Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Konec bolestí zvířat

NESOUHLASÍME S DLOUHODOBOU NĚKOLIKA LETOU BOLESTÍ VŠECH ZVÍŘAT. A PROTOŽE JDE O VELMI INTELIGENTNÍ BYTOSTI PODOBNÉ VE VNÍMÁNÍ A CÍTĚNÍ ČLOVĚKU, VYHLAŠUJEME ZÁKAZY TESTOVÁNÍ A ZNOVU BOLESTÍ NA NAŠICH ZVÍŘECÍCH KAMARÁDECH!!! JSOU TO NESMYSLNNÉ NE HUMÁNNÍ TESTY S UTRPENÍM V 21.STOLETÍ A LIKVIDUJÍ PRÁVA NA ŽIVOT!!! ABSOLUTNÍ PRÁVO NA ŽIVOT, PROTOŽE I ZVÍŘATA STEJNĚ JAKO LIDÉ MAJÍ SVÉ MILUJÍCÍ RODINY A SVÉ MILUJÍCÍ DĚTI. PŘEDSTAVTE SI, KDYBY TO BYLO OBRÁCENĚ, VYDRŽELI BYSTE TO??????!!!!!! 

Vytvořeno: 2020-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 21
7 dní 3 3

Petice na podporu obyvatel Prahy 10

My, níže podepsaní občané žádáme, aby radnice Městské části Prahy 10 (dále jen „MČ P10“) přehodnotila svůj současný postoj a zohlednila dopady ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19 na obyvatele MČ Prahy 10 a upustila od zvýšení nájmů v obecních bytech a od zvýšení daně z nemovitosti, o nichž rozhodla v roce 2019, a to minimálně po dobu, než budou ekonomická situace a příjmy obyvatel České republiky srovnatelné se situací na konci roku 2019. Zejména žádáme, aby radnice MČ P10 neprodleně re

Vytvořeno: 2020-05-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 78 78
7 dní 3 3

Poděkování státu Tchaj-Wan za pomoc během krize

My, občané České republiky tímto děkujeme státu Tchaj-Wan za poskytnutou pomoc během pandemické krize. Vaše pomoc byla rychlá a bezplatná, jak se očekává od skutečných přátel. Ceníme si toho a věříme, že v budoucnu na oplátku také pomůžeme. Děkujeme.

Vytvořeno: 2020-05-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 77 75
7 dní 3 3

ZACHRAŇME (A)VOID!

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: ZACHRAŇME (A)VOID! Rada HMP Adresováno Radě HMP, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01   PETICE ZACHRAŇME (A)VOID! Využíváme své právo garantované článkem 18 Listiny základních práv a svobod a obracíme se touto peticí na Radu hlavního města Prahy se žádostí o zrušení výpovědi ke dni 31. 5. 2020 (bez udání důvodu) nájmu kotevního místa spolku Dvojka sob

Vytvořeno: 2020-04-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4165 4023
7 dní 3 3

PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.Sídlo: Křídlovická 2a, Brnoe-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.czIČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500 PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s nížnesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1522 1499
7 dní 3 3

Petice za vrácení Ikea KRYSÁKŮ do prodeje.

Stále u Vás naši pejsci nenašli adekvátní náhradu za plyšové krysy. Proto žádáme o návrat krysáků do prodeje.

Vytvořeno: 2019-12-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1072 993
7 dní 3 3

OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM

POSTAVTE SE ZA MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve středu 27. 3. zvolila sněmovna do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání člověka, který je aktivním přispěvatelem do dezinformačních médií a který otevřeně podporuje zrušení médií veřejné služby. Ačkoliv respektujeme demokratický proces této volby, pokládáme za nepřijatelné, aby byli do důležitých demokratických institucí voleni lidé, kteří usilují o jejich zrušení. Od poslanců očekáváme, že budou kvalitu a nezávislost

Vytvořeno: 2019-04-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8909 8798
7 dní 3 3

Petice za referendum o vystoupení z Evropské unie

Schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů Evropskou unií představuje zásadní porušení suverenity a nezávislosti České republiky. Jde o akt srovnatelný s událostmi března 1939 a srpna 1968. Po tomto násilí k právům naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Půjde především o znemožnění referenda jako projevu vůle občanů. Je dnes zřejmé, že probíhá cílená destrukce českého státu. Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) již třikrát prosazovalo v Parlam

Vytvořeno: 2015-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 80370 78796
7 dní 3 3

Redukce holubů ve městech

Petice proti zničením lakům na automobilech, znečištených oken, ptačím nemocím.. 

Vytvořeno: 2020-07-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7
7 dní 2 2

Petice proti výměně třídní učitelky třídy 2.C ZŠ pol. 3

My, níže podepsaní rodiče tímto nesouhlasíme s odchodem paní Mgr. Jany Chládkové z pozice třídní učitelky 2.C. Současně se domníváme, že je velmi nešťastné dosazení na její pozici právě paní Mgr. Peckovou. Spolupráce s paní učitelkou Chládkovou je pro děti velkým přínosem. Děti mají paní učitelku velmi rády, rády plní zadané úkoly.  A i my rodiče kladně hodnotíme její přístup k našim dětem a to nejen z profesionálního, ale především lidského hlediska, které je v dnešní době velmi vzácné. Mrzí ná

Vytvořeno: 2020-07-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10
7 dní 2 2