Proti výraznému omezení kroužků a volnočasových aktivit dětí v souvislosti s epidemií Covid19

My níže podepsaní občané, žádáme ve smyslu zákona 84/1990 Sb o právu petičním, aby nedocházelo k zásadnímu omezení pravidel pro činnost dětských kroužků a volnočasových aktivit dětí s odkazem na zabránění šíření nemoci Covid 19. Plošná celostátní opatření v době nouzového stavu omezila přístup dětí ke vzdělání, narušila v řadě případů zásadním způsobem jejich psychosociální vývoj a vedla k omezení jejich společenského kontaktu. Zhoršující se epidemiologická situace nesmí být záminkou pro vydávání dalších a nedostatečně zdůvodněných opatření. Ve srovnání s dospělou populací dochází u dětí k šíření nemoci Covid-19 v menší míře, její příznaky a tíže jsou méně závažné. Riziko představuje spíše sekundární přenos v rodinách. Jak vštípit dětem základní hygienické návyky, když jim znemožníme sociální kontakt? Znamená omezení činnosti dětských kroužků a volnočasových aktivit, že se děti nebudou scházet nekontrolovaně? Je skutečně nutné omezit i sportovní aktivity dětí? Počítají navrhovaná opatření s dopady na kondici, zdravotní stav a zdravý psychosociální vývoj dětské populace? Obsahují chystaná opatření měřítka, jak zhodnotit jejich efektivitu? O jaké vědecké důkazy a studie se chystaná opatření opírají? Do řádného zdůvodnění výše uvedených otázek odmítáme, aby došlo k omezení kroužků a volnočasových aktivit dětí v České republice.    


MUDr. Michal Šotola    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji MUDr. Michal Šotola, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...