Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Přejmenujme náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova

Novodobá historie České republiky je díky tradici započaté prezidentem Václavem Havlem pevně spojena s myšlenkou podpory a prosazování demokracie a lidských práv ve světě.  Tato myšlenka musí znamenat i dnes mít odvahu podporovat odvážné. Podporovat ty, kteří se nebojí postavit se hlasitě proti zvůli autoritativním a nedemokratickým samovládcům a režimům. Podporovat ty, kteří se nebojí riskovat své vlastní blaho, nebo dokonce svůj vlastní život, v zápase o svobodu. Na ně nesmíme jako demokraté z

Vytvořeno: 2016-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4596 4302
Minulý měsíc 41 40

Nesouhlas s rozšířením výrobní kapacity provozovny - obalovny nacházející se v průmyslové zóně města Lipníka nad Bečvou

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice nesouhlasíme   teď ani v budoucnu s rozšířením současné výrobní kapacity provozovny obalovny nacházející se v průmyslové zóně Města Lipníka nad Bečvou, jejíž vlastníkem je Obalovna Lipník nad Bečvou s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 05637589 a zároveň nesouhlasíme v budoucnu s případným přechodem zkušebního provozu obalovny do řádného užívání stavby (kolaudace stavby). Důvody nesouhlasu: Obalovn

Vytvořeno: 2020-01-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 40 40
Minulý měsíc 40 40

Petice za zrušení ohňostrojů k příležitosti konání lázeňských sezón v lázeňských městech

Tato petice je určena pro: - Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Lázeňská 1001, 37901  Třeboň, k rukám pana prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D. - Město Třeboň, Palackého nám.  46, 37901 Třeboň, k rukám pana starosty Jana Váni, PaedDr.   - Svaz léčebných lázní ČR, k rukám prezidenta – pana MUDr. Eduarda Bláhy,   Opletalova 27, 110 00  Praha 1 - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4, Praha 2, k rukám ministra pana Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha MHA     Věc: PETICE - otevřená žádost o zrušení p

Vytvořeno: 2020-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 48
Minulý měsíc 37 36

Petice za záchranu bývalé kinokavárny ve Varnsdorfu

Žádáme Město Varnsdorf, aby jednalo s místními občany a zájmovými organizacemi ohledně možného využití budovy místo jejího případného zbourání. V návrhu rozpočtu na rok 2020 byla začátkem ledna uvedena položka demolice Kinokavárna č.p. 3044 - PD (projektové dokumentace). To by znamenalo, že se uvažovalo o demolici této unikátní historické budovy.Aktuální návrh již obsahuje:Kinokavárna č.p. 3044 - posouzení stavebně tech. stavu objektuhttps://www.varnsdorf.cz/files/rozpocet_hospodareni/navrh_rozp

Vytvořeno: 2020-01-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 69
Minulý měsíc 34 33

proti nepřízpusobívím občanum STOP zneužívání socialních dávek

my podepsání nesouhlasíme aby naší romští spoluobčané zneužívalý stát 

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 27
Minulý měsíc 32 23

Petice o zavedení CK/JAILCK

Dobrý den, jakožto člen nelegální frakce a legální frakce PD vím, že lidem nikdy nic nehrozí a nikdo si CK neuzná, většina lidí tady snitchuje a jakmile na něj dojde, tak si stejně CK nedá, protože jeho postava nikdy neumře :-) Dále pokud osoba zabije několik lidí, postřílí PD, tak stejně dostane max 50min ve vězení a odejde, protože JailCK dostat nemůže.

Vytvořeno: 2020-02-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 22
Minulý měsíc 31 22

Petice proti výstavbě 19 malometrážních bytů v Kopáčkově dvoře v Dobříši

Vážená paní Bc.Jano Vlnasová, vážený pane Ing. Pavle Svobodo,   Jako občané města Dobříše považujeme za nezbytné se vyjádřit k investičnímu záměru společnosti Obchodní centrum Dobříš, spol. s r.o., IČO 25118773, Mírové náměstí 1581, Dobříš.Zamýšlená výstavba zahrnuje stavební úpravy objektů v tzv. Kopáčkově dvoře spočívající ve vestavbě 19 malometrážních bytových jednotek a zřízení 21 otevřených parkovacích stání pro osobní automobily.S předloženým záměrem jako občané, kterým záleží na dobrých ž

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30
Minulý měsíc 30 30

Na Českých drahách zaveďte zpátky zpáteční jízdenky!

My, níže podepsaní, vyjadřujeme důrazný nesouhlas se zrušením zpátečních jízdenek u Českých drah od 15. prosince 2019. Z hlediska komfortu cestujících jej považujeme za chybný, nelogický krok, který zákazníky zatěžuje jak organizačně (v případě zpáteční jízdy jsou místo jedné jízdenky nuceni kupovat dvě), tak finančně (dvě jednosměrné jízdenky jsou nyní o nemálo procent dražší než bývala jedna obousměrná). To je zvlášť nekorektní v situaci, kdy stát vynakládá nezanedbatelné finanční prostředky n

Vytvořeno: 2019-12-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1021 1010
Minulý měsíc 29 28

Světelný smog Radouč Mladá Boleslav

PETICEproti světelnému smogu a hluku v obchodní zóně na pomezí Mladé Boleslavi a Kosmonos. Vážení,my níže podepsaní občané požadujeme po magistrátu města, aby se zabýval světelnýmsmogem v obchodní zóně na pomezí měst Mladá Boleslav a Kosmonosy. Světelný smog tu reálně způsobuje výrazné osvětlení přilehlých panelových domů a následné vnikánínepříjemného a zdraví škodlivého světla do bytů. Stávající znečištění obchody OBI,ALBERT, OKAY, TESCO, HONDA, OMV a TANK OIL v poslední době výrazně navýšilan

Vytvořeno: 2020-01-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 29
Minulý měsíc 26 26

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MOST V SOUČASNÉ BUDOVĚ

My, níže podepsaní obyvatelé města Mostu, prostřednictvím této petice žádáme, aby Městská knihovna v Mostě nadále zůstala v současné budově, jelikož se domníváme, že současná budova nejvíce vyhovuje potřebám knihovny. Budova mostecké knihovny byla první budovou v Československu, která byla po roce 1945 postavena výhradně a jenom pro knihovnické účely. S plánem na její přestěhování nesouhlasíme, jelikož nelze garantovat stejnou kvalitu služeb po plánovaném přestěhování do KD REPRE. Město navíc ne

Vytvořeno: 2019-11-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 106 106
Minulý měsíc 26 26