Zachování obousměrného provozu na ul. Na Dlouhých Uherský Brod

Shrnutí obsahu petice: NESOUHLASÍME se zjednosměrněním páteřní komunikace komunikace která má sloužit pro rychlé opuštění obytné lokality zejména ve špičkách. Výjezd na ul. Svat Čecha v ranní špičce bude velmi komplikovaný oproti rozptýlené dopravě na stávajících několika výjezdech z lokality. Jediným výjezdem z větší části lokality se hlukově, prašností a emisemi zatíží již tak dopravně vytížená obytná ulice Svat. Čecha s bytovými a rodinnými domy zbytečnými průjezdy. Žádáme znovuobnovení obousměrného provozu v ulici Na Dlouhých v celé její délce.

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl i nadále zachován obousměrný provoz na komunikaci ul. Na Dlouhých v úseku od křížení s ulicí Palackého po ulici Jiráskova. Ul. Na Dlouhých je hlavní přístupovou komunikací do obytné lokality od ul. Svat. Čecha až po ul. Údolní. Výjezd z této lokality by byl nově umožněn primárně pouze z ul. Jiráskova, Před koncem volebního období jsme ústně apelovali na odpovědné politiky, kteří nám přislíbili, že projekt bude rozdělen na 2 etapy. Tento slib rozdělení na etapy nebyl dodržen a proto se cítíme podvedeni. S první navrženou etapou, kdy budou boční komunikace zjednosměrněny – souhlasíme a podporujeme jej, protože opravdu přinese narovnání dopravních požadavků a potřeb obyvatel v lokalitě. NESOUHLASÍME se zjednosměrněním páteřní komunikace komunikace která má sloužit pro rychlé opuštění obytné lokality. Řidiči parkujících vozidel na této hlavní komunikaci pouze nejsou ochotni dodržovat platnou legislativu a zajíždět do svých vjezdů. V tomto směru však nebyli vyzýváni k usměrnění svého chování. Navíc jako sousedé se dokážeme na komunikaci v provozu domluvit a projet směrem, kterým kdo potřebuje bez dopravních komplikací. Zvažte také environmentální negativní dopady, kdy v lokalitě budou zbytečně najížděny kilometry vozů, kdy jsou nezahřáté motory po startu, které vypouští největší množství emisí, které nás budete nutit dýchat. Samozřejmě nemusíme jezdit, ale podmínky k efektivním jízdám z lokality navrženým opatřením zjednosměrnění neumožníte. Aktuálně občané řeší pouze jediný přístup do lokality Nad Zámkem a vystoupili s tímto problémem na Zastupitelstvu města Uherský Brod, v naší lokalitě tento neexistující problém vytvoříte. Nechceme omezovat podnikání a služby v této lokalitě, ale zvýšení provozu na tomto jediném výjezdu z lokality bude vážným bezpečnostním rizikem. Zároveň upozorňujeme, že na ul. Na Dlouhých parkuje minimum vozidel – zvláště po vybudování parkoviště na ul. 9 května. Proto zjednosměrnění nepřinese do lokality nic pozitivního. Jestliže na ul. Na Dlouhých bydlí nějaký vlastník nemovitosti, který opravdu nemá jinou možnost než parkování na komunikaci, vytvořte mu parkovací stání – i toto řešení nás daňové poplatníky vyjde levněji než doplácení na nesmyslné DVOJNÁSOBNĚ DLOUHÉ objíždění obytného bloku v délce i 1,1 km namísto pouhých 567 metrů, než se dostaneme při objíždění jednosměrky do požadovaného bodu na směru při výjezdu z ulice Na Dlouhých – při zachování obousměrného provozu. Příklad zvýšených provozních nákladů našich domácností: Pojedu-li touto objížďkou např. jen 2x za den, tak za měsíc (protože při studeném motoru je spotřeba vyšší až 22 l/100 km, tak za měsíc nás obyvatele každého vyjde (při ceně benzínu 33 Kč/l) na 33,3 km navíc tj. 241 Kč měsíčně z našich peněženek. Ročně nás toto opatření vyjde na 2 901 Kč. Opravdu mají tyto parkovací stání (dlouhodobým pozorováním se jedná o cca 7 automobilů, které na komunikaci trvaleji parkují) takovou hodnotu pro město? Zjednosměrněním ul. Na Dlouhých dojde k těmto negativním projevům: Zkomplikujete dopravní obsluhu lokality od Svat. Čecha, Na Dlouhých po ÚdolníProdloužíte výjezdy z lokality (zejména směrem k poliklinice)Zatížíte již tak dnes vytíženou komunikaci Svat. Čecha zbytečnými průjezdyPočet zlegalizovaných parkovacích stání bude několikrát menší než počet aut objíždějící zjednosměrněníZkomplikujete zatížením provoz na již tak nepřehledné křižovatce Tovární x Svat. Čecha x Pod ValyZvýšíte obyvatelům provozní náklady na provoz automobilů (po startu dochází k největší spotřebě paliva a my je projedeme na objízdných kilometrech kvůli značeníZnemožníte pohodlný přístup k obchodu „JIRDA“ a tím ještě více snížíte jeho konkurenceschopnost oproti velkým řetězcům.Přespolní zákazníky firmy Prima Bilavčík, Servisu u SOU vženete do nepřehledného systému jednosměrek, kde budou dopravou zbytečně lokalitu zatěžovat, místo toho aby měli možnost co nejrychleji odjet.   Žádáme znovuobnovení obousměrného provozu v ulici Na Dlouhých v celé její délce.

Na_Dlouhých_středa.jpgPokud se připojíte k petici, pokusíme se vyvolat diskuzi o zavedených dopravních opatřeních vč. možnosti znovu projednat např. i směry v jednosměrkách. 


Mgr. Pavel Chramosta    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Pavel Chramosta, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.