Výzva seniorům k racionálnímu využití mimořádného vládního příspěvku 5000 korun

My níže uvedení senioři jsme nebo budeme příjemci částky 5000 korun, kterou vláda Andreje Babiše navrhla a prosadila jakožto údajnou pomoc důchodcům. Je třeba úvodem poznamenat, že nikdo se nás seniorů neptal, zda ji nezbytně potřebujeme. Dále se nikdo ani nedotazoval, zda v naší zemi neexistují výrazně potřebnější skupiny obyvatel, kterým by jakýkoli finanční příspěvek ulehčil jejich život a současnou složitou a bezprecedentní situaci spojenou s pandemií COVID-19.

Premiér Babiš opakovaně tvrdí, že mimořádný vládní příspěvek nebyl veden snahou o získání hlasů v krajských volbách na podzim 2020. Je velmi pravděpodobné, že tuto myšlenku rozvine i před volbami do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021. Toto tvrzní zapadá do všech souvislostí, které jsou spojeny s Babišovou vládou. Jejich výčet by ale odvrátil pozornost od toho, co je nyní hlavním cílem této výzvy. Tím je jednoznačně potřeba ukázat, že ne všichni senioři se nedočkavě těší na 5000 korun ze státního rozpočtu. Zároveň jsou si vědomi toho, že jeho odmítnutí by bylo jen prázdným a neefektivním gestem.

Proto za jediné možné řešení považujeme peněžní prostředky přijmout, ale ihned je poskytnout těm, kteří je opravdu potřebují. Základní principy této výzvy jsou:

1) Naprostá volnost při rozhodování, zda si peníze ponechám či nikoli. Na nikoho není a nebude vyvíjen přímý ani nepřímý nátlak, aby se k výzvě připojil.

2) Volnost při výběru formy, kterou chci použít pro podporu potřebných - peníze či jiné majetkové hodnoty.


Vladimír Králíček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vladimír Králíček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...