Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti uzavírání středních škol pro rok 2020/2021

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Proti zavření škol ve školním roce 2020/2021“   My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana Prymulu, ministra zdravotnictví o neuzavírání středních škol, a to z důvodu toho, že studenti těchto škol potřebují kvalitní vzdělávání. Škola představuje důležitou platformu pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb

Vytvořeno: 2020-09-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 211 211
Minulý měsíc 141 141

Za právo rodičů a dětí požádat o výuku na dálku

Letošní školní rok je opět ovlivněn pandemií, a přitom platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. Mnoho rodin je aktuálně v situaci, že žijí s člověkem v rizikové skupině, nebo dítě nezvládá náročnější režim ve škole, nebo mají jiné závažně důvody, kdy pro jejich děti je vhodnější distanční výuka, nebo kombinace prezenční a online výuky. Navrhujeme, aby do manuálů ministerstva školství, a do legislativy ve školství, bylo zakotveno právo rodiče požádat o distanční nebo

Vytvořeno: 2020-09-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 145 145
Minulý měsíc 139 139

Petice za zachování dětských skupin

Otevřený dopis k připravované novele zákona o dětských skupinách Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené senátorky, vážení senátoři,oslovujeme Vás jakožto naše volené zástupce v souvislosti s vyjádřením nesouhlasu s chystanou novelou zákona o dětských skupinách. Unie center pro rodinu a komunitu vyjadřuje nesouhlas s připravovanou novelou o dětských skupinách. Zmíněná novela výrazně omezí dostupnost míst pro předškolní děti a zhorší postavení zejména matek malých dětí na trhu práce. Přijetí

Vytvořeno: 2020-09-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 246 242
Minulý měsíc 123 121

PETICE O ZACHOVÁNÍ A PONECHÁNÍ PROVOZOVATELI: PONECHTE KEMP JANU HASALOVI

STAROSTA RADOVAN BERANHORNÍ BUKOVINA 56, 29501 MNICHOVO HRADIŠTĚA  JAN HASALA HORNÍ BUKOVINA Č. P. 22 MNICHOVO HRADIŠTĚV HORNÍ BUKOVINĚ DNE:PONECHTE KEMP JANU HASALOVI Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a žádost o projednání na zastupitelstvu.   Vážený pane starosto, vážení radní. Dovolte, abychom vám my, níže podepsaní přednesli návrh na zvážení budoucnosti koupaliště Dolní Bukovina. Je naším přáním, aby provozovatelem kempu zůstal jeho

Vytvořeno: 2020-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 136 134
Minulý měsíc 123 121

Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny.

Petice za zpřísnění trestní sazby pro nejzávažnější násilné a mravnostní zločiny. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Ing. Andrej Babišpředseda vlády ČR Úřad vlády České republiky nábř. Edvarda Beneše 4 118 01  Praha 1 – Malá Strana                                                                             Mgr. Marie Benešová ministryně spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 424/16128 10 Praha 1 - Nové Město  My, níže podepsaní, si jsme vědomi, že vražda je

Vytvořeno: 2020-05-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 872 864
Minulý měsíc 120 119

Možnost odchodu studentů SPŠ Chemické Brno ze školy ve volných hodinách

 Vážené vedení Střední průmyslové školy chemické Brno, se sídlem Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice.    Vás my, studenti této školy vyzýváme podle našeho práva vyplývajícího ze školního řádu hlavy II. čísla 6, o osobním projevu, též vyplývajícího ze Čl. 17 odst 1 zákona č. 2/1993 Sb. žádáme Vás o připuštění možnosti odchodu studentů/ek při volných hodinách mimo prostory této školy. Jsme si jisti, že není nutné držet studenty/ky v budově a měl by jím být umožněn odchod ze školy na čerstvý vzduch

Vytvořeno: 2020-09-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 112 112
Minulý měsíc 112 112

Petice podporující vznik ZŠ Sami Sebou

Já, níže podepsaný/á, tímto projevuji podporu záměru založit soukromou základní školu Sami Sebou, postavenou na demokracii a sebeřízeném vzdělávání.  Bude tak rozšířena stávající nabídka základního vzdělávání na Teplicku o žádoucí a smyslupný alternativní způsob, který podporuje sebemotivaci, kde se děti nebojí sdílet své názory, myšlenky, postřehy a představy a na základě důvěry v ně si děti budují sebedůvěru společně se zodpovědností, svobodným myšlením, vzájemnou úctou, partnerstvím, respekte

Vytvořeno: 2020-09-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 121 120
Minulý měsíc 112 111

Proti výraznému omezení kroužků a volnočasových aktivit dětí v souvislosti s epidemií Covid19

My níže podepsaní občané, žádáme ve smyslu zákona 84/1990 Sb o právu petičním, aby nedocházelo k zásadnímu omezení pravidel pro činnost dětských kroužků a volnočasových aktivit dětí s odkazem na zabránění šíření nemoci Covid 19. Plošná celostátní opatření v době nouzového stavu omezila přístup dětí ke vzdělání, narušila v řadě případů zásadním způsobem jejich psychosociální vývoj a vedla k omezení jejich společenského kontaktu. Zhoršující se epidemiologická situace nesmí být záminkou pro vydáván

Vytvořeno: 2020-09-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 212 211
Minulý měsíc 107 107

Petice proti odpůrcům dostavby D1 v Přerově

My níže podepsaní občané vyzýváme všechny odpůrce dostavby D1, úsek 136: Říkovice - Přerov, aby zanechali veškerých aktivit vedoucí k brždění výstavby posledního dálničního úseku D1. Chceme co nejrychlejší dostavbu posledních 10,1 km dálnice kolem Přerova, tak aby se všem obyvatelům od roku 2024 v Přerově lépe žilo a dýchalo. Odůvodnění: - omezí se doprava ve městě Přerově a zlepší se tak životní prostředí, - Přerov se znovu stane moderním dopravním uzlem a přinese nová pracovní místa, - stát

Vytvořeno: 2020-09-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1948 1938
Minulý měsíc 99 98

Protest proti bezdůvodnému propuštění paní učitelky Bížové z MŠ A.Dvořáka Most

Žádáme prodloužení pracovní smlouvy pro paní učitelku Bížovou, která byla dle jednotného názoru rodičů nespravedlivě propuštěna, navíc v průběhu školního roku. Žádáme prošetření praktik vedení MŠ A.Dvořáka Most, respektive MŠ Lidická Most, jejímž je odloučeným pracovištěm. Domníváme se, že se jedná o osobní antipatie vedení vůči paní učitelce. Přímo je pak poškozován zájem dětí. Chceme znát vysvětlení a opravdový důvod neprodloužení smlouvy, nikoli pouze vyhýbavé odpovědi vedení MŠ. Petice je na

Vytvořeno: 2020-09-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 107 106
Minulý měsíc 98 97