Otevřený dopis organizaci Plaváček a výzva k veřejnému vyjádření a dodání důkazů

Vážená paní Kolářová Sudíková a celý týme Plaváčku, 

v poslední době se k nám zejména prostřednictvím sociálních médií dostalo několik stovek svědectví od účastníků Vašich kurzů a pobytů. Tato svědectví popisují nejen možná fyzická a emocionální traumata dětí, ale také zdravotní rizika spojená s metodami, které používáte, včetně tzv. "létání miminek". Uvedené informace nás, i s ohledem na jejich množství, hluboce znepokojují, a a proto se na Vás obracíme tímto otevřeným dopisem

Tento otevřený dopis je určen nejen Vám, zakladatelce Plaváčku a jeho lektorkám, ale také široké veřejnosti, rodičům, odborníkům a dalším plaveckým organizacím.

Vyzýváme všechny, kteří sdílejí naše obavy, aby se připojili k tomuto dopisu svým podpisem. Společně můžeme požadovat větší transparentnost, bezpečnost a odpovědnost v metodách a postupech používaných při výuce plavání s kojenci a dětmi. Svůj podpis můžete připojit formou podepsání této petice.

Zkušenosti Vašich klientů 

Z informací od Vašich klientů, z videí na sociálních sítí Vašich lektorek, jakož i z veřejných vyjádření přímo Vás, Blanky Kolářové Sudíkové, opakovaně plynou zejména následující skutečnosti:

 • Rodiče jsou vedeni k potápění dětí včetně novorozenců pod vodu bez jakékoliv přípravy, a to i když pláčou.
 • Pláč dítěte je interpretován jako problém matky, případně jako manipulace dítěte rodičem a rodiče jsou instruováni, aby na pláč nereagovali.
 • Děti jsou instruktorkami v některých případech vytrhávané z náručí rodičů a potápěné bez jejich výslovného souhlasu.
 • Pláč se u dětí objevuje na kurzech opakovaně, a to až po dobu několika let. U mnoha dětí po absolvování Vašich kurzů dochází k rozvoji dlouhodobého strachu z vody a prostředí, kde kurz probíhá.
 • Pokračujete v praktikování tzv. "létání miminek", přestože jsou tyto praktiky dlouhodobě kritizovány odborníky, a dokonce byly vyšetřovány Policií ČR.
 • Děti (včetně novorozenců) jsou vystavovány vysokým teplotám v sauně (95°C) a následně ochlazovány ledovou vodou, a to i s hlavou. Rodiče vedete k tomu, aby své děti nenechali ze sauny odejít, i když je jim sauna zjevně nepříjemná a chtějí ji opustit.
 • V několika případech byla na Váš pobyt, resp. kurz, volána rychlá záchranná služba kvůli topícímu se dítěti. Instruktorky se snažily celou věc zlehčovat a sanitku musel přivolat rodič.
 • Vyučujete tzv. sebezáchranu dětí (včetně miminek), která je kritizována odborníky s ohledem na rizika negativní asociace s vodou, fyzických a emocionálních traumat a neodborného provádění.
 • Pokud se rodiče zdráhají pokračovat v prováděných technikách, dochází k manipulativnímu nátlaku ze strany instruktorek, a to např. včetně fyzického bránění lektorkami rodičům s dětmi v odchodu ze sauny, kde dítě pláče.
 • Na pobytech praktikujete zvláštní “rituály” a tlačíte na to, aby rodiče a děti plavali a masírovali se nazí.
 • Kurzy předčasně opouští mnoho klientů z důvodu nespokojenosti.

Rizika Vašich metod a postupů 

Z odborné literatury, jakož i vyjádření pediatrů a neurologů, plyne řada rizik Vašich metod a postupů, a to zejména s ohledem na následující.

Metoda létání miminek může vést k vážným zdravotním rizikům, včetně nitrolebního krvácení, poškození centrální nervové soustavy a pohybového aparátu. Odborníci opakovaně a dlouhodobě varují před riziky spojenými s prudkými pohyby a změnami poloh u kojenců.

Nucení dětí k potápění, i když pláčou, může vést k vyplavování stresového hormonu kortizolu, což má negativní dopady na vývoj mozku a další zdravotní aspekty. Prodloužený stres může způsobit problémy s emocionální regulací a zvýšené riziko fyziologických problémů, jako je zvýšený krevní tlak a snížené okysličení mozku. 

Trvající a opakované vystavování dětí neúměrnému stresu při potápění může rovněž způsobovat dětem fyzická a emocionální traumata včetně dlouhodobého strachu z vody. Typickým příkladem je ohrožení zdravé citové vazby na rodiče. Rodič je totiž ve stresových situacích přítomen, ale dítě z nich nezachrání či je do nich přímo sám přivádí, a to i přesto, že dítě signalizuje potřebu pomoci pláčem či jinak. Pláč je přitom pro malé dítě prakticky jedinou možností, jak může volat o pomoc či dát najevo strach či nekomfort. Porucha attachmentu a rozvoj traumatu navíc nemají vždy viditelné projevy (případně bývají marginalizovány či jim není porozuměno) a mohou se dle odborné literatury manifestovat až v dalším vývoji dítěte a mnohem později, a to i ve formě příznaků, které nemají s původním zdrojem traumatu zdánlivě žádnou spojitost.

