Odmítavé stanovisko k zavedení celounijních pozitivních seznamů pro zájmový chov živočichů

Stop_poz_seznamum.png

 

Chovatelé - pozor!
V roce 2022 několik západních aktivistických organizací přesvědčilo vlády 18 členských zemí EU, že je
v celé EU nutné zavést tzv. pozitivní seznamy - výběr pouhých několika desítek druhů obratlovců,
které by bylo jedině dovoleno chovat v domácích chovech, zatímco obecně by chov většiny druhů byl
zakázán. Šlo by o nejpřísnější formu regulace, v podstatě likvidující soukromé chovatelství. Tyto země
uložily Evropské komisi, aby se přípravou takových seznamů začala zabývat.
Evropská komise proto zahajuje projekt, jehož cílem je zjistit ve všech 27 členských zemích EU, jaké
jsou postoje chovatelů i jejich odpůrců, a rozhodnout, zda současná regulace (tzv. negativní seznamy
konkrétních ohrožených druhů, které se nesmějí chovat vůbec či jen za přísných podmínek, např.
podle úmluvy CITES) je či není dostatečná a tedy zda je či není potřebné pozitivní seznamy zavést.
Aktivisté, požadující pozitivní seznamy, tvrdí, že zvířata v soukromých chovech trpí a mají vysokou
úmrtnost. Dále tvrdí, že představují vysoké ohrožení lidí možným přenosem chorob z chovaných zvířat
na člověka. Podle nich také podporují domácí chovy likvidaci původních druhů zejména v tropech tím,
že jsou hromadně odchytáváni jedinci z volné přírody. Navíc údajně chovatelé zvyšují riziko zavlečení
invazních druhů do volné přírody.
Z provedeného rozboru dokumentů, které aktivisté používají, aby získali podporu politiků a veřejnosti,
vyplývá, že argumentují vesměs zmanipulovanými, zkreslenými, ale i zcela nepravdivými údaji.
V České republice i dalších zemích, kde platí velice přísné mezinárodní i národní předpisy, chovaná
zvířata netrpí a jejich chov je pod přísnou kontrolou státu. Pokud jde o přenos chorob na člověka,
rozborem odborných článků lze snadno dokázat, že aktivisté vysloveně lžou – největším rizikem pro
zdraví lidí jsou kočky a psi, nikoli jiná chovaná zvířata. Naprostá většina chovů také využívá převážně
zvířata odchovávaná v zajetí – nejenže tedy přírodu v zemích původu neohrožují, ale právě naopak jí
pomáhají tím, že po jedincích z přírody není poptávka (odchovaní jedinci netrpí chorobami a parazity,
navíc dovoz zvířat odchycených z přírody byl v řadě případů do EU již dávno zakázán – např.
v souvislosti s ptačí chřipkou). Zavlečení invazních druhů je také vysloveně nepravdivým argumentem.
Aktivisté záměrně zamlčují, že pokud v určitých zemích dochází k excesům v oblasti chovatelství, není
to nedostatečností zákonů, ale jejich špatným či dokonce žádným vymáháním. Jsme přesvědčeni, že
ve skutečnosti aktivisté bojují proti chovatelství z čistě osobních, citových důvodů, a údajné
„odborné“ argumenty konstruují uměle. V osmi státech EU ale již uspěli – pozitivní seznamy tam buď
platí, nebo jejich schvalování právě probíhá. A jak je vidět, dalším krokem má být likvidace
chovatelství v celé EU prostřednictvím unijních pozitivních seznamů.
Máme ale jedinečnou šanci toto nebezpečí zastavit. Pro novou celoevropskou regulaci by musely
hlasovat všechny členské státy. V České republice podpora pro pozitivní seznamy není ani mezi
chovateli, ani na odpovědných úřadech. Musíme ovšem dát tento postoj Evropské komisi velice
hlasitě najevo. Řešitelům projektu o údajné potřebnosti pozitivních seznamů musíme ukázat, že
chovatelství u nás je tradiční, rozvinuté, chovaným živočichům ani veřejnému zdraví neškodí, a
naopak přináší mnohá pozitiva jak pro ochranu přírody, tak pro pěstování vztahu dětí a lidí k živým
tvorům, výuku, i jako smysluplná zábava.
Vytvořili jsme volné sdružení nejvýznamnějších chovatelských organizací v ČR, včetně Českého svazu
chovatelů, ale sami nic nezmůžeme. Našich členů je několik set, zatímco soukromých chovatelů jsou
desítky, možná i stovky tisíc. Chovatelství navíc podporuje i velká část veřejnosti bez ohledu na to, zda
doma mají či nemají nějaké zvíře. Ukažme, že trváme na
zachování chovatelství u nás a odmítáme jakýkoli pokus o
neodůvodněné zavedení celoevropských pozitivních
seznamů. Podpoříte-li svým hlasem odmítnutí unijních
pozitivních seznamů a bude-li takových hlasů mnoho, seznamy neprojdou. Je ale třeba jednat – tady a
nyní, za několik měsíců může být již pozdě.
Více informací a všechny dokumenty najdete na webových stránkách Českého svazu chovatelů, který zároveň zajišťuje technickou podporu celé akce. www.cschdz.eu
Tam si také můžete stáhnout text petice včetně kontaktních údajů a šířit jej mezi další chovatele a odpůrce pozitivních seznamů.
Připojte svůj podpis na podpisovou listinu a odmítněte pozitivní seznamy! Nemáte co ztratit, nemáte
čeho se bát. Jedno je jisté – bez aktivního odporu se dobrého konce nedočkáme

Svým podpisem dávám najevo svůj zásadní nesouhlas se zavedením tzv. celounijních pozitivních
seznamů chovaných druhů v zajetí, které by zlikvidovaly chovatelství v České republice
a navíc by výrazně uškodily ochraně přírody.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že CSCHDZ.eu bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...