Petice proti programu výměny studentů mezi UK a HUJI

CZ: 
Petice za neobnovení smlouvy o výměně studentů mezi Univerzitou Karlovou a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě
 
Mezi Univerzitou Karlovou (UK) a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě (HUJI) existuje meziuniverzitní dohoda a spolupráci sprostředkující mimo jiné i studentský výměnný program. Část kampusu HUJI, mimo jiné i koleje, na nichž jsou ubytováni zahraniční studující, se nachází na půdě, kterou Mezinárodní právo označuje za okupované palestinské území (https://bdsmovement.net/files/2011/02/EOO23-24-Web.pdf ). Dohodou o studentské výměně UK umožňuje svému studentstvu normalizovat okupaci palestinského území, osobně participovat na útlaku palestinského lidu a profitovat z něj.
HUJI dále také otevřeně spolupracuje s Izraelskými okupačními silami (IOF) a to jak v rámci studentských programů, tak mimo jiné i zpřístupněním svých prostorů, aby usnadnila výkon vojenského dohledu nad okupovaným územím a terorizování jeho obyvatel palestinského původu
 
 Cílem této petice je zamezit obnovení výměnného programu mezi UK a HUJI, který vyprší 16. 9. 2024 (https://cuni.cz/UK-12224.html#22), a s tím omezit participaci UK na izraelském útlaku palestinského lidu. Naším cílem není poškodit studentsvo. Účastí na akademickém bojkotu se naopak snažíme prosazovat hodnoty rovnosti, spravedlnosti, svobody a solidarity a vyjádřit náš odpor k politice izraelského státu, či univerzity, která se na jeho osadnicko-koloniálním projektu podílí
 
My, níže podepsaní, se vymezujeme proti tomu, že Univerzita Karlova podporuje izraelskou politiku apartheidu a zločiny, které stát Izrael páchá na palestinském obyvatelstvu. 
Voláme po neobnovení meziunivezitní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě a dlouhodobě i po ukončení veškeré akademické i finanční spolupráce se státem Izrael, a to dokud:
    1.  neukončí okupaci a kolonizaci všech arabských území a nezboří segregační zeď
 
    2. neuzná nezadatalná práva palestinských občanů Izraele na plnou rovnost
 
    3.  nezačně respektovat právo na návrat palestinských uprchlíků, které jim vyhrazuje Rezoluce OSN č. 194. 
 
----
 
EN: 
Petition against the renewal of the student exchange agreement between Charles University and the Hebrew University of Jerusalem
 
Charles University (CUNI) and the Hebrew University of Jerusalem (HUJI) is linked by a student exchange agreement. We state that this cooperation as unacceptable, considering that HUJI is complicit in the oppression of the Palestinian people. 
HUJI's campus, including some dormitories in which exchange students are housed, is built on land recognized by the International law as Occupied Palestinian Territories. Therefore, through the student exchange agreement CUNI enables its students to directly participate in the oppresion and normalization of the occupation of Palestine, all while making a profit
Furthermore, HUJI openly cooperates with the Israeli occupation forces IOF in its educational programs e.g. Talpiot and Havatzalot. The university also permits the use of its buildings for the units, to aid in the surveillance and terrorisation of the Palestinian population.
 
This petition aims to prevent the renewal of the student exchange agreement, which expires on the 16th September 2024 (https://cuni.cz/UK-12224.html#22), curtailing CUNI's complicity in the oppression of the Palestinian people. It is not our goal to harm any students, instead, by taking part in an academic boycott we aim to promote the principles of equality, justice, freedom and solidarity by registering our opposition to the policies and positions of the Israeli government and a university which participates in its settler colonial project. 
 
We, undersigned, express our disagreement with Charles University validating and supporting Israeli policies, apartheid and the crimes that the state of Israel commits against the Palestinian population. We call on the Charles University to not renew its student exchange program with the Hebrew University of Jerusalem. We also demand that Charles University severs all academic and financial cooperation with the state of Israel, as well as brands complicit in its crimes against the Palestinian population, until it:
  1. Ends its occupation and colonization of all Arab lands and dismantles the segragation wall, 
  1. Recognizes the fundamental rights of the Arab-Palestinian citizens of Israel to full equality 
  1. Starts respecting, protecting and promoting the rights of Palestinian refugees to return to their homes and properties as stipulated in UN Resolution 194.

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Anna Vítů svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...