Inspirace Igorem Čarkovským 

Je zjevné, že Vaše organizace se inspirovala učením Igora Čarkovského, který je mezinárodně kritizován za nevědeckost svého přístupu a zahrnutí různých bizarních ezoterických prvků.

Čarkovský popularizoval intenzivní trénink pro kojence, jakož i létání miminek, a to bez adekvátních vědeckých důkazů podporujících bezpečnost a efektivitu těchto metod. Jeho praktiky byly natolik kontroverzní, že byly údajně předmětem vyšetřování, v důsledku čehož Rusko opustil.

Výzva k veřejnému vyjádření 

S ohledem na výše uvedené Vás tímto vyzýváme, abyste se veřejně vyjádřila k níže uvedeným dotazům a poskytla k Vašim závěrům odpovídající důkazy

 1. Jaké metody a postupy používáte a na jakém odborném základu jsou založeny?
 2. V čem se Vaše metody a postupy liší od těch, které byly popularizovány Igorem Čarkovským?
 3. Z jakých vědeckých studií a výzkumů vycházejí Vaše metody a postupy při potápění dětí a létání s miminky? Máte k dispozici studie prokazující bezpečnost Vašich metod a postupů a jejich přínos?
 4. Na jakých odborných základech je postavena filozofie Vaší organizace v oblasti práce s emocemi rodičů a dětí?
 5. Kdo zajišťuje odborné vzdělání Vašich instruktorek v oblastech plavání s dětmi, vývojové psychologie, zdravého fyziologického vývoje, citové vazby rodič-dítě, traumatu a první pomoci a na základě jakého odborného vzdělání?
 6. Proč děti na Vašich kurzech často ve vodě pláčou a běžným postupem Vašich lektorek je vysvětlení, že je to problém matky a jejich nezpracovaných pocitů?
 7. Jak řešíte výhrady a stížnosti Vašich klientů?
 8. Jak řešíte případy dlouhodobé (někdy až v řádu let) paniky z vody, které u některých dětí po Vašich kurzech vznikají?
 9. Byla na pobyt či kurz Vaší organizace volána rychlá záchranná služba k topícímu se dítěti? Kdy a kde to bylo, jak k incidentu/incidentům došlo a jaká opatření jste přijali, aby už k takové události nedošlo?
 10. Došlo k sestavení týmu odborníků a vytvoření studie potvrzující bezpečnost létání s miminky, jak jste se ve svém prohlášení zavázala v roce 2010, a jaké byly závěry této studie?

Máme za to, že je ve veřejném zájmu prokázat, že Vaše metody a postupy jsou pro děti bezpečné. Bohužel se tak nikdy nestalo, přestože se k tomu Vy, Blanka Kolářová Sudíková, zavázala už v roce 2010. Naopak ve své činnosti (včetně zjevně nebezpečného létání miminek) nadále pokračujete, přičemž se množí případy potenciálně poškozených klientů.

Chceme věřit, že i Vám jde zejména o zdraví dětí, jak fyzické, tak i psychické a emocionální, a tedy veřejnosti ráda poskytnete vyjádření a důkazy o tom, že Vaše aktivity v Plaváčku jsou pro děti prospěšné a bezpečné, případně od nich v budoucnu upustíte.

S pozdravem 

Zdeňka Šíp Staňková, Děti jsou taky lidi 

Milena Jeřábková, instruktorka kojeneckého plavání více než 25 let, lektorka pohybových aktivit kojenců a batolat, lektorka témat porodu, péče o dítě a rodičovství

Mgr. Martina Šípová, instruktor plavání kojenců, batolat a předškoláků 27 let a od roku 2008 lektor rekvalifikačního akreditovaného kurzu Instruktor dětského plavání

Vanda Schreierová, instruktor kojeneckého plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku

PhDr. Michala Škrábová, Ph.D., psycholožka

RNDr., MUDr. Barbara Kunt Vonková, lékařka

Bc. Danuše Kalinová, instruktor kojeneckého, batolecího a předškolního plavání a učitelka v MŠ

Karolína Havelková, instruktorka kojeneckého plavání, trenér plavání 3. kategorie a zakladatelka plavecké školy Plaveme pro radost

Kateřina Janoušková, instruktorka kojeneckého a dětského plavání 20 let, studio Motýlek

Lucie Pawlicová, majitelka plavecké školy

Anna Bravencová, lektorka vaničkování miminek od 6 týdnů do 6-10 měsíců

a další signatáři.

