PETICE ZA ZACHOVÁNÍ UNIKÁTNÍHO KOMÍNU AGLOMERACE VÍTKOVICE

  HROZÍ, ŽE  NÁM NEBUDE STÁT!!!

Dolní_oblast_jih,_aglomerace,_hrudkovna.jpg

Celkový pohled na bývalý provoz Úpravny a spékárny železných rud zvané také jako Aglomerace či Hrudkovna.

Zdroj: https://www.fabriky.cz/kominy/k_hrudkovna_vitkovice/index.htm

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

My, níže podepsaní občané České republiky,  popř. občané i jiné země, prostřednictvím této petice požadujeme po vlastníkovi pozemků, na nichž se dotčený objekt nachází, společnosti Vítkovice a. s.,

aby byl navzdory demoličnímu záměru zachován komín bývalé Úpravny a spékárny železných rud v jižní části Dolních Vítkovic a bylo pro něj nalezeno nové využití s odkazem na minulost daného místa.

Komín představuje v celostátním měřítku jeden z nejvýznamnějších cihlových komínů, jednak z hlediska jeho výšky a především pak z hlediska mohutnosti, jedinečný je rovněž svým dekorativním vzhledem, za který si vysloužil označení "Strakáč."

Dále se jedná o výrazný orientační bod okolí a jednu z komínových dominant města. Bohužel by pro další generace byl jediným hmatatelným památníkem po tzv. Aglomeraci, jež od šedeseátých let minulého století tvořila neodlučitelnou součást v procesu výroby surového železa.

Ovšem narozdíl od své severní části DOV se zatím bohužel nedočkala tolik zasloužené pozornosti a ocitla se v kůži Šípkové růženky, která je určena bagrům!!!  

Ostrava v minulosti přišla o mnoho historických památek, jinak hojně zastoupených v  ostatních českých městech.

Industriální památky tak  nejenže představují to jediné, čím se můžeme opravdu chlubit, ale plní i významnou roli v celkovém panoramatu města. Většinou se této role ujímají  kostelní věže či hrady, v Ostravě to jsou pro změnu především věže těžní a komíny.  

NYNÍ HROZÍ, ŽE O TEN NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KOMÍN PŘIJDEME!!!

NENECHME SI JEJ VZÍT, UŽ JICH PADLO DOST!!!

KOMÍN ZATÍM STOJÍ - STOJÍTE I VY - ZA NÍM???

POSTAVTE SE, PROSÍM, ZA NĚJ - PODEPIŠTE TUTO PETICI. I VÁŠ PODPIS MŮŽE  ZMĚNIT STANOVISKO MAJITELE!!! 

Děkujeme všem signatářům!

Za petiční výbor:

Dominik Raška, trvale bytem Gen. Píky 2887/10, 702 00, Ostrava

Petr Gavlas, trvale bytem Karpatská 1208/48, 700 30, Ostrava

Radek Brým, trvale bytem Smirnovova 1643/11, 700 30, Ostrava 

- Jedná se současně o členy Výboru Sv. Václav, z. s., který je organizátorem kulturních akcí v rámci festivalu "COME IN" pořádaného na podporu a upozornění dotčeného komínu 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:Dominik Raška, trvale bytem Gen. Píky 2887/10, 702 00, Ostrava 2

Podporu záměru zachování komínu Aglomerace vyjádřily tyto lokální osobnosti:

Marek Pietoň, dobrodruh, autor populární facebookové stránky Nezapomenutá Ostrava a tvůrce snad prvního piva na světě s obsahem 24 karátového zlata

Lenka Kocierzová, výtvarnice, designérka, grafička, kronikářka, průvodkyně, ověnčena titulem městské soutěže Senior roku 2017

Radim Kolibík, fotograf, který pro zachycení krás světa používá nejen fotoaparát, ale i dron, tři takto pořízené fotografie zařadil věhlaáčka aj.)sný magazín National Geographic mezi ty nejlepší na světě

Ilona Rozehnalová, zakladatelka Antikvariátu, klubu a galerie Fiducia a Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, aktivistka

Jan Lenart, člen Katedry fyzické geologie a geoekologie Ostravské univerzity, organizátor festivalu Pestré vrstvy, průvodce

s podporou Svazu českých komínářů a Slezského železničního spolku

Za vyjádřenou podporu děkujeme!!!

Šiřte, prosím, tuto iniciativu co nejdál, řekněte o ní  svým přátelům, známým, pokud možno sdílejte odkaz na petici, aby se o ní vědělo.

Čím více podpisů, tím lépe!

Pokud chcete být nablízku informacím ohledně komínu Aglomerace, být informováni o plánovaných akcích zaměřených na upozornění ohrožení a jedinečnosti komínu, pak sledujte, nebo označte jako To se mi líbí facebookovou stránku ZA KOMÍN AGLOMERACE.

Pohled do komínového nitra. Monumentální "gotický" prostor. Taky se jedná o nejmohutnější cihlový komín u nás! Průměr dole 15 metrů, nahoře 9, váha neuvěřitelných 10 000 tun!

Zdroj: https://www.fabriky.cz/kominy/k_hrudkovna_vitkovice/index.htm

 

Aglomerace_Vítkovic_detail_interiéru_komínu.jpg


Dominik Raška, předseda Sv. Václav, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Dominik Raška, předseda Sv. Václav, z. s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.