On-line studium pro studenty kombinovaného studia TUL Liberec

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan fakulty
Studentská 1402/2 46117 Liberec 1  

Vážený pane děkane, vážení členové akademické obce,  

obracím se na vás jménem svým i svých spolužáků z jazykových oborů kombinovaného studia. V loňském akademickém roce jsme nastoupili ke studiu a absolvovali prezenčně pouze zápis. Pandemie COVID-19 školy uzavřela a my jsme oba semestry a větší část zkouškového období strávili v on-line prostředí, což znamenalo pro většinu z nás naprosto novou zkušenost s jiným typem studia. Po skončení akademického roku a zhodnocení přínosů a nevýhod on-line studia jsme se rozhodli vás požádat o zvážení ponechání výuky pro kombinované studenty nadále v on-line režimu. K této žádosti nás vedly zejména následující důvody:  

  • výborná příprava on-line podkladů ze strany většiny vyučujících, s využitím multimediálního obsahu
  • možnost absolvovat výuku v domácím prostředí bez nutnosti cestovat do školy a zpět (vzhledem k tomu, že TUL jako jedna z mála nabízí studium jazyků v kombinovaném režimu, jsou někteří ze studentů nuceni cestovat do školy a ze školy několik hodin nebo řešit ubytování v místě)
  • mnohem větší možnost skloubit studium s péčí o rodinu (tedy není nutno volit kompromisy mezi vlastním zvyšováním kvalifikace a péčí o děti nebo jiné rodinné příslušníky)
  • větší možnost přizpůsobit studium zaměstnání
  • usnadnění přístupu ke studiu i v době nemoci, úrazu nebo zdravotních problémů členů rodiny
  • neomezený přístup ke studiu i pro osoby, které nejsou očkované nebo patří do rizikových skupin s ohledem na COVID-19
  • po nástupu dětí do školy se již nyní objevují případy, kdy musí být děti v karanténě, což pro ty z nás, kteří jsou rodiči školních dětí, znamená nutnost se o ně postarat a případně s nimi zůstat doma

Ze zkušeností jsme zjistili, že většinu předmětů našeho oboru on-line formou studovat lze bez problémů - nevyžadují fyzickou přítomnost například v laboratoři. Během studia v prvním ročníku jsme se coby studenti přesvědčili, že většina vyučujících přistoupila k nové formě studia velice zodpovědně a inovativně, obsah přednášek byl zajímavý, někteří vyučující volili nahrávání přednášek a umístění na studijní portál, takže jsme měli možnost se k informacím později znovu vrátit, průběžné testování bylo možné i v on-line verzi.

Byť jsme na začátku byli ze způsobu výuky velmi překvapeni a nebyli jsme si jisti efektivností výuky, nakonec jsme se shodli, že obrovskou výhodou pro nás - studenty kombinovaného studia - je právě časová flexibilita výuky a ušetření mnoha hodin při cestování, což mnohým z nás velmi usnadnilo rodinný i pracovní život a umožnilo nám ve studiu pokračovat.  

Byli bychom velice rádi, kdyby se fakulta možností on-line studia (buď celého nebo alespoň větší části předmětů) zabývala.       

Děkujeme za váš čas a zvážení této žádosti.       

Studenti FP TUL v Liberci                                              


Studenti FP TUL v Liberci    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Studenti FP TUL v Liberci svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...