výzva Energetickému regulačnímu úřadu ke konání ve věci neoprávněného užívání tepelného hospodářství v Městě Chodov

PETICE  

dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

My, níže podepsaní občané města Chodov a zástupci zdejších firem, vyzýváme Energetický regulační úřad ke konání ve věci neoprávněného užívání tepelného hospodářství v našem městě.

Podle veřejně dostupných informací na internetových stránkách Města Chodov (https://www.mestochodov.cz/informace-k-teplofikacim-v-chodove/) užívá již od roku 2010 společnost MARSERVIS, s.r.o., IČ 46886061, se sídlem Vančurova 341, 357 35 Chodov (dále jen „Marservis“) protiprávně majetek města Chodov. Pravomocným usnesením ze dne 8. 1. 2024, č.j. 9 A 56/2023-189 Nejvyšší soud v Brně potvrdil, že je rozvodné tepelné zařízení majetkem Města Chodov!!! (https://www.mestochodov.cz/e_download.php?file=data/editor/237cs_13.pdf&original=KS%20v%20Brn%C4%9B%2029A_56_2023_9.pdf). Společností Marservis je toto rozhodnutí zcela ignorováno!!! Chápeme, že není věcí Energetického regulačního úřadu, aby řešil vypořádání vlastnických či jiných majetkoprávních vtahů. Toto ostatně ani není třeba, neboť tak již učinily příslušné soudy. Vzhledem k jejich rozhodnutí je však zřejmé, že společnost Marservis provozuje v Chodově licencovanou činnost bez naplnění základního předpokladu, kterým je řádný titul k užívání energetického zařízení. Přičemž tato situace netrvá rok nebo dva, nýbrž již zhruba patnáct let.

Občané města Chodov, kteří odebírají teplo z Marservisem okupovaných výměníkových stanic, platí vyšší jednotkovou cenu za teplo, než je tomu u stanic provozovaných městskou společností Teplo Chodov s.r.o., IČ 05777003, se sídlem U Porcelánky 1052, 357 35 Chodov (dále jen „Teplo Chodov“). Neoprávněným užíváním rostou nám občanům a firmám našeho města zbytečně náklady za dodávky tepla a teplé vody. 

Stovky milionů korun, které by za jiných okolností byly příjmem veřejného rozpočtu a používány na opravy a především modernizaci tepelného hospodářství města, získal soukromý subjekt, který údržbu zanedbává a na modernizaci zařízení zcela rezignoval. Zisky z provozu tepelného hospodářství tak neslouží občanům města, jak by správně měly, ale výhradně profitu soukromých osob, kterými jsou zástupci společnosti Marservis. 

Aktuální situace však paradoxně ještě zásadněji dopadá na odběratele, kterým dnes fakticky dodává teplo a teplou vodu společnost Teplo Chodov. Vůči nim nadále společnost Marservis vystupuje jako jejich jediný legitimní dodavatel, požaduje po nich platby a podmiňuje jimi vrácení přeplatků za uplynuté zúčtovací období. Podle zveřejněných informací tento postup označil za nepřípustný sám Energetický regulační úřad, nicméně podle všeho ve věci jinak nekoná. Zde je třeba si položit otázku, zda Energetický regulační úřad dokáže garantovat vrácení těchto plateb odběratelům ze strany společnosti Marservis? Učinil ze své pozice regulátora, který má ze zákona chránit odběratele tepla před svévolí dodavatele kroky k tomu, aby uvedené praktiky ustaly a situace v Chodově se alespoň částečně stabilizovala?

Žádáme, aby Energetický regulační úřad neprodleně konal a podnikl veškeré možné kroky k tomu, aby výše popsaná absurdní situace trvající řadu let byla vyřešena. Nikoli proto, aby Energetický regulační úřad vstupoval do sporů mezi městem a společností Marservis, nýbrž proto, aby ochránil odběratele v Chodově. Ti jsou nyní rukojmími bezprecedentní situace, která je pro běžného člověka zcela nepochopitelná. Odpovědný státní orgán zde nemůže jen pasivně zůstat stranou a přihlížet!!!

Děkujeme

Petiční výbor:

JUDr. Miloslav Zíka, Čs. odbojářů 932, Chodov 357 35

Ing. Jaroslav Srba, Jiráskova 779, Chodov 357 35

Mgr. Renáta Dočkalová, Čs. odbojářů 932, Chodov 357 35

Romana Špačková, U Porcelánky 859, Chodov 357 35  

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


JUDr. Miloslav Zíka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že JUDr. Miloslav Zíka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...