Proti záměru vedení Statutárního města Olomouc spojit kulturní instituce Moravskou filharmonii a Moravské divadlo v jednu instituci

My, níže podepsaní občané, jednoznačně nesouhlasíme se záměrem vedení statutárního města Olomouc spojit kulturní instituce Moravská filharmonie a Moravské divadlo v Olomouci v jednu kulturní instituci. Navrhujeme ponechat současný stav. Chápeme ekonomické problémy města, ale řešení na úkor vynikající úrovně uvedených kulturních institucí považujeme za nekoncepční a nezodpovědné. Kulturně-historický význam obou institucí je nezastupitelný pro občany města, kraje, Českou republiku a díky skvělé reprezentaci české kultury i pro zahraničí. Občané města, studenti Univerzity Palackého, konzervatoří, středních a základních škol, základních uměleckých škol i zájemci o vzdělání prostřednictvím hudebních a divadelních představení a také početná skupina seniorů z Olomouce a jeho okolí nesouhlasí s navrhovaným spojením obou institucí. Považujeme ho za nedůstojné a devastující pro budoucí úroveň kulturně-společenského života v Olomouci. Petice je sepsaná i v písemné podobě a je adresovaná primátorovi a náměstkovi primátora Statutárního města Olomouc. Děkujeme za vyjádřenou podporu.


Mgr. Milan Ludvík a výbor petice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Milan Ludvík a výbor petice svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...