Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

SOS OPPIDUM ZÁVIST - nebetonujte keltskou památku

PETICE SOS OPPIDUM ZÁVIST Požadujeme přehodnocení plánované stavby „Akropole Závist – Zpřítomnění“, která počítá s vybetonováním části národní kulturní památky Závist, na níž se v současnosti již staví rozhledna. V další fázi projektu má dojít k vyznačení půdorysů keltských staveb – ale pomocí železobetonových desek, které by měly být obarvené silnou vrstvou epoxidového lepidla. Okolo této soustavy betonových desek o hraně 56 metrů by měl být celý vrcholek kopce – celkem 6720 m2 – vysypán štěrke

Vytvořeno: 2021-10-29 Statistika

Požadujeme pozastavení příprav na výstavbu tratě, navrhujeme otevřít širokou odbornou diskuzi, ale především žádáme o to, aby se celý projekt konzultoval s obyvateli dotčených obcí.

„STOP VRT“Petice dle zákona č. 85/ 1990 Sb. o právu petičním Petičnímu výboru PSP ČR, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svým podpisem nesouhlas s výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice v podobě, ve které je nám v současné době prezentována. Naše námitky jsme shrnuli do několika hlavních argumentů: 1) Prezentované trasy VRT nebyly včas a dostatečně projednány s obyvateli lokací, kterých se stavba a následný provoz rychlovlaků týk

Vytvořeno: 2022-02-09 Statistika

Petice pro zvýšení trestu osob nesoucí následky za smrt třinácti letého chlapce

Podepsáním této petice souhlasíte s tím, aby vrazi kteří zavinili brutální smrt teprve 13ti letého chlapce z Děčína, dostali od soudu vyšší trest než je doposud dán (10-20let)     

Vytvořeno: 2022-03-01 Statistika

Petice za ukončení dodávek ruského plynu a ropy do EU

Vážení, všechny dosud zavedené sankce (4.3.2022) jsou sice pro Vladimíra Putina nepříjemné, asi je v takové síle a jednotě nečekal, leč, po dnešním telefonátu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se ukazuje, že i tyto domněle tvrdé současné sankce jsou pro toho hajzla v Kremlu snesitelné a bude i nadále pokračovat ve své "speciální operaci" na Ukrajině. A my, zbytek západního svobodného demokratického světa, tomu budeme přes "bezpečné" hranice jen přihlížet? Dalšímu ostřelování jaderný

Vytvořeno: 2022-03-05 Statistika

Řešení bezpečnostní situace ve městě Libušín

My, níže podepsaní občané města Libušín prostřednictvím této petice žádáme, aby se zastupitelstvo, potažmo rada města Libušín, začala zabývat řešením bezpečnostní otázky ve městě. Bezpečnostní situace ve městě má poslední dobou zhoršující se charakter, kdy dochází často ke krádežím v rodinných domech, chatách a na stavbách na území města. Počet žijících obyvatel ve městě Libušín se meziročně zvyšuje. Dá se předpokládat, že se zahájením výstavby dalších nových rodinných domů se bude počet žijícíc

Vytvořeno: 2022-04-14 Statistika

Výzva k ukončení a prošetření válečných zločinů na Ukrajině

Masakr civilistů v Buči na očích světové veřejnosti. Nikdo nás už nemusí přesvědčovat o podvrhu. A proto: Obracím se na vás touto peticí jako obyvatel Evropy, kterou se přehnaly dvě horké světové války a kterou jedna studená válka na desetiletí rozdělila; jako občan republiky, jež dvakrát zakusila vtržení cizí armády na své území; ale především se na vás obracím jako člověk, neboť poslední události na Ukrajině lze jasně považovat za zločiny proti samotné lidskosti. Masakry civilistů ve městě Buč

Vytvořeno: 2022-04-08 Statistika

Přejmenování Beta skupiny matiky na Sigma

Pro ty kdo neví příští rok se výuka matematiky rozdělí do dvou skupin. Skupina Alfa se složitější matematikou a skupina Beta s lehčí matematikou. Podle nás název Beta absolutně nevyhovuje druhé skupině matematiky. My chceme přejmenovat skupinu Beta na skupinu Sigma, jelikož do druhé skupiny budou samozřejmě chodit naprostý Sigmy co matiku už umějí od narození. Proto chceme požádat ředitele SSPŠ o přejmenování skupiny Beta na Sigma.

Vytvořeno: 2022-04-22 Statistika

JSME PROTI ZÁKAZU KRATOMU V ČR

VÁŠ PODPIS MÁ VÁHU Jsme zástupci české kratom komunity, jsme ale také lidé věřící v rozum, přírodu,spravedlnost a řád. Kratom je v první řadě strom. Strom z rodiny kávovníků. Víte, že i kávu chtěli v historiimnohdy zakázat? Dokonce se to i povedlo – postupně byla zakázána v Anglii, Benátkách;ortodoxní církev ji zakázala v Evropě, a tvrdilo se, že mění muže v Turky, že jde o satanův vynález a vytváří z mužů eunuchy. Guvernér Mekky ji zakázal, protože se bál, že při pití kávy lidé budou kritizovat

Vytvořeno: 2021-10-01 Statistika

Nebourejte Chemapol!

My, níže podepsaní protestujeme   proti záměru zbourat architektonicky a urbanisticky cenný soubor budov Chemapol-Investa v Praze Vršovicích, postavený v letech 1966 – 1970 podle projektu ing. arch. Zdenky Novákové a ing. Dagmar Šestákové dodavatelskou firmou FEAL. Tento originálně komponovaný soubor budov je jednou z mála monumentálních architektonických realizací tohoto období. Vzhledem k podílu celé řady výtvarných umělců na tomto architektonickém celku lze hovořit o gesamtkunstwerk svého dru

Vytvořeno: 2021-09-27 Statistika

Petice za zachování názvu ulice Plukovníka B. Petroviče

Nesouhlasíme s přejmenováním ulice Plukovníka B. Petroviče na ulici Hostomickou a ulici Oliče. Tato změna se týká 295 lidí, které by čekalo obíhání úřadů a dalších institucí. 

Vytvořeno: 2022-04-26 Statistika