Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Chci sochu Jana Čaříka v Praze!

Jan Čařík je nejlepším ředitelem TV! Výrazně vede v přístupu, kvalitě práce i výborným výběrem zaměstnanců! Stefi Novak by tam nosila určitě jako zástupy jiných denně ručně nasbírané květiny a kolem sochy by lidé tančili a radovali se. Praha potřebuje takovou sochu! Buďte solidární! Kultura musí kvést! Svým podpisem podepisujete a tvoříte lepší budoucnost a přispějete k rozkvětu veřeného prostranství.  ps: socha je již hotova, potřebuje pouze vaši podporu! Praho přijmi tento skvost a nezaspi tut

Vytvořeno: 2020-04-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
7 dní 6 6

PROTESTNÍ MANIFEST 2020.4.3.

1.) Důrazně žádám tímto Církve bez ohledu na jejich typ či druh náboženství o jejich vlastní rozpuštění. 2.) Žádám tímto aktem o veřejná přiznání činů, které byly konány těmito institucemi v rozporu proti lidskosti. 3.) Žádám o následné rozdání a darování veškerého hmotného majetku chudým a potřebným. 4.) Žádám o darování výrazné části peněz Církví a Náboženských institucí na ekologické projekty pro záchranu Planety Země, její přírody, jež je nepopiratelně pravým opravdovým Chrámem nás Všech zd

Vytvořeno: 2020-04-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6
7 dní 6 6

Dejte důvěru pacientům - umožnění s Informovaným souhlasem podání léku Plaquenil s Azitromycinem širšímu okruhu pacientů s Coronavirem

My, níže podepsaní,bychom uvítali možnost zvolit si pro pacienta po dohodě s lékařem možnost léčby lékem Plaquenil v kombinaci s Azitromycinem na základě Informovaného souhlasu pacienta. Ocenujeme snahu vlády o zprostředkování léčby lékem Remdesvir pro nejtěžší případy i iniciativu ohledně výzkumů a dodávky dalších léčebných přípravků( především úsilí o zajištění dodávky nadějného a šetrného Favipiraviru z Japonska ).  Lěk Plaquenill, z řady antimalarik, užívaný i pro léčbu revmatoidní artritidy

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10
7 dní 6 6

Za vyhoštění nebezpečného psychopata cizince z ČR

Žádáme statutární a zákonodárné orgány České republiky, aby v době, kdy je v ČR v platnosti nouzový stav, přísněji posuzovali také trestnou činnost pachatelů, cizinců, kteří páchají trestné činy na území státu, čímž napomáhají k ekonomickému a sociologickému rozvratu české společnosti.  Blíže upřesním. Tuto osobu zná velmi hodně lidí. Velmi agresívní extrovertně se projevující, cizinec, osoba z Ostravy,která byla řešena Policií z důvodu trestného činu stalkingu, a řešenataké magistráty několika

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
7 dní 6 6

STOP GLYFOSÁTU (Země bez Roundupu)

STOP GLYFOSÁTU(Země bez Roundupu) Adresováno ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.  Petice za zákaz používání glyfosátu v zemědělství, městském prostředí a na všech venkovních prostranstvích a za zákaz jeho volného prodeje pod značkou Roundup a pod jakýmikoli jinými značkami, adresovaná Ministerstvům zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví.    Glyfosát, nadužívaný herbicid našeho intenzivního z

Vytvořeno: 2019-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2974 2848
7 dní 6 6

Petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR

Text petice: "My občané ČR nesouhlasíme s přijímáním nelegálních imigrantů na území České republiky, nesouhlasíme s vyčleňováním finančních prostředků vládou na tyto účely a vyzýváme českou vládu, aby ukončila veškeré kroky k lákání imigrantů a usídlování imigrantů v naší zemi. V souvislosti s nelegální imigrací, terorismem a odmítáním muslimů přijímat naše hodnoty života, považujeme za mimořádně nebezpečné pro bezpečnost ČR a jejich občanů návrhy ministra pro lidská práva a vládní koalice na ro

Vytvořeno: 2016-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4859 4776
7 dní 6 6

STOP ODLIVU PENĚZ Z ČR, EXEKUCÍM, NÍZKÝM MZDÁM. DLUHOVÁ AMNESTIE.

Jsme občané v odporu proti nelegitimnímu režimu. Článek 23 Listiny základních práv a svobod uvádí, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. To je právě to, co se u nás již přes 20 let děje.   Potřebujeme alespoň 1.000 podpisů, abychom s tím mohli něco dělat. Prosím šiřte odkaz na petici!   Stop odlivu pe

Vytvořeno: 2014-01-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 348 340
7 dní 6 6

Petice proti prominutí maturity 2020.

Zaregistroval jsem, že někdo vytvořil petici za prominutí maturity v roce 2020 kvůli viru Covid-19. Myslím si, že by to bylo pěkně nefér, ať už k předchozím ročníkům nebo těm následujícím, kdyby se udělovala maturita třeba na základě prospěchu z maturitních předmětů nebo tak nějak. Ačkoliv si nemyslím, že zmíněná petice má naději na úspěch, tak se pojďme raději pojistit a podepsat se sem!

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 339 336
7 dní 5 5

HedRed pryč z NRE

asdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadad asdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasdadadadadasda

Vytvořeno: 2020-03-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 3
7 dní 5 3

Petice určená vládě ČR za poskytnutí pomoci Řecku při obraně jeho hranic před migrací

Petice určená vládě České republiky aby poskytla pomoc Řecku při obraně jeho hranic před migrací   My, níže podepsaní občané České republiky, obracíme se na vládu ČR s výzvou, aby poskytla pomoc a podporu Řecku jako hraničnímu státu Evropy a naší řecko-židovsko-křesťanské civilizace. Řecko v současné době čelí nebývalému tlaku protiprávní migrační vlny, která má povahu invaze. Vyzýváme vládu ČR, aby veškerým možným způsobem podpořila Řecko a poskytla mu rychlou a účinnou pomoc s hájením hran

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4143 4060
7 dní 5 4