zákony České republiky a stejně tak neporušil žádná z pravidel zmíněné Facebookové skupiny. 

Z těchto a mnoha dalších důvodů požadujeme OKAMŽITÉ zrušení blokace Tondy a sepsání veřejné omluvy od administrátora, který se tohoto chování dopustil, pokud tato situace nenastane budeme nuceni kontaktovat evropského ombusmana a věci řešit legální cestou. Pevně však věříme, že tato petice napomůže administrátorům zmíněné skupiny k pochopení závažnosti jejich rozhodnutí a pomůže celý konflikt vyřešit v klidu. 

Naším cílem není vyvolávání zbytečných konfliktů, chceme pouze to, na co máme nárok a za co naši předkové umírali - svobodu slova, bez rozdílu - týkající se i studentů kteří tráví většinu svého času řízením a nemají proto čas ani možnosti se sami bránit. 

Vás, potencionální signatáře, tímto prosím - nebuďme lhostejní! Tonda nám mnohokrát pomohl, je naši občanskou povinností tuto pomoc oplatit. Hrdinové jsou ti, kteří konají když jiní jen slepě přihlížejí, proto se nebojte případných represí a konejte! Jedině Tonda dokáže znovu přinést světlé zítřky do naší milované skupiny - jak to už několikrát v minulosti dokázal.


Marek Rudinský - Tonda v tísni, nezisková organizace    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Marek Rudinský - Tonda v tísni, nezisková organizace, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.