Proti záměru Obecního úřadu v Chrášťanech u Prahy zřídit v obci provozovny hazardních her.

My, níže podepsaní občané obce Chrášťany u Prahy, nesouhlasíme se záměrem zřídit   na území obce provozovny hazardních her a proti tomuto záměru důrazně brojíme. Žádáme tímto, aby starosta obce, který jedná za obec navenek, se bez zbytečného odkladu zasadil o to, aby byl s občany obce záměr zřídit uvedené provozovny na území obce projednán na veřejném zasedání, aby Obecní úřad vydal obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování hazardních her na území obce nebo aby bylo vyhlášeno referendum, ve kterém se dotáže občanů obce Chrášťany u Prahy, zda se zřízením provozoven hazardních her na území obce souhlasí.  

Jako občané obce cítíme odůvodněnou obavu ze snížení kvality života v obci, o bezpečnost občanů, zejména dětí, zvýšení kriminality, narušování veřejného pořádku a v neposlední řadě i ze snížení atraktivity pro bydlení, rodinný život či pro podnikající subjekty a tím i pokles cen našich nemovitých věci. Zřízení heren/kasina v těsné blízkosti bytových domů a v oblasti individuální bytové zástavby, ve kterých žije velké množství mladých rodin s dětmi, je v příkrém rozporu s hodnotami, které jako občané zastáváme.


JUDr. Vladimír Vedral, V Zahradách 183, Chrášťany    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že JUDr. Vladimír Vedral, V Zahradách 183, Chrášťany bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...