PETICE PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – PRAHA 4

My, níže podepsaní, požadujeme, aby pozemkům areálu koupaliště Lhotka - Praha 4, byla ponechána dosavadní funkce veřejného přírodního koupaliště, které je unikátním rekreačním místem v městské zástavbě. Jsme zásadně proti změně územního plánu, která by zrušení tohoto koupaliště umožňovala a mohla by nenávratně negativně zasáhnout do kvality života širokého okolí.

Realizací záměrů současného vlastníka, či změnou funkce areálu by došlo zcela jistě ke snížení kvality životního prostředí a následkem toho i ke snížení cen nemovitostí v této lokalitě.

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na příznivé životní prostředí.

Žádáme proto kompetentní orgány veřejné správy o neprodlenou nápravu neutěšeného stavu, způsobeného liknavým přístupem v minulosti a učinění veškerých potřebných kroků k znovuotevření koupaliště a jeho dalšímu udržení do budoucna.

Stát selhal, když při prodeji svého majetku v roce 2004 a 2005, v rámci privatizačního projektu (Areál koupaliště Lhotka s pozemky), nezavázal nabyvatele podmínkami ohledně udržitelnosti rekreačního zařízení. Hlavním kritériem veřejné soutěže byla pouze výše nabídnuté kupní ceny. Vzhledem k tomu, že stát ani místní samospráva dosud nezasáhly do záměrů soukromého investora vystavět na místě koupaliště obytné domy, požadujeme nyní, aby primátor hlavního města Prahy učinil kroky vedoucí k zachování koupaliště a proti zástavbě areálu bytovými domy.

 

Za petiční výbor

Irena Malátová PhD, Šárka Troníčková, Dagmar Červenková, Ing. Daniel Kurka

 

 


Veronika Peřinová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Veronika Peřinová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.