„Zastavte výstavbu obřích větrných elektráren na pomezí chráněných území Javořické vrchoviny a České Kanady soukromými investory“

„Zastavte výstavbu obřích větrných elektráren na pomezí chráněných území Javořické vrchoviny a České Kanady soukromými investory“

 Aniž byla veřejnost transparentně a dostatečně seznámena s výhodami a nevýhodami výstavby obřích větrných elektráren v katastru města Strmilova, uzavřeli představitelé města se soukromým investorem smlouvu o spolupráci, ve které se zavazují podporovat podnikatelský záměr této společnosti, a to i proti vůli obyvatel města.

S dalšími firmami, které často nemají s výstavbou ani provozem větrných elektráren zkušenosti a disponují jen minimálním základním jměním, čímž vzbuzují obavy o jejich schopnost dostát svým závazkům, představitelé města o podobné spolupráci nadále jednají. To vše bez znalosti názoru většiny občanů města Strmilova i okolních obcí, kterých by se tento projekt také nenávratně a bez jakéhokoliv přínosu dotýkal.

Taková spolupráce je v rozporu s krajinným rázem našich krásných obcí, jejichž malebnost by takto byla navždy a nevratně poznamenána necitlivým zásahem.

My, občané spojených obcí, návštěvníci regionu a milovníci zdejšího kraje, si na rozdíl od vedení města Strmilova uvědomujeme všechny dopady a rizika, a proto petiční výbor vyzývá představitele města Strmilova, Jihočeského kraje, senátory a poslance, aby byla výstavba větrných elektráren soukromými společnostmi zcela ZASTAVENA.

Dále požadujeme, aby zastupitelé města Strmilova, jako zvolení zástupci obyvatel, podnikli všechny možné kroky, včetně změny územního plánu, kterými by výstavbě větrných elektráren soukromými investory zabránili.

Petiční výbor ve složení:

Hana Jarčevská, Strmilov, Nivka 321

Viktor Šťástka, Strmilov, Obcizna 162

Šárka Nejedlíková, Praha 5, Nušlova 2268/1

Petiční výbor zastupuje Hana Jarčevská, Strmilov, Nivka 321

OBRAZOVKA.png

Důvody, pro které stavbu větrných elektráren soukromými investory ve Strmilově odmítáme:

 1. Zničení krajinného rázu (Přeměna atraktivní krajiny na technickou oblast.)
 2. Ohrožení ptactva (Narušení ekosystému, což může vést k přemnožení škůdců.)
 3. Hluk a infrahluk (Zpočátku neslyšitelný, ale dlouhodobě velmi obtěžující.)
 4. Škodlivé materiály (Eroze rotujících lopatek uvolňuje mikročástice, které kontaminují vzduch, vodu a vegetaci. Lopatky se musí pravidelně obměňovat a nelze je recyklovat, což vede k nutnosti jejich „pohřbívání“.)
 5. Propad cen nemovitostí (Studie ukazují pokles hodnoty nemovitostí o 7–40 %.)
 6. Nejisté kompenzace (Kompenzace obci je nejistá a podmíněná maximálním výkonem a ziskem společnosti. Firmy neposkytly žádné studie o dopadech. Kompenzace by pravděpodobně byla nižší než způsobené škody.)
 7. Výdělek pouze pro investorské firmy (Jedna z firem má základní jmění pouhých 2 000 Kč a neručí ničím. Projekt je závislý na dotacích, bez kterých by nebyl ekonomicky výhodný. Smlouvy jsou jednostranné ve prospěch investora a neposkytují záruky obci.)
 8. Žádná levnější elektřina (Elektřina se musí obchodovat na burze v Německu, což znamená, že obyvatelé nebudou mít přístup k levnější elektřině. O možné komunitní energetice je jedna ze společností ochotná jednat, až bude zákonem ukotvená. K prodeji levnější elektřiny se ale nijak smluvně nezavázala, jde pouze o příslib jednání.)
 9. Změna lokálního počasí (Větrné elektrárny mohou způsobit extrémní sucho a silné lokální bouřky.)
 10. Stroboskopické stíny a odlesky (Otáčející se vrtule vytvářejí nepříjemné stíny a odlesky.)
 11. Negativní vliv na turismus (Turisté mohou přestat navštěvovat oblast kvůli zničení přírodního rázu. Nové návštěvníky obří větrníky do lokality pravděpodobně nepřivedou.)
 12. Zničení zemědělské půdy (Obří betonové základy trvale zničí zemědělskou půdu. Nikdo je nikdy neodstraní.)
 13. Poškození infrastruktury (Nutnost vybudování příjezdových cest a opotřebení stávající infrastruktury, kterou investor neopraví.)
 14. Likvidace větrníků po skončení jejich životnosti (Ekonomicky velmi náročná likvidace, riziko, že nebudou odstraněny.)
 15. Dopad na další vlastníky pozemků a lesů (Větrné elektrárny bude nutné připojit na rozvodnu v Bednárci nebo Jindřichově Hradci. Vedení k nim povedou energetické společnosti přes pozemky dalších vlastníků. S tím bude spojené kácení lesů, případně pokládání vedení do země.)  

Hana Jarčevská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Hana Jarčevská bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...