Žádáme o vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele ZUŠ Uherské Hradiště

Důvody:

1. Veřejnost nedostala odpověď na otázku, z jakého důvodu se dosavadní úspěšný ředitel MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D. umístil v konkurzním řízení na třetím, tedy posledním místě. 

2. Zaměstnanci ZUŠ UH, ani veřejnost dosud nebyli seznámeni s odůvodněním konečného pořadí kandidátů ( 1. Ivana Zámečníková, 2. Marek Malůšek, 3. Jiří Pospíchal). 

3. Je znepokojivé, že vize kandidátů, které byly podstatné pro rozhodnutí komise, jsou před veřejností utajeny. Se zveřejněním své vize souhlasil pouze Jiří Pospíchal, zbylí dva kandidáti byli proti zveřejnění. Celý konkurzní proces je netransparentní, uzamknutý mlčenlivostí všech zúčastněných. 

4. Komise ignorovala dosavadní zásluhy současného ředitele a jeho přínos uměleckému školství. Nezajímalo ji ani, jak naplnil svou předchozí vizi, se kterou minulý konkurz vyhrál. Nabízí se tedy otázka, jestli byla komise dostatečně informována, kompetentní a připravená vyhodnotit potřeby základního uměleckého školství. Výsledek konkurzu ředitele školy poškodil a dehonestoval.

MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D. je jedním z vynikajících a uznávaných houslistů naší země, má plnohodnotné vysokoškolské vzdělání zakončené doktorátem na JAMU, mimořádné manažerské schopnosti s vizí a akcentem na otevřenost vůči širokému spektru uměleckých možností současnosti.

Za svého působení výrazně pozvedl kulturní život našeho města a kraje a přivedl do něj řadu špičkových uměleckých osobností nejen z České republiky. Jiří Pospíchal není znám jen pro svou uměleckou činnost, ale i pro umění pracovat s dětmi, učiteli a rodiči žáků. Obnovil činnost Slovácké filharmonie a nově založil Slovácký orchestr mladých, který sdružuje bývalé i současné žáky (nejen) naší školy, jejich pedagogy a rodiče. Své kvality lidské i organizační prokázal Jiří Pospíchal také v náročném období covidu a energetické krize.

5. Pokud by Zlínský kraj neumožnil Jiřímu Pospíchalovi navázat na předchozí funkční období, zbavil by se tím významné osobnosti, pod jejímž vedením vykazuje ZUŠ Uherské Hradiště mimořádné umělecké výsledky. 

6. Podporu současnému řediteli vyjádřilo 54 zaměstnanců ZUŠ UH dopisem, který byl doručen na podatelnu Zlínského kraje dne 25. 4. 2024. Dopis byl adresován všem členům Rady Zlínského kraje, doposud bez zpětné reakce.

Někteří zaměstnanci mají obavy ze změn a nového směřování školy, proto zvažují výpověď. 

Co požadujeme:

Nové transparentní konkurzní řízení vedené odborníky s důrazem na potřeby základního uměleckého školství, seznámenými s výsledky šestiletého působení Jiřího Pospíchala na ZUŠ Uherské Hradiště.
2d8c0032-ac9a-4861-ac45-7934f70ce4bf.jpg


Přátelé ZUŠ UH    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Přátelé ZUŠ UH bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...