---

Zdroje k uvedeným tvrzením:

https://www.youtube.com/watch?v=Fy2V9wB5mXM

https://djtl.cz/plavacek

https://www.plavacek-deti.cz/letani-deti/

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vedci-potvrdili-letani-miminek-muze-byt-zivotu-nebezpecne-217566

https://www.pediatrics.cz/content/uploads/2018/08/stanovisko-k-letani-miminek.pdf

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/letani-miminek-policie-odlozi-znalcum-se-nelibi-matky-ale-nevypovidaly.A100816_094755_krimi_hv

https://www.instagram.com/reel/Cf_YaR9j1cp/?igsh=MWt3eW4yY2l1MnJ2cQ%3D%3D

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/kolarova-sudikova-letani-miminek-je-pouze-fobie-z-neznalosti-199138

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/miminka-se-uci-letat-lekari-jsou-zdeseni-198423

https://www.plavacek-deti.cz/o-nas/metodika/

https://www.andreabehalova.cz/3-metodiky-detskeho-plavani-kterou-vybrat/

https://balticworlds.com/giving-birth-to-a-baby-dolphin/

http://old.plavacek-deti.cz/plavani-s-detmi/letani-deti-ohlasy.php?ID=1&od=990

Zdroje k rizikům nadměrného vyplavování kortizolu u dětí: 

 1. P. Heron, “Non-Reactive Cosleeping and Child Behavior: Getting a Good Night’s Sleep All Night, Every Night,” Master’s thesis, Department of Psychology, University of Bristol, 1994.
 2. M R Rao, et al; Long Term Cognitive Development in Children with Prolonged Crying, National Institutes of Health, Archives of Disease in Childhood 2004; 89:989-992.
 3. J pediatrics 1988 Brazy, J E. Mar 112 (3): 457-61. Duke University
 4. Ludington-Hoe SM, Case Western U, Neonatal Network 2002 Mar; 21(2): 29-36
 5. Butler, S R, et al. Maternal Behavior as a Regulator of Polyamine Biosynthesis in Brain and Heart of Developing Rat Pups. Science 1978, 199:445-447.
 6. Perry, B. (1997), “Incubated in Terror: Neurodevelopmental Factors in the Cycle of Violence,” Children in a Violent Society, Guilford Press, New York.
 7. Schore, A.N. (1996), “The Experience-Dependent Maturation of a Regulatory System in the Orbital Prefrontal Cortex and the Origen of Developmental Psychopathology,” Development and Psychopathology 8: 59 – 87.
 8. Karr-Morse, R, Wiley, M. Interview With Dr. Allan Schore, Ghosts From the Nursery, 1997, pg 200.
 9. Kuhn, C M, et al. Selective Depression of Serum Growth Hormone During Maternal Deprivation in Rat Pups. Science 1978, 201:1035-1036.
 10. Hollenbeck, A R, et al. Children with Serious Illness: Behavioral Correlates of Separation and Solution. Child Psychiatry and Human Development 1980, 11:3-11.
 11. Coe, C L, et al. Endocrine and Immune Responses to Separation and Maternal Loss in Non-Human Primates. The Psychology of Attachment and Separation, ed. M Reite and T Fields, 1985. Pg. 163-199. New York: Academic Press.
 12. Rosenblum and Moltz, The Mother-Infant Interaction as a Regulator of Infant Physiology and Behavior. In Symbiosis in Parent-Offspring Interactions, New York: Plenum, 1983.
 13. Hofer, M and H. Shair, Control of Sleep-Wake States in the Infant Rat by Features of the Mother-Infant Relationship. Developmental Psychobiology, 1982, 15:229-243.
 14. Wolke, D, et al, Persistent Infant Crying and Hyperactivity Problems in Middle Childhood, Pediatrics, 2002; 109:1054-1060.
 15. Stifter and Spinrad, The Effect of Excessive Crying on the Development of Emotion Regulation, Infancy, 2002; 3(2), 133-152.
 16. Ahnert L, et al, Transition to Child Care: Associations with Infant-mother Attachment, Infant Negative Emotion, and Cortisol Elevations, Child Development, 2004, May-June; 75(3):649-650.
 17. Kaufman J, Charney D. Effects of Early Stress on Brain Structure and Function: Implications for Understanding the Relationship Between Child Maltreatment and Depression, Developmental Psychopathology, 2001 Summer; 13(3):451-471.
 18. Teicher MH et al, The Neurobiological Consequences of Early Stress and Childhood Maltreatment, Neuroscience Biobehavior Review 2003, Jan-Mar; 27(1-2):33-44.
 19. Leiberman, A. F., & Zeanah, H., Disorders of Attachment in Infancy, Infant Psychiatry 1995, 4:571-587. 

Zdeňka Šíp Staňková, Děti jsou taky lidi    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Zdeňka Šíp Staňková, Děti jsou taky lidi bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.

Vaše poštovní směrovací číslo nezveřejníme na internetu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...