Nesouhlasíme s výsledkem soutěže o výběru železničního dopravce pro Elektrickou páteř v Ústeckém kraji

Touto peticí my níže podepsaní chceme vyjádřit náš nesouhlas s výsledkem soutěže o výběru železničního dopravce v Ústeckém kraji, který má převzít tzv. provozní soubor Elektrická páteř v Ústeckém kraj:

U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most – Kadaň

U2 Chomutov – Karlovy Vary

U3 (Děčín -) Ústí nad Labem – Litvínov

U32 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem

U51 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří

U54 (Děčín -) Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem (- Hněvice)

Dopravce RegioJet, který tuto soutěž za podezřelých okolností vyhrál neplní své podmínky již teď na linkách:

U5 Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most

U7 Ústí n. Labem západ - Velké Březno - Děčín

R23 Ústí nad Labem – Kolín

kdy dopravce na linkách U5 a U7 nedodržel termín dodání elektrických jednotek, u rychlíkové linky R23 nedodržuje řezení soupravy, je zde značný výskyt kdy vozy netopí, či v létě nefunguje klimatizace a je ve vozech zápach z klimatizace, či interiér vozů je častokráte špinavý a neuklizený. Na lince R23 je po převzetí dopravcem RegioJet velmi znatelný úbytek cestujích, kteří raději "přesedlali" do osobních automobilů a tím byla zhoršena doprava a propustnost silničních komunikacích v našem kraji.

Dále dopravce má špatně proškolený a nepříjemný personál vůči cestujícím. Přibývají případy, kdy na lince U5 dopravce projíždí zastávky na znamení a cestujícím nezastaví pro výstup a nástup, děje se to i u nových jednotek Pesa Elf II, kde nefunguje informační systém nebo funguje částečně. Jelikož dopravce nemá vlakvedoucí, ale pouze "stevardy" dochází k nepříjemným a často i nebezpečným situacím, kdy jsou cestující přehlédnuti a vše závisí jen na zkontrolování z kamery strojvedoucím.

Dopravce nemá v kraji žádné zázemí pro opravy a údržbu jednotek, vozů, lokomotiv. Využívá zázemí ostatních společností a z toho vyplývá, že jsou provozované vozy a jednotky v doslova tragickém stavu.

Při mimořádných událostech dopravce nezajišťuje náhradní autobusovou dopravu a nechá cestující napospas, zkrátka ať se dopraví, jak chtějí. A jsou tu i případy, kdy dopravce nedodržuje jízdní řád a odjíždí dříve než je pevně daný čas odjezdu.

My níže podepsaní, tímto vyjadřujeme nesouhlas s rozhodnutím vedení kraje, kdy dojde tímto verdiktem ke kolapsu železniční osobní dopravy na úkor cestujících, protože kraj zvolil pouze nejlacinější variantu a nezajímá ho kvalita přepravy cestujích a služby pro ně, ale z rozhodnutí výplývá: "že pokud mají vozy nebo jednotky zelenou barvu, tak více vedení nezajímá".

Tímto rozhodnutím dojde k výraznému nárůstu osobní automobilové přepravy a tudíž k častějším kolapsům ve městech a na silnicích, většímu opotřebení již tak špatně udržovaných silničních komunikacích a celkové úrovně dopravy v Ústeckém kraji.

Chceme touto peticí požádat vedení kraje o přehodnocení výsledku soutěže.


Kolektiv Autorů    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kolektiv Autorů svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...