Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Chceme na Malostranském náměstí sochu Járy Cimrmana!

Při plánované revitalizaci Malostranského náměstí je plánováno také opětovné umístění sochy maršala Radeckého. Socha tohoto vojevůdce však již při prvních úvahách o jejím znovuvztyčení, začala rozdělovat společnost. Stejně tak vzbuzují vášně sochy jiných vojevůdců a politiků. My přicházíme s návrhem postavit na malostranském náměstí nekonfliktní sochu největšího světového spisovatele, vynálezce, malíře, fyzika, lyžaře a filosofa Járy Cimrmana. Požadavek na umístění jeho sochy na Malostranské nám

Vytvořeno: 2020-07-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 766 739
7 dní 9 9

Náměstí Václava Havla v Novém Jičíně - u novojičínského zámku

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Vážení zastupitelé města Nového Jičína, novodobá historie České republiky je pevně spjatá s osobou již zesnulého prezidenta Václava Havla. Václav Havel byl jednou z nejvýraznějších osobností spjatých se Sametovou revolucí, která proběhla v roce 1989. Jméno Václava Havla je také pevně spjato s myšlenkou podpory a prosazování demokracie a lidských práv, a to nejen v České republice ale i ve světě. My níže podepsaní občané České republiky si

Vytvořeno: 2019-12-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 93 93
7 dní 9 9

Zrušení roušek ve výuce

Žádám, prosím, o zrušení roušek ve výuce. Žáci se snaží studiem vytvořit svou budoucnost. Dýchání v roušce několik hodin v kuse jim způsobuje zdravotní potíže, nevolnost a v neposlední řadě nemožnost soustředit se. 

Vytvořeno: 2020-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11
7 dní 8 8

Petice proti náhubkům, testům na covid19, a dalším opatřením

My, občané České republiky, požadujeme po Vládě České republiky, aby v souvislosti s údajným onemocněním COVID-19 na území ČR zrušila:  povinné zakrývání obličeje maskou či rouškou. povinné dodržování rozestupů mezi lidmi. omezení počtu osob pro veřejné akce. pravidla pro shlukování osob. testy na covid19 a další nařízení...   Důvod: V náhubkách se velmi špatně dýchá vláda nám bere veškerou SVOBODU Na obyčejnou chřipku umírá daleko více lidi než na covid19. Je taky důležité rozlišovat úmrtí NA c

Vytvořeno: 2020-09-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 91 90
7 dní 8 8

Stěžery bez skládky odpadové zeminy

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovaným zavezením remízku v Charbuzicích u bývalé cihelny za obcí Stěžery. Svými hlasy se obracíme na KÚ Královéhradeckého kraje – k záměru „Stěžery – rekultivace vytěžených ploch“ -  č. j.: KUKHK-22979/ZP/2020,na vědomí  - zastupitelstvo obce Stěžery. Remízek v Charbuzicích vznikl na místě bývalé cihelny. Byl zde vysazen lesík, který spoluutváří místní krajinu a přirozeně doplňuje okolní obdělávanou půdu. Je to

Vytvořeno: 2020-09-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39 39
7 dní 8 8

Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny.

Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Ing. Andrej Babišpředseda vlády ČR Úřad vlády České republiky nábř. Edvarda Beneše 4 118 01  Praha 1 – Malá Strana                                                                             Mgr. Marie Benešová ministryně spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 424/16128 10 Praha 1 - Nové Město  My, níže podepsaní, si jsme vědomi, že vražda je

Vytvořeno: 2020-05-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 843 835
7 dní 8 8

Na obranu orné půdy u Hněvotína

Podrobnější vysvětlení k důvodům petice najdete na: 2018plus.cz/Hnevotin nebo ve videoreportáži https://youtu.be/2sA10xBNCOU Povinnost chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany vyplývá ze zákona. Zástavba takové půdy je možná pouze po náležitě prokázaném jiném veřejném zájmu, který převažuje nad veřejným zájmem ochrany půdy. Veřejný zájem na zástavbě kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína náležitě prokázán nebyl. Proto žádáme zrušení (revokaci) usnesení Zastupitelstva Olomouck

Vytvořeno: 2019-11-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 826 819
7 dní 8 8

Petice proti Prymulovi

Podpořte petici proti Prymulovi o odstoupení jako ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 2020-09-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8
7 dní 7 7

Proti plošnému nošení roušek v ČR!

Už vás také nebaví nesmyslná a zmatená nařízení ohledně nošení roušek? Přidejte se také k petici proti povinnému nošení roušek.

Vytvořeno: 2020-08-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1647 1640
7 dní 7 7

Zrušení nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest u dětí od 0-4 let

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme ministerstvo zdravotnictví o zrušení  nosit při pohybu a pobytu na všech místech ochranné prostředky dýchycích cest a to u dětí ve věku 0-4 roky. U takto malých dětí hrozí udušení popřípadě uškrcení a mohou si tak způsobit smrtelné zranění.  Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se nošení ochraných prostř

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 30
7 dní 7 6