Zákaz používání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů v ČR

Podle Zprávy o životním prostředí za minulý rok přitom spotřeba chemických pesticidů a herbicidů vzrostla v Česku za posledních dvanáct let o třetinu, hnojiv dokonce o více než polovinu.

Díky těmto chemikáliím je půda náchylná vůči erozi, kterou je podle ministerstva zemědělství ohrožena téměř polovina veškeré zemědělské půdy v Česku !!!

Jejich využívání má neblahé následky především pro vodní ekosystémy. Chemické látky se z orné půdy dostávají do povrchových vod, kde pak dochází k přemnožení řas a sinic. To způsobuje nedostatek kyslíku, zhoršují se podmínky pro život ryb a dalších vodních organismů.

A nejen to, nejen my lidé, ale i včely trpí !!! Tyto chemikálie, mnohdy nezodpovědně aplikované, způsobují masový úhyn včelstev. Evropská komise měla například úmysl zákon o zákazu používání látky Neonicotinoid, která způsobuje hromadné úhyny již prosadit, jenže lobby agrochemických koncernů opětovně zvolilo účinnou strategii, jak přijetí zákona zablokovat.

Žádáme tedy, aby byl v České republice přijat zákon, který by zakazoval používání chemických pesticidů, herbicidů a fungicidů. Pokud se tak nestane, budeme žalovat Ministerstvo životního prostředí z obecného ohrožení obyvatel České republiky.


David Pražák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David Pražák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.