Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv na zdraví osob, zvířat a životní prostředí, nebezpečí teroristického útoku, atd.

Níže uvádíme naše argumenty na nejčastěji používané důvody pro zákaz ohňostrojů a používaní zábavní

1.) Hlučnost

Pyrotechnické výrobky podléhají certifikaci a splňují všechny normy dané zákonem. Velmi často je zvukový doprovod hlučnější, než ohňostroj samotný. 

2.) Zvířectvo
Zvýšený úhyn ptactva - jedná se o krátkodobé působení účinků, prokazatelně větší hrozbou je trvalé působení - elektrické vedení, vysoké stožáry a stavby, elektromagnetické signály - družice, telefony, plašení ptactva na letištích a v jejich blízkém okolí, hluk letadel, smogová inverze atd.
Stres zvířat (pejsci, kočky, domácí zvířectvo) - nejpočetnější skupina stěžovatelů proti ohňostrojům je právě z řad chovatelů zvířectva. Jsou to však většinou právě tito lidé, kteří aniž si to uvědomují, sami zvířatům škodí – např. trvalým hlukem aut, cigaretovým kouřem v přítomnosti zvířete, smogem, nedostatkem pohybové aktivity, degenerací zvířat na pouhý bytový doplněk. Není se pak čemu divit, že zvířata jsou ve stresu a stejně tak reagují i na podněty zábavní pyrotechniky. Neexistuje volné prostranství, kde by veřejnost nebyla obtěžována exkrementy. Je zde také nutné poukázat na problém s chovem nebezpečných zvířat jako jsou např. bojové rasy psů, šelmy, hadi, pavouci, které v péči nezkušeného či neukázněného majitele jsou pro okolí daleko nebezpečnější než ohňostroje. Ne nadarmo platí pořekadlo, jaké zvíře takový pán.

3.) Terorismus
Nebezpečí hrozí právě zákazem, který přinese rozmach nekontrolovaného černého trhu. Návody, jak způsobit škodu na zdraví nebo majetku jsou dnes dostupné jak v elektronické tak knižní podobě. Navíc existují i jiné způsoby jak způsobit škodu i bez pyrotechnických komponentů - použití motorového vozidla, letadla, jedovaté látky do potravin, vody atd.

4.) Úrazy
Dostupnost pyrotechnických výrobků přinesla jen mírné zvýšení úrazů, ale nejsou to vážné úrazy, zatímco v dobách, kdy zábavní pyrotechnika nebyla dostupná, to přineslo méně úrazů, ale úrazy byly velmi vážné a smrtelné. Nedostupnost certifikované zábavní pyrotechniky a její zákaz používání dovolí prostor pro nekontrolovaný černý trh této komodity a s tím větší riziko nebezpečí zejména těžších úrazů.

Ti co neustále vymýšlejí důvody pro různé zákazy a omezení si musí nejdříve uvědomit, že veškeré hmotné vymoženosti lidstva jsou pro naši planetu škodlivé, ohňostroje a používání zábavní pyrotechniky jsou jen malým střípkem problému proti těm větším, jako je např. automobilový průmysl, letecká doprava, starty kosmických raket, velké výletní zaoceánské lodě a trajekty, odpadky, zamoření moří a oceánů, změna klimatu, také je tu i kosmetický průmysl, chemický průmysl a mohu jmenovat mnohá další odvětví a činnosti prokazatelně poškozující naše životní prostředí.
 Nenechejme ze sebe dělat hlupáky, nenechejme si vnucovat, aby nám zanícení horlivci z malých problému uměle vytvářeli velké problémy pro své zviditelnění, aby se tím zakryly ty větší, kryté politickým systémem, což si mnohdy tito horlivci při své nevědomosti bohužel neuvědomují.

Již od samých počátků lidstva bylo a je používání ohňů a později pyrotechniky využíváno k oslavám různých významných událostí, jako svobodné vyjádření pocitů a emocí člověka. Zákazem používání zábavní pyrotechniky by bylo umlčeno toto kulturní dědictví lidstva.

Na základě výše uvedeného žádáme občany, aby v co největším počtu podpořili tuto petici proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky a dali tak najevo, že si už nenecháme neustále diktovat horlivou menšinou extremistů nesmyslné zákazy a nařízení.

Vlastimil Kocourek
předseda ACPF (ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s.)

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji ACPF svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...